solliciteren 2024-07-16T12:57:02+00:00

Solliciteren

Wil jij solliciteren naar een opleidingsplek? Dat kan! Elk jaar zijn er twee sollicitatieperiodes die van start gaan op 1 februari en op 1 augustus. Zowel basisartsen als artsen met meerdere jaren werkervaring mogen solliciteren. Solliciteren naar een opleidingsplek kan via de online sollicitatiemodule van SOGEON.

Basiseisen kandidaten

Om te kunnen solliciteren heb je een erkend diploma voor basisarts nodig (uiterlijk 8 weken voor de start van de opleiding) en bij aanvang van de opleiding dien je te beschikken over een geldige BIG-registratie. Voorwaarde voor toelating tot de 2e fase opleiding, is afronding van een van de 1e fase profielopleidingen binnen de arts M+G opleidingen. Als je solliciteert moet je de eerstvolgende startdatum van de opleiding beschikbaar zijn om de opleiding te beginnen.

Opleidingen

Per sollicitatieperiode kun je solliciteren op verschillende (profiel)opleidingen. Onder het kopje Planning vind je actuele informatie over wanneer je op welke opleidingsplek kunt solliciteren.

Opleidingsplekken

We bieden opleidingsplekken door het hele land bij diverse opleidingsinstellingen. Onder het kopje Opleidingsplekken vind je meer informatie.

Arbeidsvoorwaarden

SBOH is de landelijke werkgever van aios arts M+G. Voor meer informatie over salaris en arbeidsvoorwaarden kun je terecht op sboh.nl.

Jouw sollicitatie

Is je interesse gewekt? Je bent van harte uitgenodigd om te solliciteren naar een opleidingsplek. Via de online sollicitatiemodule lever je jouw motivatie en CV in. In het sollicitatieformulier geef je  minimaal drie en maximaal zes voorkeuren aan voor opleidingsinstellingen.

Sollicitatieproces in vogelvlucht

Benieuwd hoe het sollicitatieproces eruit ziet? In onderstaande Praatplaat vind je het hele sollicitatieproces in vogelvlucht (klik op de afbeelding voor een grotere weergave). Meer informatie? Kijk dan op de pagina’s Planning, Selectieprocedure, Plaatsingsprocedure en Opleidingsplaatsen.

De praatplaat is niet alleen informatief, maar ook interactief. Verschillende onderdelen van de praatplaat bevatten geïntegreerde links voor meer informatie. Bijvoorbeeld over de opleidingen, de voorbereiding en de STARR methodiek.

Overige info

Voorwaarden
Privacy statement sollicitatieprocedure

Selectieprocedure

De selectieprocedure is competentiegericht en zetten we in om te bepalen of jij als kandidaat geschikt bent om te starten met de opleiding tot (profiel)arts M+G.

Beoordeling sollicitatie

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:

  • Motivatie voor het werkveld en de opleiding. Het kunnen aantonen hoe het vak is verkend, is een pré.
  • Aansluiting CV bij het werkveld en de opleiding.
  • Beheersing van de Nederlandse taal.
  • Indien van toepassing: reflectie op een eerdere afwijzing.

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door instituutsopleiders van een van de opleidingsinstituten (NSPOH of TNO). Deze instituutopleiders zijn ook onderdeel van de selectiecommissie die het selectiegesprek voeren. Voor de selectieprocedure wordt het Reglement Selectiecommissie opleiding (profiel) Arts M+G gevolgd.

Berichtgeving sollicitatie

Kandidaten ontvangen uiterlijk drie weken na sluiting van de aanmeldingsperiode bericht van SOGEON of zij al dan niet worden uitgenodigd voor het STARR-interview (selectiegesprek).

STARR-interview

Voor het STARR-interview* (selectiegesprek) maken we gebruik van de STARR-methode om competenties uit te vragen. Het gesprek duurt maximaal een uur.

Kandidaten worden gevraagd om (praktijk)voorbeelden te noemen die inzicht geven in hoe de kandidaat in het recente verleden heeft gehandeld en daarop terugkijkt. Uit de voorbeelden moet duidelijk worden: wat de situatie (S) was, wat de taak (T) was, hoe de kandidaat gehandeld heeft (A van ‘actie’) en, wat het resultaat (R) was. Ook wordt gevraagd hoe de kandidaat erop terugkijkt (R van ‘reflectie’).

Naast de competenties staan we in dit gesprek stil bij de motivatie om voor dit vak te kiezen. Belangrijk hierbij is aan te tonen hoe het vak is verkend. Mocht blijken dat er na afloop van dit gesprek nog behoefte is aan aanvullende informatie, dan wordt een vervolggesprek op korte termijn ingepland. Lees meer over de STARR-methodiek.

* Beschik je al over een geschiktheidsverklaring of een verklaring verkorte selectieprocedure? Dan is het STARR-interview niet nodig.

Berichtgeving uitslag selectiegesprek

Op basis van de selectieprocedure wordt bepaald of een kandidaat wordt toegelaten tot de opleiding tot (profiel)arts M+G. Binnen 2 tot 4 weken na de sluitingsdatum van de selectieprocedure ontvangen kandidaten bericht van SOGEON of ze wel of niet zijn toegelaten tot de (profiel)opleiding. Hierna gaan we aan de slag met het toewijzen van de opleidingsplekken in de plaatsingsprocedure.

Veel gestelde vragen
Bekijk de FAQ’s

Documenten

Plaatsingsprocedure

Bij de plaatsing houden we rekening met de voorkeuren van kandidaten en een goede landelijke spreiding. Het plaatsingsproces is deels geautomatiseerd (waarbij een lotingssysteem de plaatsing bepaalt) en wordt uitgevoerd onder toezicht van de hoofden opleiding M+G van de opleidingsinstituten. SOGEON behoudt zich het recht voor af te wijken van de opgegeven voorkeuren. Voor een 2e fase opleidingsplek kan een instelling een plek reserveren voor jou op naam. Lees hier hoe dit werkt.

SOGEON plaatst de kandidaten voor de eerste GGD-1 periode. De plaatsing van deze tweede opleidingsperiode en stages wordt gecoördineerd door het onderwijsinstituut en niet door SOGEON.

De plaatsingsprocedure bestaat uit:

  1. Toewijzing opleidingsplek
  2. Matchingsgesprek
  3. Plaatsing

Toewijzing

Nadat alle selectiegesprekken zijn gevoerd worden alle positief beoordeelde kandidaten meegenomen in de toewijzingsprocedure. Conform planning ontvangen de kandidaten bericht van SOGEON aan welke opleidingsinstelling ze zijn toegewezen.

Matching

Wanneer kandidaten en opleidingsinstelling niet bekend zijn met elkaar, wordt er een matchingsgesprek gevoerd. Kandidaten nemen hiervoor contact op met de toegewezen instelling om het gesprek in te plannen. De opleidingsinstelling wordt geïnformeerd over de toewijzing en ontvangt de gegevens van de kandidaat.

Na een wederzijdse positieve match, wordt overgegaan tot  tot plaatsing.

De kandidaat kan eenmalig een opleidingsplek afwijzen in één sollicitatieronde. Wanneer er een mismatch is, wordt de kandidaat, samen met anderen uitgelote en niet gematchte kandidaten meegenomen in de naplaatsingsprocedure, mits er voldoende subsidie- en opleidingsplekken zijn.  Voor de opleiding JGZ 2e fase geldt een afwijkende procedure. Voor meer informatie bekijk onze voorwaarden (kop ‘Matchingsgesprek’).

Plaatsing

Na een succesvolle match, ontvangt de kandidaat, de opleidingsinstelling, het opleidingsinstituut en de SBOH bericht over de plaatsing vanuit SOGEON. De kandidaat treedt in dienst van de SBOH. Van het opleidingsinstituut ontvang je een verklaring voor deelname aan de opleiding. Deze verklaring heb je nodig om je in te schrijven in het opleidingsregister van de RGS. Ook ontvang je de benodigde informatie voor de start van je opleiding van het instituut. Binnen 6 tot 8 weken voor de start van de opleiding ontvang je van SBOH je arbeidscontract en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Voor meer informatie over arbeidsvoorwaarden kun je terecht op sboh.nl of contact opnemen via sboh@sboh.nl.

Geen opleidingsplek

Het kan gebeuren dat je door de selectie komt maar geen plek toegewezen krijgt omdat er niet genoeg plekken beschikbaar zijn. Je ontvangt dan automatisch een verklaring verkorte selectieprocedure. Als je binnen een jaar opnieuw solliciteert, hoef je met deze verklaring het selectiegesprek niet opnieuw te voeren.

Opleidingsplaats en opleidingsinstituut

Kandidaten die zijn toegelaten tot de opleiding ontvangen binnen 2 tot 4 weken na de sluitingsdatum van de selectieprocedure bericht over welke opleidingsplaats zij toegewezen hebben gekregen. Ook horen kandidaten dan bij welk opleidingsinstituut de (profiel)opleiding gevolgd wordt.

Inschrijving opleidingsregister

Van het opleidingsinstituut ontvang je een verklaring voor deelname aan de opleiding. Deze verklaring heb je nodig om je in te schrijven in het opleidingsregister van de RGS.

Dienstverband bij SBOH

Je komt in dienst van de landelijke werkgever SBOH. De arbeidsovereenkomst wordt zes tot acht weken voor de start van de opleiding toegestuurd. Na indiensttreding bij de SBOH, vindt de introductie plaats binnen het betreffende opleidingsinstituut (NSPOH of TNO) en de opleidingsinstelling. Voor kandidaten die de 1e fase in dienst bij een opleidingsinstelling hebben gevolgd, geldt t/m 2022 een overgangsregeling (mits zij geplaatst worden).
Als je solliciteert krijg je te maken met diverse partijen: SOGEON, SBOH, NSPOH, TNO, opleidingsinstellingen – wie doet wat? – Arts Maatschappij en Gezondheid (artsmg.nl)

Veel gestelde vragen

Ga naar FAQ

Opleidingsplekken cohort maart 2025

Elke sollicitatieronde bieden we opleidingsplekken door het hele land bij diverse opleidingsinstellingen. In onze landkaart (Google Maps) vind je alle opleidingsplekken die worden aangeboden voor het cohort maart 2025.

Klik op de afbeelding voor de gedetailleerde landkaart met contactgegevens.

Contact opleidingsinstelling

Ben je benieuwd wat een opleidingsinstelling jou te bieden heeft? Voel je vrij om zelf contact op te nemen met de opleidingsinstellingen in jouw regio, zodat je weloverwogen je opleidingsplekken kunt aangeven tijdens het sollicitatieproces. De contactgegevens van instellingen vind je in onze landkaart o Save p (Google Maps).

Opleidingsnetwerk opleiding infectieziektebestrijding

De opleiding infectieziektebestrijding vindt plaats binnen zogenaamde opleidingsnetwerken. Voor de eerste praktijkopleidingsperiode wordt de aios door Sogeon bij een GGD geplaatst die binnen een opleidingsnetwerk valt, hierbij wordt rekening gehouden met de opgegeven voorkeuren van de aios. Voor de tweede praktijkopleidingsperiode wordt de aios door de NSPOH ingedeeld bij een andere GGD vallend binnen dit opleidingsnetwerk. Dit gebeurt in overleg met het opleidingsnetwerk en hierbij wordt rekening gehouden met de reisafstand voor de aios.

Als een aios de 1e periode geplaatst is bij een instelling in een bepaald opleidingsnetwerk, maar het past beter om bij de 2e periode in een ander netwerk geplaatst te worden, dan zal gekeken worden of dit mogelijk is. Echter plaatsing in een ander opleidingsnetwerk regio blijft een uitzondering. Bekijk de indeling van het opleidingsnetwerk.

Forensische geneeskunde: samenwerking in opleidingsregio’s

Voor de profielopleiding forensische geneeskunde is gekozen om in regionale samenwerkingsverbanden op te leiden.

Planning

Sollicitatieperiodes starten twee keer per jaar: op 1 februari en 1 augustus.
Houd daarbij alvast rekening met de periode waarin het STARR-interview (selectiegesprek) plaatsvindt.

Start (profiel)opleiding arts M+G Cohort maart 2025 Cohort september 2025 (voorlopig)
Onderwijslocaties profiel Jeugdgezondheid (JGZ)  Utrecht (NSPOH) of Leiden (TNO) Zwolle (NSPOH) of Eindhoven (TNO)
Onderwijslocatie overige profielen Utrecht Utrecht
Welke profielen starten:

 

1e fase/profielopleiding
Jeugdgezondheid
Infectieziektebestrijding
Medische milieukunde
Tuberculosebestrijding
Donorarts

2e fase/Arts M+G
Jeugdgezondheid
Infectieziektebestrijding
Medische milieukunde
Tuberculosebestrijding

Zelfstandige opleiding
Forensische geneeskunde

Voorlopig, wordt medio mei 2025 definitief bekend

1e fase/profielopleiding
Jeugdgezondheid
Infectieziektebestrijding
Vertrouwensarts

2e fase/Arts M+G (2-jarig) 
Jeugdgezondheid
Infectieziektebestrijding
Medische milieukunde
Tuberculosebestrijding
Vertrouwensarts

 

Beschikbaar stellen opleidingsplekken (door opleidingsinstellingen) 1 april t/m 1 juli 2024 1 oktober 2024 t/m 1 januari 2025
Online solliciteren 1 augustus 2024 t/m 7 september 2024 1 februari 2025 t/m 7 maart 2025
Uiterste mogelijkheid om documenten te wijzigen 7 september 2024 7 maart 2025
Berichtgeving uitslag
briefselectie zichtbaar via de sollicitatiemodule online
Uiterlijk 13 september 2024 Uiterlijk 18 maart 2025
STARR-interview 23 september t/m 11 oktober 2024 24 maart t/m 11 april 2025
Uiterste mogelijkheid om voorkeuren te wijzigen 11 oktober 2024 11 april 2025
Sluitingsdatum selectieprocedure 11 oktober 2024 11 april 2025
Uiterste datum berichtgeving uitslag interview via de online
sollicitatiemanager
19 oktober 2024 19 april 2025
Kandidaat/instelling ontvangen bericht over de toewijzing & inplannen matchingsgesprek Uiterlijk 28 oktober 2024 Uiterlijk 30 april 2025

 

Niet toegelaten kandidaten kunnen contact opnemen met de voorzitter van de selectiecommissie voor een toelichting op de afwijzing Na uitslag STARR-interview (online in te zien) t/m 1 december 2024 Na uitslag STARR-interview (online in te zien) t/m 1 juni 2025
Periode waarin matchingsgesprek met de opleidingsinstelling moet plaatsvinden 29 oktober t/m 19 november 2024 1 mei t/m 23 mei 2025
Kandidaat ontvangt afsluitende e-mail over de definitieve plaatsing Begin december 2024 Begin juni 2025