solliciteren 2021-05-18T15:21:37+00:00

Solliciteren

Wil jij (profiel)arts M+G worden? Dan kun je online solliciteren bij SOGEON naar een opleidingsplek. Elk jaar zijn er twee sollicitatieperiodes die van start gaan op 1 februari en op 1 augustus. Zowel basisartsen als artsen met meerdere jaren werkervaring mogen solliciteren.

Basiseisen kandidaten

Om te kunnen solliciteren heb je een erkend diploma voor basisarts nodig (uiterlijk 8 weken voor de start van de opleiding) en bij aanvang van de opleiding dien je te beschikken over een geldige BIG-registratie. Als je solliciteert moet je de eerstvolgende startdatum van de opleiding beschikbaar zijn om de opleiding te beginnen.

Opleidingen

Per sollicitatieperiode kun je solliciteren op verschillende (profiel)opleidingen. Onder het kopje Planning vind je actuele informatie over wanneer je op welke opleidingsplek kunt solliciteren.

Opleidingsplekken

We bieden opleidingsplekken door het hele land bij diverse opleidingsinstellingen. Onder het kopje Opleidingsplekken vind je meer informatie.

Arbeidsvoorwaarden

SBOH is de landelijke werkgever van aios arts M+G. Voor meer informatie over salaris en arbeidsvoorwaarden kun je terecht op sboh.nl,

Jouw sollicitatie

Is je interesse gewekt? Je bent van harte uitgenodigd om te solliciteren naar een opleidingsplek. Via de online sollicitatiemodule lever je jouw motivatie en CV in. In het sollicitatieformulier geef je  minimaal drie en maximaal zes voorkeuren aan voor opleidingsinstellingen.

Sollicitatieproces in vogelvlucht

Benieuwd hoe het sollicitatieproces eruit ziet? Hieronder vind je het hele proces in vogelvlucht (klik op de afbeelding voor een grotere weergave). Meer informatie? Kijk dan op de pagina’s Planning, Selectieprocedure, Plaatsingsprocedure en Opleidingsplaatsen.

Overige info

Reglement Selectiecommissie
Voorwaarden
Privacy statement sollicitatieprocedure

Planning

Sollicitatieperiodes starten twee keer per jaar: op 1 februari en 1 augustus.
Houd daarbij alvast rekening met de periode waarin het STARR-interview plaatsvindt.

Start (profiel)opleiding arts M+G: Start (profiel)opleiding arts M+G:
Cohort september 2021 Cohort maart 2022
Onderwijslocaties profiel JGZ Zwolle (NSPOH) of Eindhoven (TNO) Utrecht (NSPOH) of Leiden (TNO)
Onderwijslocatie overige profielen Utrecht Utrecht
Welke profielen starten: JGZ 1e fase
JGZ 2e fase
IZB 1e fase
IZB 2e fase
MMK 2e fase
TBC 1e fase
FG 2e fase
VA 1e fase
JGZ 1e fase
JGZ 2e fase
IZB 1e fase
IZB 2e fase
MMK 1e fase
MMK 2e fase
TBC 1e fase
TBC 2e fase
FG
Online solliciteren 1 februari 2021 t/m 7 maart 2021 1 augustus 2021 t/m 7 september 2021
Berichtgeving uitslag
briefselectie
18 maart 2021 16 september 2021
STARR-interview 29 maart t/m 16 april 2021 27 september t/m 15 oktober 2021
Uiterste mogelijkheid om documenten te wijzigen 7 maart 2021 7 september 2021
Uiterste mogelijkheid om voorkeuren te wijzigen 15 april 2021 14 oktober 2021
Sluitingsdatum selectieprocedure 16 april 2021 15 oktober 2021
Kandidaat ontvangt bericht over de uitkomst van de selectie en de plaatsingsprocedure 30 april 2021 9 november 2021
Niet toegelaten kandidaten kunnen in de sollicitatiemanager het terugkoppelingsformulier raadplegen voor een toelichting op de afwijzing. 1 t/m 22 mei 2021 10 t/m 24 november 2021
Periode waarin matchingsgesprek met de opleidingsinstelling moet plaatsvinden 1 t/m 29 mei 2021 10 t/m 24 november 2021
Kandidaat ontvangt afsluitende e-mail over de definitieve plaatsing Begin juni 2021 Begin december 2021

 

De selectieprocedure is competentiegericht en zetten we in om te bepalen of jij als kandidaat geschikt bent om te starten met de opleiding tot (profiel)arts M+G. Jouw sollicitatie wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:

  • Motivatie voor het werkveld en de opleiding. Het kunnen aantonen hoe het vak is verkend, is een pré.
  • Aansluiting CV bij het werkveld en de opleiding.
  • Beheersing van de Nederlandse taal.
  • Indien van toepassing: reflectie op een eerdere afwijzing.

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door instituutsopleiders van een van de opleidingsinstituten (NSPOH of TNO). Deze instituutopleiders zijn ook onderdeel van de selectiecommissie die het selectiegesprek voeren. Voor de selectieprocedure wordt het Reglement Selectiecommissie opleiding (profiel) Arts M+G gevolgd.

Berichtgeving sollicitatie

Kandidaten ontvangen uiterlijk drie weken na sluiting van de aanmeldingsperiode bericht van SOGEON of zij al dan niet worden uitgenodigd voor het selectiegesprek.

Selectiegesprek

Voor het selectiegesprek (maximaal een uur) maken we gebruik van de STARR-methode om competenties [link naar competenties arts M+G] uit te vragen.

Kandidaten worden gevraagd om (praktijk)voorbeelden te noemen die inzicht geven in hoe de kandidaat in het recente verleden heeft gehandeld en daarop terugkijkt. Uit de voorbeelden moet duidelijk worden: wat de situatie (S) was, wat de taak (T) was, hoe de kandidaat gehandeld heeft (A van ‘actie’) en, wat het resultaat (R) was. Ook wordt gevraagd hoe de kandidaat erop terugkijkt (R van ‘reflectie’).

Naast de competenties staan we in dit gesprek stil bij de motivatie om voor dit vak te kiezen. Belangrijk hierbij is aan te tonen hoe het vak is verkend. Mocht blijken dat er na afloop van dit gesprek nog behoefte is aan aanvullende informatie, dan wordt een vervolggesprek op korte termijn ingepland. Lees meer over de STARR-methodiek [link naar website over STARR-methodiek].

Berichtgeving uitslag selectiegesprek

Op basis van de selectieprocedure wordt bepaald of een kandidaat wordt toegelaten tot de opleiding tot (profiel)arts M+G. Binnen 2 tot 4 weken na de sluitingsdatum van de selectieprocedure ontvangen kandidaten bericht van SOGEON of ze wel of niet zijn toegelaten tot de (profiel)opleiding. Hierna gaan we aan de slag met de toewijzing van de opleidingsplekken [link naar pagina plaatsingsprocedure].

Documenten

Reglement Selectiecommissie opleiding (profiel) Arts M+G
Arts M+G competenties

Bij de plaatsing houden we rekening met de voorkeuren van kandidaten en een goede landelijke spreiding. Het plaatsingsproces is deels geautomatiseerd (waarbij een lotingssysteem de plaatsing bepaalt) en wordt uitgevoerd onder toezicht van de hoofden opleiding M+G van de opleidingsinstituten. SOGEON behoudt zich het recht voor af te wijken van de opgegeven voorkeuren.

Opleidingsplaats en opleidingsinstituut

Kandidaten die zijn toegelaten tot de opleiding ontvangen binnen 2 tot 4 weken na de sluitingsdatum van de selectieprocedure bericht over welke opleidingsplaats zij toegewezen hebben gekregen. Ook horen kandidaten dan bij welk opleidingsinstituut de (profiel)opleiding gevolgd wordt.

Matching

De opleidingsinstelling wordt geïnformeerd over de toewijzing en ontvangt de gegevens van de kandidaat. De kandidaat neemt zelf contact op met de opleidingsinstelling voor een matchingsgesprek. Na een wederzijdse positieve match, gaan jullie over tot plaatsing. Is er geen match, dan kijken we of er een match mogelijk is met een andere beschikbare opleidingsplek.

Geen opleidingsplek

Het kan gebeuren dat je door de selectie komt maar geen plek toegewezen krijgt omdat er niet genoeg plekken beschikbaar zijn. Je ontvangt dan automatisch een verklaring verkorte selectieprocedure. Als je binnen een jaar opnieuw solliciteert, hoef je met deze verklaring het selectiegesprek niet opnieuw te voeren.

Plaatsing

Na een succesvolle match, wordt het opleidingsinstituut (NSPOH of TNO) geïnformeerd door de opleidingsinstelling. De kandidaat wordt nu definitief geplaatst en treedt in dienst bij de SBOH.

Inschrijving opleidingsregister

Van het opleidingsinstituut ontvang je een verklaring voor deelname aan de opleiding. Deze verklaring heb je nodig om je in te schrijven in het opleidingsregister van de RGS.

Dienstverband bij SBOH

Je komt in dienst van de landelijke werkgever SBOH. De arbeidsovereenkomst wordt zes tot acht weken voor de start van de opleiding toegestuurd. Na indiensttreding bij de SBOH, vindt de introductie plaats binnen het betreffende opleidingsinstituut (NSPOH of TNO) en de opleidingsinstelling. Voor kandidaten die de 1e fase in dienst bij een opleidingsinstelling hebben gevolgd, geldt t/m 2022 een overgangsregeling.

Veel gestelde vragen

Ga naar FAQ

Vanaf juli 2021 vind je hier de opleidingsplekken


Opleidingsplekken Arts M+G 2e fase JGZ niet gereserveerd voor eigen aios

Deze opleidingsinstellingen stellen opleidingsplekken beschikbaar voor aios van anderen instellingen. Met het kiezen van je voorkeuren in de sollicitatiemanager kun je hier rekening mee houden.

Opleidingsinstelling Plekken
GGD Amsterdam (Amsterdam) 2
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek  (Bussum) 1
Sante partners (Tiel) 1
GGD Noord- en Oost-Gelderland 1
VGGM/GGD Gelderland-Midden (Arnhem) 1
JGZ Kennemerland (Velserbroek, regio Haarlem) 1
GGD Zuid Limburg (Heerlen) 3

Opleidingsnetwerk opleiding tot infectieziektebestrijding

Voor de opleiding tot infectieziektebestrijding wordt gebruikt gemaakt van een opleidingsnetwerk infectieziektebestrijding.

Forensische geneeskunde: samenwerking in opleidingsregio’s

Voor de profielopleiding forensische geneeskunde is gekozen om in regionale samenwerkingsverbanden op te leiden.