solliciteren 2022-08-15T08:36:46+00:00
Online solliciteren

Wil jij solliciteren naar een opleidingsplek? Dan kan! Elk jaar zijn er twee sollicitatieperiodes die van start gaan op 1 februari en op 1 augustus. Zowel basisartsen als artsen met meerdere jaren werkervaring mogen solliciteren. Solliciteren naar een opleidingsplek kan via de online sollicitatiemodule van SOGEON.

Basiseisen kandidaten

Om te kunnen solliciteren heb je een erkend diploma voor basisarts nodig (uiterlijk 8 weken voor de start van de opleiding) en bij aanvang van de opleiding dien je te beschikken over een geldige BIG-registratie. Als je solliciteert moet je de eerstvolgende startdatum van de opleiding beschikbaar zijn om de opleiding te beginnen.

Opleidingen

Per sollicitatieperiode kun je solliciteren op verschillende (profiel)opleidingen. Onder het kopje Planning vind je actuele informatie over wanneer je op welke opleidingsplek kunt solliciteren.

Opleidingsplekken

We bieden opleidingsplekken door het hele land bij diverse opleidingsinstellingen. Onder het kopje Opleidingsplekken vind je meer informatie.

Arbeidsvoorwaarden

SBOH is de landelijke werkgever van aios arts M+G. Voor meer informatie over salaris en arbeidsvoorwaarden kun je terecht op sboh.nl.

Jouw sollicitatie

Is je interesse gewekt? Je bent van harte uitgenodigd om te solliciteren naar een opleidingsplek. Via de online sollicitatiemodule lever je jouw motivatie en CV in. In het sollicitatieformulier geef je  minimaal drie en maximaal zes voorkeuren aan voor opleidingsinstellingen.

STARR-methodiek

Als je positief beoordeeld wordt op je CV en motivatie word je uitgenodigd voor een STARR-interview (mits je beschikt over een geschiktheidsverklaring of een verklaring verkorte selectieprocedure).
In het STARR-interview van max. 60 minuten beoordeelt de selectiecommissie of je de vereiste competenties voldoende beheerst. Ook krijg je de gelegenheid aan te tonen hoe je het vak hebt verkend en kun je je motivatie toelichten. Om je goed voor te bereiden is het handig om vooraf na te denken over voorbeelden en situaties die aansluiten bij de gevraagde competenties. Lees meer over het voorbereiden op het STARR-interview en de gevraagde competenties.

De selectiecommissie bestaat uit een instituutsopleider, een praktijkopleider en een aios.

Sollicitatieproces in vogelvlucht

Benieuwd hoe het sollicitatieproces eruit ziet? Hieronder vind je het hele proces in vogelvlucht (klik op de afbeelding voor een grotere weergave). Meer informatie? Kijk dan op de pagina’s Planning, Selectieprocedure, Plaatsingsprocedure en Opleidingsplaatsen.

Overige info

Voorwaarden
Privacy statement sollicitatieprocedure

De selectieprocedure is competentiegericht en zetten we in om te bepalen of jij als kandidaat geschikt bent om te starten met de opleiding tot (profiel)arts M+G. Jouw sollicitatie wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:

  • Motivatie voor het werkveld en de opleiding. Het kunnen aantonen hoe het vak is verkend, is een pré.
  • Aansluiting CV bij het werkveld en de opleiding.
  • Beheersing van de Nederlandse taal.
  • Indien van toepassing: reflectie op een eerdere afwijzing.

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door instituutsopleiders van een van de opleidingsinstituten (NSPOH of TNO). Deze instituutopleiders zijn ook onderdeel van de selectiecommissie die het selectiegesprek voeren. Voor de selectieprocedure wordt het Reglement Selectiecommissie opleiding (profiel) Arts M+G gevolgd.

Berichtgeving sollicitatie

Kandidaten ontvangen uiterlijk drie weken na sluiting van de aanmeldingsperiode bericht van SOGEON of zij al dan niet worden uitgenodigd voor het selectiegesprek.

Selectiegesprek

Voor het selectiegesprek (maximaal een uur) maken we gebruik van de STARR-methode om competenties uit te vragen.

Kandidaten worden gevraagd om (praktijk)voorbeelden te noemen die inzicht geven in hoe de kandidaat in het recente verleden heeft gehandeld en daarop terugkijkt. Uit de voorbeelden moet duidelijk worden: wat de situatie (S) was, wat de taak (T) was, hoe de kandidaat gehandeld heeft (A van ‘actie’) en, wat het resultaat (R) was. Ook wordt gevraagd hoe de kandidaat erop terugkijkt (R van ‘reflectie’).

Naast de competenties staan we in dit gesprek stil bij de motivatie om voor dit vak te kiezen. Belangrijk hierbij is aan te tonen hoe het vak is verkend. Mocht blijken dat er na afloop van dit gesprek nog behoefte is aan aanvullende informatie, dan wordt een vervolggesprek op korte termijn ingepland. Lees meer over de STARR-methodiek.

Berichtgeving uitslag selectiegesprek

Op basis van de selectieprocedure wordt bepaald of een kandidaat wordt toegelaten tot de opleiding tot (profiel)arts M+G. Binnen 2 tot 4 weken na de sluitingsdatum van de selectieprocedure ontvangen kandidaten bericht van SOGEON of ze wel of niet zijn toegelaten tot de (profiel)opleiding. Hierna gaan we aan de slag met het toewijzen van de opleidingsplekken in de plaatsingsprocedure.

Veel gestelde vragen
Bekijk de FAQ’s

Documenten

Bij de plaatsing houden we rekening met de voorkeuren van kandidaten en een goede landelijke spreiding. Het plaatsingsproces is deels geautomatiseerd (waarbij een lotingssysteem de plaatsing bepaalt) en wordt uitgevoerd onder toezicht van de hoofden opleiding M+G van de opleidingsinstituten. SOGEON behoudt zich het recht voor af te wijken van de opgegeven voorkeuren.

De plaatsingsprocedure bestaat uit:

  1. Toewijzing opleidingsplek
  2. Matchingsgesprek
  3. Plaatsing

Toewijzing

Nadat alle selectiegesprekken zijn gevoerd worden alle positief beoordeelde kandidaten meegenomen in de toewijzingsprocedure. Conform planning ontvangen de kandiaten bericht van SOGEON aan welke opleidingsinstelling ze zijn toegewezen.

Matching

Wanneer kandidaten en opleidingsinstelling niet bekend zijn met elkaar, wordt er een matchingsgesprek gevoerd. Kandidaten nemen hiervoor contact op met de toegewezen instelling om het gesprek in te plannen. De opleidingsinstelling wordt geïnformeerd over de toewijzing en ontvangt de gegevens van de kandidaat.

Na een wederzijdse positieve match, wordt overgegaan tot  tot plaatsing.

De kandidaat kan eenmalig een opleidingsplek afwijzen in één sollicitatieronde. Wanneer er een mismatch is, wordt de kandidaat, samen met anderen uitgelote en niet gematchte kandidaten meegenomen in de naplaatsingsprocedure, mits er voldoende subsidie- en opleidingsplekken zijn.  Voor de opleiding JGZ 2e fase geldt een afwijkende procedure. Voor meer informatie bekijk onze voorwaarden (kop ‘Matchingsgesprek’).

Plaatsing

Na een succesvolle match, wordt het opleidingsinstituut (NSPOH of TNO) geïnformeerd door de opleidingsinstelling. De kandidaat wordt nu definitief geplaatst en treedt in dienst bij de SBOH.

Geen opleidingsplek

Het kan gebeuren dat je door de selectie komt maar geen plek toegewezen krijgt omdat er niet genoeg plekken beschikbaar zijn. Je ontvangt dan automatisch een verklaring verkorte selectieprocedure. Als je binnen een jaar opnieuw solliciteert, hoef je met deze verklaring het selectiegesprek niet opnieuw te voeren.

Opleidingsplaats en opleidingsinstituut

Kandidaten die zijn toegelaten tot de opleiding ontvangen binnen 2 tot 4 weken na de sluitingsdatum van de selectieprocedure bericht over welke opleidingsplaats zij toegewezen hebben gekregen. Ook horen kandidaten dan bij welk opleidingsinstituut de (profiel)opleiding gevolgd wordt.

Inschrijving opleidingsregister

Van het opleidingsinstituut ontvang je een verklaring voor deelname aan de opleiding. Deze verklaring heb je nodig om je in te schrijven in het opleidingsregister van de RGS.

Dienstverband bij SBOH

Je komt in dienst van de landelijke werkgever SBOH. De arbeidsovereenkomst wordt zes tot acht weken voor de start van de opleiding toegestuurd. Na indiensttreding bij de SBOH, vindt de introductie plaats binnen het betreffende opleidingsinstituut (NSPOH of TNO) en de opleidingsinstelling. Voor kandidaten die de 1e fase in dienst bij een opleidingsinstelling hebben gevolgd, geldt t/m 2022 een overgangsregeling (mits zij geplaatst worden).

Veel gestelde vragen

Ga naar FAQ

Opleidingsplekken cohort maart 2023

We bieden opleidingsplekken door het hele land bij diverse opleidingsinstellingen. In onderstaande landkaart vind je alle opleidingsplekken per opleiding voor de sollicitatieronde cohort maart 2023. Klik op de landkaart voor de volledige weergave en contactgegevens per instelling of bekijk het overzicht in deze PDF. Om te weten wat een opleidingsplek bij een bepaalde instelling precies inhoudt, kun je contact opnemen met de contactpersoon van de betreffende instelling.

Opleidingsregio’s forensische geneeskunde
Voor de opleiding forensische geneeskunde wordt gebruik gemaakt van opleidingsregio’s. Je kunt voorkeuren uitspreken voor bepaalde opleidingsregio’s. In overleg met de instituutsopleiders wordt besproken bij welke opleidingsinstelling in die regio je de praktijkopleiding gaat volgen. Er wordt rekening gehouden met deze persoonlijke voorkeuren, maar dat is niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld als meerdere kandidaten dezelfde plek kiezen. Bekijk de indeling van de opleidingsregio’s.

Sollicitatieperiodes starten twee keer per jaar: op 1 februari en 1 augustus.
Houd daarbij alvast rekening met de periode waarin het selectiegesprek (STARR-interview) plaatsvindt.

Start (profiel)opleiding arts M+G: Start (profiel)opleiding arts M+G:
Cohort maart 2023  Cohort september 2023
(voorlopig) 
Onderwijslocaties profiel JGZ (1e fase) Utrecht (NSPOH) of Leiden (TNO) Zwolle (NSPOH) of Eindhoven (TNO)
Onderwijslocatie overige profielen Utrecht (NSPOH) Utrecht (NSPOH)
Welke profielen starten: JGZ 1e fase
JGZ 2e fase
TBC 1e fase
TBC 2e fase
MMK 1e fase
MMK 2e fase
IZB 1e fase – Toelichting gaat niet mee
IZB 2e fase
VA 1e fase
FG (3-jarige profielopleiding)
Info volgt
Beschikbaar stellen opleidingsplekken (door opleidingsinstellingen) april – 27 juni 2022 1 oktober 2022 – 1 januari 2023
Online solliciteren 1  augustus 2022 t/m 7 september 2022 1 februari 2023 t/m 7 maart 2023
Uiterste mogelijkheid om documenten te wijzigen 7 september 2022 7 maart 2023
Berichtgeving uitslag
briefselectie kandidaten die op STARR-gesprek komen.
Kandidaten die beschikken over een verklaring wachten op de plaatsingsprocedure en hebben een bericht in de sollicitatiemanager hierover.
15 september 2022 (uiterlijk) 17 maart 2023
Selectiegesprek (STARR-interview) 26 september t/m 14 oktober 2022 27 maart t/m 14 april 2023
Uiterste mogelijkheid om voorkeuren te wijzigen 14 oktober 2022 14 april 2023
Sluitingsdatum selectieprocedure 14 oktober 2022 14 april 2023
Uiterste datum berichtgeving uitslag interview via de online sollicitatiemanager 8 november 2022 21 april 2023
Kandidaat ontvangt bericht over de  toewijzing & inplannen matchingsgesprek 8 november 2022 (uiterlijk) 1 mei 2023
Niet toegelaten kandidaten kunnen in de sollicitatiemanager het terugkoppelingsformulier raadplegen voor een toelichting op de afwijzing. 10 november t/m 24 november 2022 21 april t/m 26 mei 2023
Periode waarin matchingsgesprek met de opleidingsinstelling moet plaatsvinden  10 november t/m 24 november 2022 1 t/m 22 mei 2023
Kandidaat ontvangt afsluitende e-mail over de definitieve plaatsing Begin december 2022 Begin juni 2023