Ik beschik over een geldige geschiktheidsverklaring voor de 2e fase, moet ik dan ook solliciteren?

Ja, ook dan dien je te solliciteren binnen de gestelde periode. Wel kom je in aanmerking voor een verkorte selectieprocedure.

Een geschiktheidsverklaring wordt afgegeven door TNO of de NSPOH (instituutsopleiders) waarin het instituut verklaart dat een kandidaat geschikt is voor de 2e fase en daarom geen selectiegesprek nodig heeft voor de komende 3 jaar.

Een geschiktheidsverklaring is een verklaring die het opleidingsinstituut afgeeft (sinds 2019) aan een jeugdarts KNMG bij het afsluiten van diens jeugdartsenopleiding. Het instituut geeft daarmee aan dat zij de betreffende jeugdarts KNMG geschikt vindt om te starten met de 2e fase van de M+G opleiding. Het instituut hangt hier een termijn aan van 3 jaar na afgifte van de verklaring. Na die termijn van 3 jaar kan het instituut geen uitspraak meer doen over al dan niet geschikt zijn van de jeugdarts KNMG voor de 2e fase. Een kandidaat zonder geschiktheidsverklaring moet zijn geschiktheid bewijzen in een STARR-interview.

2022-09-06T12:47:49+00:00