solliciteren 2021-10-14T14:36:17+00:00

Wil jij solliciteren naar een opleidingsplek? Dan kan! Elk jaar zijn er twee sollicitatieperiodes die van start gaan op 1 februari en op 1 augustus. Zowel basisartsen als artsen met meerdere jaren werkervaring mogen solliciteren. Solliciteren naar een opleidingsplek kan via de online sollicitatiemodule van SOGEON.

Basiseisen kandidaten

Om te kunnen solliciteren heb je een erkend diploma voor basisarts nodig (uiterlijk 8 weken voor de start van de opleiding) en bij aanvang van de opleiding dien je te beschikken over een geldige BIG-registratie. Als je solliciteert moet je de eerstvolgende startdatum van de opleiding beschikbaar zijn om de opleiding te beginnen.

Opleidingen

Per sollicitatieperiode kun je solliciteren op verschillende (profiel)opleidingen. Onder het kopje Planning vind je actuele informatie over wanneer je op welke opleidingsplek kunt solliciteren.

Opleidingsplekken

We bieden opleidingsplekken door het hele land bij diverse opleidingsinstellingen. Onder het kopje Opleidingsplekken vind je meer informatie.

Arbeidsvoorwaarden

SBOH is de landelijke werkgever van aios arts M+G. Voor meer informatie over salaris en arbeidsvoorwaarden kun je terecht op sboh.nl,

Jouw sollicitatie

Is je interesse gewekt? Je bent van harte uitgenodigd om te solliciteren naar een opleidingsplek. Via de online sollicitatiemodule lever je jouw motivatie en CV in. In het sollicitatieformulier geef je  minimaal drie en maximaal zes voorkeuren aan voor opleidingsinstellingen.

Sollicitatieproces in vogelvlucht

Benieuwd hoe het sollicitatieproces eruit ziet? Hieronder vind je het hele proces in vogelvlucht (klik op de afbeelding voor een grotere weergave). Meer informatie? Kijk dan op de pagina’s Planning, Selectieprocedure, Plaatsingsprocedure en Opleidingsplaatsen.

Overige info

Voorwaarden
Privacy statement sollicitatieprocedure

De selectieprocedure is competentiegericht en zetten we in om te bepalen of jij als kandidaat geschikt bent om te starten met de opleiding tot (profiel)arts M+G. Jouw sollicitatie wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:

  • Motivatie voor het werkveld en de opleiding. Het kunnen aantonen hoe het vak is verkend, is een pré.
  • Aansluiting CV bij het werkveld en de opleiding.
  • Beheersing van de Nederlandse taal.
  • Indien van toepassing: reflectie op een eerdere afwijzing.

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door instituutsopleiders van een van de opleidingsinstituten (NSPOH of TNO). Deze instituutopleiders zijn ook onderdeel van de selectiecommissie die het selectiegesprek voeren. Voor de selectieprocedure wordt het Reglement Selectiecommissie opleiding (profiel) Arts M+G gevolgd.

Berichtgeving sollicitatie

Kandidaten ontvangen uiterlijk drie weken na sluiting van de aanmeldingsperiode bericht van SOGEON of zij al dan niet worden uitgenodigd voor het selectiegesprek.

Selectiegesprek

Voor het selectiegesprek (maximaal een uur) maken we gebruik van de STARR-methode om competenties uit te vragen.

Kandidaten worden gevraagd om (praktijk)voorbeelden te noemen die inzicht geven in hoe de kandidaat in het recente verleden heeft gehandeld en daarop terugkijkt. Uit de voorbeelden moet duidelijk worden: wat de situatie (S) was, wat de taak (T) was, hoe de kandidaat gehandeld heeft (A van ‘actie’) en, wat het resultaat (R) was. Ook wordt gevraagd hoe de kandidaat erop terugkijkt (R van ‘reflectie’).

Naast de competenties staan we in dit gesprek stil bij de motivatie om voor dit vak te kiezen. Belangrijk hierbij is aan te tonen hoe het vak is verkend. Mocht blijken dat er na afloop van dit gesprek nog behoefte is aan aanvullende informatie, dan wordt een vervolggesprek op korte termijn ingepland. Lees meer over de STARR-methodiek.

Berichtgeving uitslag selectiegesprek

Op basis van de selectieprocedure wordt bepaald of een kandidaat wordt toegelaten tot de opleiding tot (profiel)arts M+G. Binnen 2 tot 4 weken na de sluitingsdatum van de selectieprocedure ontvangen kandidaten bericht van SOGEON of ze wel of niet zijn toegelaten tot de (profiel)opleiding. Hierna gaan we aan de slag met het toewijzen van de opleidingsplekken in de plaatsingsprocedure.

Documenten

Bij de plaatsing houden we rekening met de voorkeuren van kandidaten en een goede landelijke spreiding. Het plaatsingsproces is deels geautomatiseerd (waarbij een lotingssysteem de plaatsing bepaalt) en wordt uitgevoerd onder toezicht van de hoofden opleiding M+G van de opleidingsinstituten. SOGEON behoudt zich het recht voor af te wijken van de opgegeven voorkeuren.

De plaatsingsprocedure bestaat uit:

  1. Toewijzing opleidingsplek
  2. Matchingsgesprek
  3. Plaatsing

Toewijzing

Nadat alle selectiegesprekken zijn gevoerd worden alle positief beoordeelde kandidaten meegenomen in de toewijzingsprocedure. Conform planning ontvangen de kandiaten bericht van SOGEON aan welke opleidingsinstelling ze zijn toegewezen.

Matching

Wanneer kandidaten en opleidingsinstelling niet bekend zijn met elkaar, wordt er een matchingsgesprek gevoerd. Kandidaten nemen hiervoor contact op met de toegewezen instelling om het gesprek in te plannen. De opleidingsinstelling wordt geïnformeerd over de toewijzing en ontvangt de gegevens van de kandidaat.

Na een wederzijdse positieve match, wordt overgegaan tot  tot plaatsing.

De kandidaat kan eenmalig een opleidingsplek afwijzen in één sollicitatieronde. Wanneer er een mismatch is, wordt de kandidaat, samen met anderen uitgelote en niet gematchte kandidaten meegenomen in de naplaatsingsprocedure, mits er voldoende subsidie- en opleidingsplekken zijn.  Voor de opleiding JGZ 2e fase geldt een afwijkende procedure. Voor meer informatie bekijk onze voorwaarden (kop ‘Matchingsgesprek’).

Plaatsing

Na een succesvolle match, wordt het opleidingsinstituut (NSPOH of TNO) geïnformeerd door de opleidingsinstelling. De kandidaat wordt nu definitief geplaatst en treedt in dienst bij de SBOH.

Geen opleidingsplek

Het kan gebeuren dat je door de selectie komt maar geen plek toegewezen krijgt omdat er niet genoeg plekken beschikbaar zijn. Je ontvangt dan automatisch een verklaring verkorte selectieprocedure. Als je binnen een jaar opnieuw solliciteert, hoef je met deze verklaring het selectiegesprek niet opnieuw te voeren.

Opleidingsplaats en opleidingsinstituut

Kandidaten die zijn toegelaten tot de opleiding ontvangen binnen 2 tot 4 weken na de sluitingsdatum van de selectieprocedure bericht over welke opleidingsplaats zij toegewezen hebben gekregen. Ook horen kandidaten dan bij welk opleidingsinstituut de (profiel)opleiding gevolgd wordt.

Inschrijving opleidingsregister

Van het opleidingsinstituut ontvang je een verklaring voor deelname aan de opleiding. Deze verklaring heb je nodig om je in te schrijven in het opleidingsregister van de RGS.

Dienstverband bij SBOH

Je komt in dienst van de landelijke werkgever SBOH. De arbeidsovereenkomst wordt zes tot acht weken voor de start van de opleiding toegestuurd. Na indiensttreding bij de SBOH, vindt de introductie plaats binnen het betreffende opleidingsinstituut (NSPOH of TNO) en de opleidingsinstelling. Voor kandidaten die de 1e fase in dienst bij een opleidingsinstelling hebben gevolgd, geldt t/m 2022 een overgangsregeling (mits zij geplaatst worden).

Veel gestelde vragen

Ga naar FAQ

Opleidingsplekken cohort maart 2022

Kies voor de schermvullende weergave rechtsboven voor het beste overzicht (gebruik de zoekfunctie, zie toelichting onder de landkaart). Of klik linksboven in het kaartje om de lijst met opleidingsplekken te openen.

In dit overzicht opleidingsplekken per instelling kun je per opleiding zien welke instellingen plekken beschikbaar stellen. Ook geven we hier aan met welk opleidingsinstituut zij samenwerken. Dit is altijd NSPOH of TNO.


Opleidingsplekken cohort maart 2022

In bovenstaande landkaart is te zien welke opleidingsinstellingen plekken aanbieden voor het cohort maart 2022. Achter iedere instellingsnaam staan (afgekort) de opleidingen die zij aanbieden. Dit zijn er 1 of meer per instelling. Als je op een opleidingsinstelling klikt in de landkaart kun je contactgegevens zien en de website met meer informatie over wat een instelling aanbiedt aan opleiding en werkzaamheden. Voor meer informatie over de opleidingsplek en werkzaamheden adviseren wij je om contact op te nemen met de genoemde contactpersoon per (opleiding) van de instelling.

In dit overzicht opleidingsplekken per instelling kun je per opleiding zien welke instellingen plekken beschikbaar stellen.

Gebruikte afkortingen achter instellingsnamen (zoekfunctie google mapskaart)

JGZ=jeugdarts
IZB=infectieziektebestrijding
TBC= tuberculosebestrijding
MMK=medisch milieukunde
FG=forensische geneeskunde
2e fase JGZ
2e fase IZB
2e fase TBC
2e fase MMK

Opleidingsnetwerk opleiding tot infectieziektebestrijding

Voor de opleiding tot infectieziektebestrijding wordt gebruikt gemaakt van een opleidingsnetwerk infectieziektebestrijding.

Forensische geneeskunde: samenwerking in opleidingsregio’s

Voor de profielopleiding forensische geneeskunde is gekozen om in regionale samenwerkingsverbanden op te leiden.

Verdeelmodel kandidaten Jeugdarts 2e fase

Voor de opleiding tot jeugdarts wordt een tekort aan subsidieplekken verwacht in het 2022. In overleg tussen de samenwerkende partijen SOGEON, AJN, KAMG, GGD GHOR, ActiZ, LOSGIO, SBOH is daarom een verdeelmodel vastgesteld voor de verschillende groepen sollicitanten JGZ 2e fase van 2022. Zo krijgen alle kandidaten gelijke kansen. Voor alle jeugdarts 2e fase sollicitanten – ook kandidaten die al in dienst zijn van een opleidingsinstelling – geldt dat er wordt geloot en zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de opgegeven voorkeuren van de kandidaten. Het advies is om minimaal 3 voorkeuren aan te geven (maximaal 6).

Planning

Sollicitatieperiodes starten twee keer per jaar: op 1 februari en 1 augustus.
Houd daarbij alvast rekening met de periode waarin het selectiegesrek (STARR-interview) plaatsvindt.

Start (profiel)opleiding arts M+G: Start (profiel)opleiding arts M+G:
Cohort maart 2022 Cohort september 2022 (voorlopig)
Onderwijslocaties profiel JGZ Utrecht (NSPOH) of Leiden (TNO) Zwolle (NSPOH) of Eindhoven (TNO)
Onderwijslocatie overige profielen Utrecht Utrecht
Welke profielen starten: JGZ 1e fase
JGZ 2e fase
IZB 1e fase
IZB 2e fase
MMK 1e fase
MMK 2e fase
TBC 1e fase
TBC 2e fase
FG 1e fase
Medio mei 2022 worden de profielen voor dit cohort bekend gemaakt,
Online solliciteren 1 augustus 2021 t/m 7 september 2021 1 februari 2022 t/m 7 maart 2022
Uiterste mogelijkheid om documenten te wijzigen 7 september 2021 7 maart 2022
Berichtgeving uitslag
briefselectie
16 september 2021 18 maart 2022
Selectiegesprek (STARR-interview) 27 september t/m 15 oktober 2021 28 maart t/m 15 april 2022
Uiterste mogelijkheid om voorkeuren te wijzigen 14 oktober 2021 15 april 2022
Sluitingsdatum selectieprocedure 15 oktober 2021 15 april 2022
Kandidaat ontvangt bericht over de uitkomst van de selectie en de plaatsingsprocedure 9 november 2021 2 mei 2022
Niet toegelaten kandidaten kunnen in de sollicitatiemanager het terugkoppelingsformulier raadplegen voor een toelichting op de afwijzing. 10 t/m 24 november 2021 2 t/m 27 mei 2022
Periode waarin matchingsgesprek met de opleidingsinstelling moet plaatsvinden  10 t/m 24 november 2021 2 t/m 27 mei 2022
Kandidaat ontvangt afsluitende e-mail over de definitieve plaatsing 1 december 2021 Begin juli 2022