faq 2020-07-03T13:03:48+00:00

Veelgestelde vragen

Wanneer worden mijn referenten gebeld? 2021-03-25T13:36:10+00:00

Als de instituutsopleider aanvullende info wenst of eigen bevindingen wil toetsen, kan hij of zij na het STARR-interview contact opnemen met een referent. Dit wordt niet standaard gedaan.

Wanneer en hoe kom ik in aanmerking voor een verklaring verkorte selectieprocedure? 2021-04-29T11:20:22+00:00

Als je eerder hebt gesolliciteerd naar een opleidingsplek, maar je bent om bepaalde redenen niet geplaatst of gestart – bijvoorbeeld doordat je bent uitgeloot of niet kon starten wegens ziekte – dan kom je automatisch in aanmerking voor een verklaring verkorte selectieprocedure. Met deze verklaring kun je (binnen een jaar) opnieuw solliciteren naar een opleidingsplek voor dezelfde (profiel)opleiding, maar hoef je niet opnieuw het STARR-interview te voeren.

Heb je dit niet automatisch ontvangen na de sluitingsdatum van de definitieve plaatsingsperiode? Stuur dan een bericht naar support@sogeon.nl. De verklaring verkorte selectieprocedure is 1 jaar geldig.

Let op: je moet wel zelf opnieuw solliciteren naar een opleidingsplaats. Bij je sollicitatie dien je de verklaring te uploaden als bewijs.

In het online sollicitatieformulier wordt gevraagd om een verklaring verkorte selectieprocedure, wat is dit? 2021-03-04T16:24:01+00:00

Kandidaten die in een eerdere sollicitatieronde niet zijn geplaatst – bijvoorbeeld doordat ze zijn uitgeloot of door ziekte niet konden starten – komen in aanmerking voor een verklaring verkorte selectieprocedure. Met deze verklaring kun je binnen een jaar opnieuw solliciteren naar een opleidingsplek voor dezelfde (profiel)opleiding, maar hoef je niet opnieuw het STARR-interview te voeren. De verklaring verkorte selectieprocedure is 1 jaar geldig en kun je uploaden bij het invullen van het sollicitatieformulier.

Wat gebeurt er tijdens een matchingsgesprek? 2020-11-05T11:21:33+00:00

Het doel van dit gesprek is om uit te sluiten dat de voorgestelde aios niet past bij jullie opleidingsplek. Het gaat dus om de “klik” tussen beoogd opleider, beoogd aios en werkplek.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er geselecteerd wordt voor de opleiding of dat dit een sollicitatiegesprek wordt. Dat is al gedaan door de landelijke selectiecommissie.

Is het verplicht te beschikken over een rijbewijs wanneer ik een profielopleiding volg? 2019-12-05T16:12:18+00:00

Het is niet verplicht maar wel een pre. Binnen de opleiding word je aan een opleidingsinstelling toegewezen en binnen de opleidingsinstelling kan het voorkomen dat je op verschillende locaties werkzaam bent. Ook loop je drie verschillende stages. Om deze stage- en opleidingslocaties goed te kunnen bereiken is het sterk aan te bevelen te beschikken over een rijbewijs. Bij de toewijzing van een opleidingsplek en later de stageplekken wordt geen rekening gehouden met het niet hebben van een rijbewijs. Binnen de forensische geneeskunde is het noodzakelijk om in het bezit te zijn van een rijbewijs in verband met de diensten die je hebt.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de salarisgarantieregeling? 2020-04-02T14:48:07+00:00

De salarisgarantieregeling wordt toegekend aan aios die direct voorafgaand aan het dienstverband bij de SBOH minimaal 6 maanden in dienst zijn geweest bij een instelling waar Artsen Maatschappij + Gezondheid werkzaam kunnen zijn. Vanaf 1 januari 2022 moet een arts minimaal een jaar in dienst zijn geweest bij een dergelijke instelling, om voor deze garantie in aanmerking te komen. Vanaf 1 januari 2024 is dit 1,5 jaar, en vanaf 1 januari 2027: 2 jaar. Voor meer informatie verwijzen we je naar de het Onderhandelaarsakkoord overstap aios M+G naar de SBOH

 

Kan ik voor meerdere profielen solliciteren? 2019-07-23T16:19:24+00:00

Ja dat kan, maar niet in één sollicitatie. Je dient per te kiezen profiel een sollicitatieformulier in te vullen. Meerdere keren solliciteren kan als je een ander email account gebruikt.

Kan ik de opleiding nog wel bij mijn huidige werkgever volgen? 2020-03-04T10:53:43+00:00

Werk je nu als basisarts bij een GGD of JGZ-organisatie en start je na 1 januari 2019 met de opleiding, dan solliciteer je bij de landelijke selectiecommissie. Na selectie kom je in dienst bij de SBOH. Er is geen garantie dat je de opleiding bij je huidige werkgever kunt volgen. Wel krijg je een salarisgarantieregeling en een salarisperspectiefregeling voor de duur van de opleiding op kosten van de SBOH.

Waar kan ik zien bij welk opleidingsinstituut ik het onderwijs ga volgen? 2019-06-11T13:01:45+00:00

Op https://www.artsmg.nl/solliciteren-2/ staan onder de tab ‘opleidingsplaatsen’ de instellingen vermeld die voor de komende ronde plaatsen beschikbaar stellen, wanneer je klikt op de landkaart verschijnt daar of deze instelling een samenwerking heeft met NSPOH of TNO. Daar volg je dus het onderwijs.

Op welke dagen wordt het onderwijs gegeven? 2021-02-04T17:41:08+00:00

Het onderwijs wordt op de volgende dagen gegeven:
JGZ, NSPOH – Utrecht: vrijdagen
JGZ, NSPOH – Zwolle: donderdagen
JGZ, TNO – Eindhoven: vrijdagen
JGZ, TNO – Leiden (oneven jaren): maandagen
JGZ, TNO – Leiden (even jaren): dinsdagen
FG, NSPOH – Utrecht: donderdagen
ITM, start september – Utrecht: woensdagen
ITM, start maart – Utrecht: dinsdagen

Onderwijslocaties JGZ

NSPOH: meer informatie

Onderwijslocatie Utrecht
Churchilllaan 11, 10e etage
3527 GV UTRECHT

TNO
Onderwijslocatie Leiden
‘Schutterspoort’
Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden
Goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Onderwijslocatie Eindhoven
Gebouw ‘Strijp-Z’
Tilburgseweg-West 100
5652 NP Eindhoven
Een routebeschrijving vind je via:
www.strijp-z.nl

Een onderwijsdag duurt van 09.45 – 16.30 uur.

Hoe bereid ik me goed voor op het sollicitatiegesprek voor de 2e fase als het langer dan 5 jaar geleden is dat ik de 1e fase heb afgerond? 2021-02-24T11:18:53+00:00

Ga bij jezelf na of er kennisdelen zijn waar je de afgelopen 5 jaar niet of nauwelijks aandacht aan hebt besteed. Mis je specifieke kennis of vaardigheden? Kijk of er mogelijkheden zijn om deze kennis en vaardigheden op te frissen en toon tijdens je gesprek aan dat je hier aan hebt gewerkt of gaat werken. Denk bijvoorbeeld aan extra scholing voor de start van je opleiding. Indien gewenst kun je dit afstemmen met het opleidingsinstituut waar je het onderwijs mogelijk gaat volgen (NSPOH of TNO).

Is herregistratie in het profiel verplicht als ik de 2e fase opleiding wil volgen? 2019-06-11T13:06:09+00:00

Ja, dat is een vereiste om in de 2e fase in te kunnen stromen.

Wie betaalt het eventuele onderwijs dat ik nodig heb ter voorbereiding op de 2e fase opleiding? 2019-06-11T13:06:41+00:00

Dit is je eigen bijdrage voor bij- en nascholing. Het telt ook mee voor de herregistratie als profielarts.

Wat kan ik doen om me goed voor te bereiden op de 2e fase opleiding wanneer het langer dan 5 jaar geleden is dat ik de 1e fase heb afgerond? 2021-02-24T11:17:23+00:00

Ga bij jezelf na of er kennisdelen zijn waar je de afgelopen 5 jaar niet of nauwelijks aandacht aan hebt besteed. Je kunt dit, indien gewenst, afstemmen met het opleidingsinstituut. Mis je specifieke kennis of vaardigheden? Kijk of er – het liefst vóór de start van de opleiding – mogelijkheden zijn om deze kennis op te frissen. Doe dit bij voorkeur in overleg met het opleidingsinstituut waar je het onderwijs mogelijk gaat volgen (NSPOH of TNO).

Kan ik solliciteren voor een 2e fase opleidingsplek als ik langer dan 5 jaar geleden de 1e fase heb afgerond? 2019-06-11T13:08:03+00:00

Ja dat kan. Houd er wel rekening mee dat je mogelijk nog een individueel schakelprogramma moet volgen (afhankelijk van je individuele portfolio).

Wanneer vindt de inventarisatie plaats van de beschikbare opleidingsplaatsen voor een volgende ronde? 2019-02-15T15:08:06+00:00

Drie maanden voor de start van de volgende sollicitatieperiode wordt namens SOGEON aan de instelling gevraagd aan te geven of en voor welk profiel er plekken beschikbaar gesteld worden.

Mag een opleidingsinstelling na de inventarisatieperiode nog een (extra) opleidingsplek beschikbaar stellen? 2020-09-01T14:42:46+00:00

Een opleidingsinstelling kan opleidingsplekken aanbieden tot de uiterste datum van de inventarisatie van de opleidingsplekken (één maand voor de start van de sollicitatieprocedure). Afhankelijk van het moment van aanbieden van de opleidingsplekken na de inventarisatiedatum kunnen deze al dan niet meegenomen worden in het (na)plaatsingsproces. Dit is ter beoordeling van SOGEON.

Voor meer informatie over het beschikbaar stellen van opleidingsplekken verwijzen we je naar onze voorwaarden.

Ik heb een klacht over de procedure, waar kan ik deze indienen? 2019-08-01T08:50:28+00:00

Tot 2 maanden na de sluitingsdatum van de selectieprocedure zoals vermeld onder het tabblad Planning kan de klacht kenbaar gemaakt worden door een e-mail te sturen naar support@sogeon.nl.

Ik heb een verklaring nodig voor inschrijving bij het RGS, wanneer krijg ik deze? 2019-02-15T15:11:28+00:00

Na een positieve uitkomst van het matchingsgesprek worden de gegevens van de kandidaten in 1 keer aan de opleidingsinstituten beschikbaar gesteld.  Op basis daarvan ontvang je een verklaring die je kunt gebruiken voor inschrijving bij de RGS.

Wanneer ontvang ik mijn arbeidscontract van de SBOH? 2019-02-15T15:12:23+00:00

In de regel wordt dit 6 tot 8 weken voor de start van de opleiding aangeboden.

Ik beschik over een geldige geschiktheidsverklaring voor de 2e fase, moet ik dan ook solliciteren? 2021-02-12T13:38:08+00:00

Ja, ook dan dien je te solliciteren binnen de gestelde periode. Wel kom je in aanmerking voor een verkorte selectieprocedure.

Een geschiktheidsverklaring wordt afgegeven door TNO of de NSPOH (instituutsopleiders) waarin het instituut verklaart dat een kandidaat geschikt is voor de 2e fase en daarom geen selectiegesprek nodig heeft voor de komende 3 jaar.

De URL en contactgegevens van de opleidingsinstelling op de website artsmg.nl zijn gewijzigd. Waar kan ik dit doorgeven? 2019-08-01T08:54:16+00:00

Er kan een e-mail gestuurd worden met de gewijzigde gegevens naar support@sogeon.nl.

Ik wil als opleidingsinstelling plekken aanbieden. Waar kan ik terecht? 2019-08-01T08:55:55+00:00

Er kan een mail gestuurd worden met vermelding van het aantal opleidingsplekken per profiel, per startdatum, contactpersoon en telefoonnummer naar support@sogeon.nl.

Wanneer gaat de arbeidsovereenkomst in? 2019-01-07T13:53:10+00:00

De arbeidsovereenkomst gaat in per 1 maart of 1 september (afhankelijk van sollicitatieronde). Het cursorisch onderwijs start doorgaans later in de maand. De daadwerkelijke inzet van de aios bij de instelling start op 1 maart dan wel 1 september.

Is er een verzekering geregeld voor de beroepsaansprakelijkheid? 2019-01-07T13:46:48+00:00

De SBOH sluit voor alle aios een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid en beroepsrechtsbijstand. De aios zijn BIG geregistreerde artsen en hebben dus hun eigen verantwoordelijkheid. De opleidingsinstelling dient zelf te zorgen voor adequate supervisie.

Mag een instelling zelf nog een overeenkomst over de praktijkopleiding afsluiten met de aios? 2020-11-10T14:19:44+00:00

Ja dat is prima en hoeft verder niet met SBOH afgestemd te worden. Als zorgverlenende instelling heb je ook een eigen vergewisplicht. Als het voor de opleidingsinstelling nodig is een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) van de aios te hebben, moet dit zelf met de aios geregeld worden. De aios kan de kosten hiervoor declareren bij de SBOH.

Wie geeft akkoord op het aantal uur dat een kandidaat per week wenst te werken? 2021-05-31T13:01:02+00:00

Het model is gebaseerd op een fulltime-aanstelling. Bij een parttime-aanstelling wordt de opleidingsduur verrekend en worden de stageperiodes aangepast in duur. De parttime factoren die zijn toegestaan vanuit het landelijk werkgeverschap zijn 38 uur (fulltime), 30,5 uur (0,8 fte) of 26,5 (0,7 fte). Bij een kleinere aanstelling zijn de randvoorwaarden om voldoende te leren te mager. Een kandidaat maakt deze keuze tijdens het solliciteren. De arbeidsovereenkomst van het SBOH volgt op deze 3 mogelijke dienstverbanden. Binnen deze uren wordt rekening gehouden met 6,5 uur per week scholing.

Ik wil mijn voorkeuren wijzigen; kan dat? 2019-08-01T09:03:37+00:00

Je kunt door een mail te sturen naar support@sogeon.nl kenbaar maken dat je je voorkeuren wilt wijzigen. Op dezelfde site als waar je gesolliciteerd hebt, verschijnt de mogelijkheid tot het doorvoeren van de wijziging. Dit is alleen mogelijk tot de datum die vermeld staat bij het tabblad Planning.

Ik heb mijn sollicitatie afgerond, maar wil nog documenten uploaden; kan dat? 2019-08-01T09:01:11+00:00

Je kunt door een mail te sturen naar support@sogeon.nl kenbaar maken dat je extra documenten wilt uploaden. Op dezelfde site als waar je gesolliciteerd hebt, verschijnt de mogelijkheid tot het uploaden van documenten. Dit is alleen mogelijk tot de datum die vermeld staat bij het tabblad Planning.

Waar vind ik meer informatie over mijn afwijzing? 2018-11-28T16:03:18+00:00

Overeenkomstig de data die genoemd zijn bij het tabblad Planning kun je via solliciteren.artsmg.nl inloggen met dezelfde inloggegevens als waar je mee gesolliciteerd hebt en een terugkoppelingsformulier inzien. Op dit formulier is onderbouwd wat de reden is van de afwijzing. Ook staat hier de naam en het telefoonnummer van de persoon in vermeld die je kunt raadplegen als je daar behoefte aan hebt.

Hoe verloopt het proces van indiensttreding bij de SBOH? 2020-04-02T14:49:44+00:00

De opleidingsinstituten NSPOH en TNO geven aan de SBOH de gegevens door van de personen die met de opleiding tot arts M+G gaan starten. Op basis van deze gegevens stuurt de SBOH de aankomende aios een arbeidsovereenkomst met daarbij aanvullende informatie en enkele formulieren om in te vullen. De arbeidsovereenkomst wordt in de regel zes tot acht weken voor de start van de opleiding toegestuurd. Zodra de SBOH de formulieren van de aankomende aios heeft ontvangen, stuurt de SBOH de aios een bevestiging van het aangaan van het dienstverband.

Krijg ik, wanneer ik een aios toegewezen krijg, de beschikking over de bescheiden van het sollicitatieproces? 2019-01-07T13:29:44+00:00

Het cv van de kandidaat die is toegewezen wordt aangeboden aan de instelling ter voorbereiding op het matchingsgesprek.

Ik heb de basisopleiding niet in Nederland, maar in een ander land gevolgd. Kan ik hiermee solliciteren naar een plaats bij de opleiding tot (profiel)arts M+G? 2020-04-02T14:51:05+00:00

Dat kan, als het artsdiploma erkend is, je ongeclausuleerd ingeschreven bent in het BIG-register en je een werkvergunning hebt (zie ook www.sboh.nl).

Ik wil de opleiding parttime doen. Kan dat? 2021-06-07T14:54:04+00:00

Het model is gebaseerd op een fulltime-aanstelling. Bij een parttime-aanstelling wordt de opleidingsduur verrekend en worden de stageperiodes aangepast in duur. De parttime factoren die zijn toegestaan vanuit het landelijk werkgeverschap zijn 38 uur (fulltime), 30,5 uur (0,8 fte) of 26,5 (0,7 fte). Bij een kleinere aanstelling zijn de randvoorwaarden om voldoende te leren te mager.

De arbeidsovereenkomst van het SBOH volgt op deze 3 mogelijke dienstverbanden. Binnen deze uren wordt rekening gehouden met 6,5 uur per week scholing.

Voor de opleidingen in de profielen voor arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, arts medische milieukunde en arts forensische geneeskunde is een minimum van 0,8 fte wenselijk. Uit evaluaties is gebleken dat dit de voortgang van de opleiding ten goede komt.

Mag ik de opleiding onderbreken? 2019-02-15T15:15:27+00:00

Onderbreking op wettelijke gronden in de regelgeving is toegestaan. Te denken valt aan ziekte, zwangerschaps- of ouderschapsverlof. Onderbreking op overige gronden vereist toestemming van hoofd en opleider en goedkeuring van de RGS. Neem bij vragen contact op met een van de opleidingsinstituten.

Wanneer maak ik kennis met het opleidingsinstituut waar ik het onderwijs ga volgen? 2019-02-15T15:16:13+00:00

In de maand voorafgaand aan de start van de opleiding word je door het opleidingsinstituut uitgenodigd.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een vrijstelling? 2019-02-15T15:18:56+00:00

Per 1 januari 2015 geldt de ‘Regeling individualisering van de opleidingsduur’. Als aios kun je in aanmerking komen voor verkorting van de opleidingsduur. Dit wordt gebaseerd op de competenties die je daadwerkelijk hebt ontwikkeld. De instituutsopleider besluit over een eventuele verkorting. Voor specifieke vragen neem je contact op met één van de opleidingsinstituten. Als op basis van je sollicitatie blijkt dat vrijstelling relevant is voor je, krijg je van het opleidingsinstituut tijdig een uitnodiging om dit te bespreken.

Wordt het aantal geschikt bevonden kandidaten aangepast op het aantal beschikbare plekken? 2018-07-23T11:08:17+00:00

Nee, voor de selectie wordt een objectieve en gestandaardiseerde methode gehanteerd. Er bestaat geen relatie tussen het aantal geschikte kandidaten en het aantal opleidingsplaatsen. De selectie- en plaatsingsprocedure zijn twee aparte opeenvolgende procedures.

Ik heb een opleidingsplek toegewezen gekregen. Is het mogelijk gedurende de opleiding overgeplaatst te worden naar een andere instelling? 2018-07-23T11:08:49+00:00

Nee, overplaatsing is niet mogelijk.

Ik heb een opleidingsplek toegewezen gekregen. Het is wel een van mijn voorkeuren, maar niet mijn eerste voorkeur. Kan ik nog ruilen? 2018-07-23T11:09:25+00:00

Nee, ruilen is niet mogelijk.

Tot welke datum kan ik mijn voorkeuren voor de opleidingsinstellingen invullen? 2019-08-01T09:10:27+00:00

Als je voor het eerst solliciteert, kun je je voorkeuren invullen in de sollicitatiemodule. Na het insturen van je sollicitatie kun je je voorkeuren – tot de datum die in de planning (zie hiervoor het tabblad Planning) vermeld staat – alleen nog wijzigen door een verzoek in te dienen. Stuur hiervoor een e-mail naar support@sogeon.nl.

Is er een verschil tussen geschikt bevonden en aangenomen? 2020-04-02T15:24:32+00:00

Ja, geschikt bevonden betekent dat je de selectie voor de opleiding (profiel) arts M+G met goed resultaat hebt afgerond. Je bent pas aangenomen wanneer je een opleidingsplek krijgt toegewezen, deze accepteert en de werkgever (SBOH) een arbeidsovereenkomst met je sluit.

Ik heb een opleidingsplaats toegewezen gekregen, maar ik kan niet starten in verband met ziekte. Kan ik een half jaar later starten? 2018-05-22T14:07:17+00:00

Reeds toegewezen kandidaten die wegens medische redenen niet kunnen starten op hun opleidingsplek, worden meegenomen naar de volgende plaatsingsronde waar zij opnieuw een opleidingsplek toegewezen krijgen. Zij mogen dus later starten bij het instituut en hoeven dus niet opnieuw de selectieprocedure in.

Kan ik mij terugtrekken uit de procedure als ik al geplaatst ben? 2018-07-23T11:01:58+00:00

Als je een opleidingsplaats toegewezen hebt gekregen en je trekt je terug als kandidaat, dan wordt dit beschouwd als een weigering. Dit betekent dat daarna nog één keer wordt toegewezen. Als je je uit de procedure terugtrekt terwijl de selectieprocedure gesloten is, word je uitgesloten en kun je opnieuw solliciteren in de volgende aanmeldperiode.

Mag ik een toegewezen opleidingsplaats weigeren? 2018-07-23T11:02:35+00:00

Je mag de toegewezen plaats één keer weigeren. Je wordt vervolgens opnieuw toegewezen. Weiger je dan nog een keer, dan word je uitgesloten van deze plaatsingsronde en dien je in de volgende aanmeldperiode opnieuw te solliciteren.

Is het zeker dat ik bij de opleidingsinstelling wordt geplaatst waar mijn voorkeur naar uit gaat? 2018-07-23T11:03:46+00:00

Nee, dit is niet zeker. SOGEON behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken. Vanzelfsprekend wordt hier wel zo veel mogelijk rekening mee gehouden. Alle geschikte kandidaten hebben evenveel kans om geplaatst te worden op de opleidingsinstelling van hun eerste voorkeur.

Waar bevinden zich de opleidingsinstellingen? 2018-07-27T09:59:04+00:00

Ga hiervoor naar de kaart met een overzicht van alle opleidingsinstellingen (te vinden onder het tabblad ‘Opleidingsplaatsen’).

Hoe geef ik mijn voorkeuren voor opleidingsinstellingen op? 2018-07-27T10:00:56+00:00

In het sollicitatieformulier kun je zes voorkeuren opgeven. Je kunt hiervoor kiezen uit een lijst met opleidingsinstellingen (te vinden onder het tabblad ‘Opleidingsplaatsen’).

Hoe geef ik mijn voorkeuren voor opleidingsinstituten op? 2018-07-23T11:10:58+00:00

Dat kan niet. Reden is dat de opleidingsinstituten zijn verbonden met de opleidingsinstellingen. Dit is regionaal ingedeeld. Je keuze voor een opleidingsinstelling betekent impliciet ook een keuze voor een opleidingsinstituut.

Wanneer kan ik meedoen aan de plaatsing? 2018-05-22T13:53:23+00:00

Als je de sollicitatieprocedure met succes hebt doorlopen en dus geschikt bent bevonden voor de opleiding, ga je automatisch mee in de plaatsingsprocedure.

Worden er meer kandidaten geschikt bevonden dan dat er opleidingsplekken beschikbaar zijn? 2019-01-07T14:24:29+00:00

Het geschikt bevonden worden voor het volgen van de opleiding staat los van de toewijzing aan een opleidingsinstelling. Er bestaat geen relatie tussen het aantal geschikte kandidaten en het aantal opleidingsplaatsen. De selectie- en plaatsingsprocedure zijn twee aparte opeenvolgende procedures.

Hoe vaak mag ik solliciteren? Is daar een limiet aan gesteld? 2018-05-22T13:50:07+00:00

Hieraan is geen limiet gesteld.

Kan ik later nog eens solliciteren als ik nu afgewezen word? 2018-05-22T13:48:58+00:00

Het is toegestaan om aan toekomstige selectierondes deel te nemen. Geef aan wat je gedaan hebt met de feedback die je hebt opgevraagd naar aanleiding van een eerdere afwijzing na het interview.

Wat gebeurt er met de resultaten na afloop van de selectieprocedure, komen deze in een dossier? 2019-08-01T09:05:45+00:00

Zie voor meer informatie het privacy statement.

Wie heeft er allemaal inzage in mijn resultaten? 2018-05-22T13:46:48+00:00

De leden van de selectiecommissie, de beraadvoorzitter van een instituut en de hoofden van de opleidingsinstituten.

Wanneer krijg ik de uitslag van de selectieprocedure? 2018-07-13T10:56:02+00:00

Zie het tabblad Planning op deze website. SOGEON informeert alle kandidaten over de uitslag van de selectieprocedure ná uitvoering van de plaatsingsprocedure. Niet geschikt bevonden kandidaten kunnen een toelichting op de reden van afwijzing downloaden.

Maak ik zonder relevante werkervaring kans om geschikt bevonden te worden? 2020-04-02T15:22:40+00:00

Ook zonder relevante werkervaring maak je kans om geschikt bevonden te worden. De opleiding is een complete opleiding, waarin je wordt opgeleid tot (profiel)arts M+G na het behalen van je artsendiploma. Wel is het van belang dat je goed kunt aantonen waarom je voor dit vak kiest. Je geeft dus zowel een onderbouwing van je keuze voor de opleiding als van je keuze voor het vak.

Hoe wordt beslist of ik word toegelaten tot de opleiding? 2020-04-02T15:23:17+00:00

Dit wordt besloten op basis van je motivatie, cv, beheersing van de Nederlandse taal en het verloop van het STARR-interview. Na de interviews is er een beraad met de leden van de selectiecommissie. In het beraad worden de resultaten van de interviews besproken, hieruit volgt een advies aan de hoofden van de opleiding of de sollicitant geschikt wordt bevonden voor de opleiding (profiel) arts M+G of niet.

Wat moet ik doen als ik dichtklap tijdens een interview? 2018-07-23T10:54:15+00:00

Je meldt dit tijdens het interview. Vaak helpt het benoemen al om jezelf te kunnen herpakken.

Wie nemen het interview af? 2018-05-22T13:41:52+00:00

Elk interview wordt afgenomen door drie leden van de selectiecommissie (een opleider van het opleidingsinstituut, een praktijkopleider en een aios).

Hoe kan ik me voorbereiden op het STARR-interview? 2021-03-04T15:51:38+00:00

Tijdens het interview krijg je de vraag om (praktijk)voorbeelden te noemen die inzicht geven in hoe je in het recente verleden hebt gehandeld en hoe je daarop terugkijkt. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de STARR-methode. Dit betekent dat uit de voorbeelden die je kiest duidelijk moet worden:

  • wat de situatie (S) was;
  • wat je taak (T) was;
  • hoe je gehandeld hebt (A van ‘actie’);
  • wat het resultaat (R) was;
  • hoe je erop terug kijkt (R van ‘reflectie’).

Naast de competenties die uitgevraagd worden, is het belangrijk dat je je motivatie voor het vak aan kunt tonen.

Krijg ik de reiskosten voor het STARR-interview vergoed? 2018-07-23T10:53:09+00:00

Nee.

Wat moet ik doen als ik ziek ben of me niet helemaal fit voel op de dag van het interview? 2019-08-01T09:08:37+00:00

Neem contact op met SOGEON via het e-mailadres support@sogeon.nl en informeer of je het interview op een ander moment kunt inhalen.

Wanneer vinden de STARR-interviews plaats (in verband met bijvoorbeeld vakantie)? 2018-07-13T10:57:02+00:00

Op de website vind je onder het tabblad Planning de periode waarin de STARR-interviews plaatsvinden. Sollicitanten die op basis van hun sollicitatie worden uitgenodigd voor het vervolg van de selectieprocedure, krijgen van SOGEON bericht over de exacte datum waarop zij verwacht worden.

Wanneer hoor ik of ik word uitgenodigd voor het STARR-interview? 2018-11-28T15:54:17+00:00

Meer informatie vind je onder het tabblad Planning.

Ik ben afgewezen bij de briefselectie. Kan ik een uitgebreide toelichting krijgen? 2020-04-02T15:22:11+00:00

Nee, over de uitslag wordt niet nader gecorrespondeerd. Indien je bent afgewezen op je brief, dan is dit op grond van één of meerdere van onderstaande criteria:

  • Motivatie voor het werkveld/opleiding (profiel) arts M+G
  • CV passend bij het werkveld/opleiding (profiel) arts M+G
  • Beheersing Nederlandse taal
  • Reflectie op eerdere afwijzing op het STARR-interview
Kan ik aanbevelingsbrieven meesturen? 2018-05-22T13:30:16+00:00

Nee, dit is niet mogelijk.

Wat moet er in de sollicitatiebrief komen te staan? 2018-11-28T15:22:00+00:00

In je sollicitatiebrief licht je je motivatie toe en, indien van toepassing, reflecteer je op een eerdere afwijzing (naar aanleiding van het STARR-interview). Het kunnen aantonen hoe je een vak hebt verkend is een pré.

Aan wie moet ik mijn sollicitatiebrief richten? 2018-05-22T13:27:55+00:00

Een algemene aanhef volstaat: ‘Geachte voorzitter van de selectiecommissie’.

Moet ik een cv bij mijn sollicitatiebrief voegen of volstaat het sollicitatieformulier? 2018-05-22T13:26:30+00:00

Ja, je dient een cv in te voegen en het aanmeldingsformulier volledig in te vullen.

De aanmeldperiode is gesloten en ik ben vergeten mij tijdig aan te melden. Kan dit nog? 2018-07-27T09:55:12+00:00

Nee, dit is niet mogelijk.

Ik wil op een andere onderwijslocatie starten dan de aanmeldperiode voorschrijft. Kan dit? 2019-01-07T14:18:03+00:00

Nee, dit is niet mogelijk.

Moet ik mij als basisarts herregistreren in het BIG-register? 2018-07-23T10:42:33+00:00

Ja, dat is noodzakelijk. Je inschrijving als basisarts in het BIG-register is vijf jaar geldig. Je krijgt tijdig bericht van het BIG-register wanneer je je inschrijving als basisarts moet verlengen. Wanneer je je inschrijving niet verlengt, wordt je inschrijving als basisarts in het BIG-register doorgehaald. De regelgeving bepaalt dat voor de inschrijving als aios in het opleidingsregister van de RGS een inschrijving als basisarts in het BIG-register nodig is. Zonder inschrijving in het opleidingsregister van de RGS en het BIG-register ben je formeel niet in opleiding en kun je geen handelingen verrichten. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van BIG-register.

Ik wil nu solliciteren voor de opleiding die start over een jaar. Kan ik uitsluitsel krijgen over de startdatum van een opleiding? 2018-05-22T13:14:52+00:00

Nee, dit is niet mogelijk. Als je nu solliciteert, dan solliciteer je voor de opleiding die start over een halfjaar. Je dient op die startdatum te kunnen beginnen.

Ik wil nu solliciteren, maar ik heb mijn artsexamen nog niet behaald. Kan dat? 2018-07-23T10:43:44+00:00

Ja, dat kan. Let wel, om te kunnen solliciteren dien je uiterlijk acht weken voor de start van de opleiding te beschikken over een erkend diploma voor basisarts.

Het solliciteren online lukt niet. Wat moet ik doen? 2019-08-01T08:59:19+00:00

Neem contact op met het secretariaat van SOGEON, via het e-mail adres support@sogeon.nl.

Hoe reflecteer ik op een eerdere afwijzing op het STARR-interview? 2018-07-27T09:56:16+00:00

Als je eerder hebt gesolliciteerd, is het belangrijk dat je reflecteert op de reden van je afwijzing. Ook beschrijf je wat je hieraan hebt gedaan.

Hoe wordt mijn inzet als praktijkopleider vanaf 1 januari 2019 vergoed? 2018-05-17T14:48:24+00:00

Als praktijkopleider wordt je inzet – per aios die je begeleidt – vergoed tot zes uur per week. De SBOH verrekent jouw inzet en de opbrengst van de aios met de opleidingsinstelling. De tarieven zijn vastgesteld door de SBOH, na overleg met GGDGHOR NL en ActiZ, en worden vastgelegd in mantelovereenkomsten tussen SBOH en GGDGHOR NL en SBOH en ActiZ.

Wie betaalt de uren die ik vanaf 1 januari 2019 besteed aan de begeleiding van de aios? 2018-05-17T14:49:19+00:00

De SBOH betaalt jouw inzet – per aios die je begeleidt – voor zes uur per week. Van deze vergoeding houdt de SBOH per maand overigens wel een bedrag in dat is bedoeld voor de opleiding van praktijkopleiders.

Hoe word ik praktijkopleider? 2020-04-02T15:19:45+00:00

Als je opleider wil worden van een aios in de eerste fase van de opleiding moet je minimaal drie jaar een profielregistratie hebben in het betreffende profiel. Ook moet je minimaal zestien uur per week binnen een erkende opleidingsinstelling werken.

Wil je opleider worden van een aios in de tweede fase van de opleiding, dan moet je minimaal twee jaar een BIG-registratie als arts M+G hebben en minimaal zestien uur per week werkzaam zijn bij een erkende opleidingsinstelling.

In beide gevallen geldt dat je daarnaast de nieuwe ‘Basisscholing voor opleiders sociale geneeskunde’ volgt.

Wil je opleider worden van een aios in de tweede fase van de opleiding, dan moet je minimaal drie jaar een BIG-registratie als arts M+G hebben.

Als je al een erkenning hebt als opleider, hoef je de basisscholing niet opnieuw te volgen. Wel moet je jaarlijks het vervolgtraject doorlopen. Dit traject bestaat elk jaar uit twee contactdagen (twaalf uur), deelname aan intervisie voor opleiders en zes uur deelname aan activiteiten op het gebied van ontwikkeling/kwaliteitsborging van de opleiding. Lees meer over deze scholing.

Moet een opleidingsinstelling ook na 1 januari 2019 nog een erkenning hebben om op te leiden? 2018-05-17T14:41:56+00:00

Jazeker, ook na 1 januari 2019 gelden de regels van het College voor Geneeskundig Specialisten (CGS) voor de erkenning van opleidingsinstellingen. Klik hier voor meer informatie over de regelgeving.

Hoe gaat de nieuwe opleiding eruitzien? 2020-04-02T15:16:18+00:00

Voor aios die in 2019 starten met de eerste fase van de opleiding geldt het nieuwe curriculum. Bij een fulltime aanstelling start de aios in het eerste jaar van de eerste fase met een opleidingsperiode van negen maanden. Daarna volgt de aios een stage van drie maanden buiten de publieke gezondheidszorg. De opleidingsinstelling hoeft deze stage niet zelf te regelen en is ook niet verantwoordelijk voor de begeleiding bij deze stage. Het opleidingsinstituut (NSPOH of TNO) zorgt voor plaatsing in deze externe (klinische) stage.

Vervolgens wordt de aios voor een opleidingsperiode van zes maanden geplaatst bij een nieuwe opleidingsinstelling met een erkenning voor het profiel. Daarna volgt een stage Maatschappij + Gezondheid die drie maanden duurt en waarin de verbreding wordt gezocht. De eerste fase wordt afgesloten met een keuzestage van drie maanden passend bij het betreffende profiel.

De tweede fase is profieloverstijgend en bestaat uit twee leerperiodes van negen maanden en twee stages van drie maanden. Bij de stages gaat het om één stage Maatschappij + Gezondheid en één keuzestage. Gedurende de hele tweede fase doet de aios een academische stage bij een universiteit.

Hoeveel betaalt de opleidingsinstelling voor een aios? 2018-05-17T14:44:23+00:00

De opleidingsinstelling betaalt alleen voor de valuteerbare arbeid van de aios. Dit is de productie die de instelling van de aios kan verwachten, zoals JGZ-spreekuren, de afhandeling van infectieziekten of tuberculosemeldingen en advisering bij milieuvragen.

De inzet van de opleider wordt vergoed tot zes uur per week. De SBOH verrekent de inzet van de opleider en de opbrengst van de aios met de opleidingsinstelling. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat een eerstejaars aios minder productief is dan een aios in het tweede of volgende jaar.

De tarieven zijn vastgesteld door de SBOH, na overleg met GGDGHOR NL en ActiZ, en worden vastgelegd in mantelovereenkomsten tussen SBOH en GGDGHOR NL en SBOH en ActiZ.

Waarom moet een opleidingsinstelling voor een aios betalen? 2020-04-02T15:17:10+00:00

Omdat ook een arts in opleiding productie levert, is door het ministerie van VWS bepaald dat hiervoor moet worden betaald. De opleidingsinstelling betaalt alleen tijdens de opleidingsperiodes van negen en/of zes maanden, en dus niet voor de kortere stages van drie maanden zoals de M+G-stage of de keuzestage.

Wie betaalt de uren die een opleider besteedt aan de begeleiding van de aios? 2018-05-17T14:35:35+00:00

De SBOH betaalt de inzet van opleiders voor zes uur per week. Van deze vergoeding houdt de SBOH per maand een bedrag in dat is bedoeld voor de opleiding van de opleiders.

Welke artsen mogen aios gaan opleiden? 2020-04-02T15:18:02+00:00

Artsen die opleider willen worden van een aios eerste fase moeten minimaal drie jaar een profielregistratie hebben in het betreffende profiel. Ook moeten zij minimaal zestien uur per week binnen een erkende opleidingsinstelling werken. Artsen die opleider willen worden van een aios tweede fase moeten minimaal twee jaar een BIG-registratie als arts M+G hebben en minimaal zestien uur per week werkzaam zijn bij een erkende opleidingsinstelling. Daarnaast moet een arts die opleider wil worden de nieuwe ‘Basisscholing voor opleiders sociale geneeskunde’ volgen. Klik hier voor meer informatie over deze scholing.

Opleiders die al een erkenning hebben als opleider hoeven de basisscholing niet opnieuw te volgen. Wel moeten zij jaarlijks het vervolgtraject doorlopen. Dit traject bestaat jaarlijks uit twee contactdagen (twaalf uur), deelname aan intervisie voor opleiders en zes uur deelname aan activiteiten op het gebied van ontwikkeling/kwaliteitsborging van de opleiding. Klik hier voor meer informatie over deze scholing.

Wie bepaalt welke aios bij de opleidingsinstelling terechtkomt? En heeft een opleidingsinstelling hier invloed op? 2019-06-12T13:26:32+00:00

De kandidaat-aios solliciteert bij de landelijke selectiecommissie en geeft hierbij een voorkeur aan voor een opleidingsinstelling. Is de aios eenmaal geselecteerd, dan plaatst SOGEON de aios bij een van de opleidingsinstellingen. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur van de aios en een landelijke spreiding. SOGEON behoudt zich het recht voor af te wijken van de opgegeven voorkeuren van een kandidaat.

Vervolgens vindt er een matchingsgesprek plaats met de opleidingsinstelling. Blijkt er geen goede match te zijn, dan kan een van de partijen zich terugtrekken. Er is dan echter geen garantie dat er een andere aios beschikbaar is die wel bij de opleidingsinstelling geplaatst kan worden.

Als we een opleidingsplaats beschikbaar stellen, hebben we dan de garantie dat er een aios wordt geplaatst? 2018-05-17T14:32:34+00:00

We kunnen nog geen toezeggingen doen dat iedere opleidingsinstelling die opleidingsplaatsen aanbiedt ook daadwerkelijk een aios krijgt toegewezen. Dit hangt af van de vraag en het aanbod.

Ik heb al een toezegging gedaan aan een van onze profielartsen voor het volgen van de tweede fase. Verandert dit nu? 2018-05-17T14:32:04+00:00

Als de profielarts wordt geselecteerd door de landelijke selectiecommissie, kan hij/zij de tweede fase gewoon volgen bij de opleidingsinstelling, mits de arts uiterlijk in 2022 start met de tweede fase. Mocht de selectiecommissie de kandidaat afwijzen, dan kan deze arts niet aan de opleiding beginnen.

Moeten artsen die een dienstverband hebben ook van werkgever veranderen? 2018-07-23T10:36:25+00:00

Artsen die in 2018 de eerste of tweede fase van de opleiding doorlopen en van wie de opleiding doorloopt in 2019 maken gebruik van de overgangsregeling en blijven in dienst van hun huidige werkgever.

Profielartsen die werkzaam zijn bij een GGD of JGZ-organisatie met een opleidingserkenning en die uiterlijk in 2022 starten met de tweede fase kunnen ook gebruikmaken van de overgangsregeling. Zij moeten solliciteren bij de landelijke selectiecommissie, maar blijven – eenmaal geselecteerd – in dienst van hun huidige werkgever.

Basisartsen die werkzaam zijn bij een GGD of JGZ-organisatie en die vanaf 2019 de opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid willen volgen, moeten solliciteren bij de landelijke selectiecommissie. Zij komen na selectie voor de duur van de opleiding in dienst bij de SBOH. Er is echter geen garantie dat zij de opleiding bij hun huidige werkgever kunnen volgen. Hun werkgever kan wel een terugkeergarantie afspreken, maar dat is niet verplicht.

Moeten artsen die in 2018 de eerste of tweede fase volgen en van wie de opleiding doorloopt in 2019 ook solliciteren bij de landelijke selectiecommissie? 2018-05-17T14:28:51+00:00

Voor deze artsen verandert er bijna niets. Zij kunnen hun opleiding afmaken bij hun huidige opleidingsinstelling en blijven daar ook in dienst. Het enige dat verandert is het feit dat de subsidie via de SBOH aan de opleidingsinstelling wordt betaald. De kosten van het instituut worden hier dan vanaf getrokken.

Moeten profielartsen die in 2019 of later de tweede fase gaan volgen en die ook een dienstverband hebben bij een GGD of JGZ-organisatie met een opleidingserkenning ook solliciteren bij de landelijke selectiecommissie? 2020-04-02T14:56:21+00:00

Ja, ook deze artsen moeten solliciteren bij de landelijke selectiecommissie. Zij kunnen wel gebruikmaken van de overgangsregeling. Dit betekent dat ze na selectie in dienst blijven bij hun huidige werkgever en daar ook de praktijkopleiding volgen. Voorwaarde is dat ze uiterlijk in 2022 van start gaan met de tweede fase tot arts M+G.

Moeten basisartsen die een dienstverband hebben bij een GGD of JGZ-organisatie met een opleidingserkenning ook solliciteren bij de landelijke selectiecommissie als ze vanaf 2019 in opleiding gaan? 2018-07-23T10:38:41+00:00

Ja, ook basisartsen met een dienstverband bij een opleidingsinstelling solliciteren bij de landelijke selectiecommissie. Na selectie komen zij in dienst bij de SBOH. Indien mogelijk worden ze daarna geplaatst bij hun huidige werkgever, maar dit is geen garantie. De aios krijgen op kosten van de SBOH een salarisgarantieregeling en een salarisperspectiefregeling voor de duur van hun opleiding. De huidige werkgever kan een terugkeergarantie geven, maar dat is niet verplicht.

Kan een profielarts die in 2018 in dienst is van een opleidingsinstelling nog wel de tweede fase volgen in het huidige regime? 2018-05-17T14:25:00+00:00

Ja, dat kan tot 2022. De tweede fase wordt langzaam aangepast aan het nieuwe curriculum: in 2021 is ook deze fase geheel vernieuwd.

Hoeveel artsen Maatschappij + Gezondheid worden er jaarlijks opgeleid? 2020-04-02T14:53:26+00:00

Het ministerie van VWS stelt het aantal op te leiden artsen vast. Dit doet het ministerie op basis van de adviezen van het Capaciteitsorgaan. Voor 2020 is het volgende aantal opleidingsplaatsen vastgesteld:

Hoe word ik aios M+G? 2020-04-02T14:55:22+00:00

Wil je aios M+G worden, dan kun je online solliciteren naar een opleidingsplaats. Meer informatie over de sollicitatieprocedure vind je hier.

Vanaf wanneer kan ik me aanmelden voor de selectieprocedure? 2019-01-07T13:15:09+00:00

Kijk voor de start van de selectieprocedure onder het tabblad Planning bij het menu-onderdeel ‘Solliciteren’. Solliciteer nu naar een opleidingsplek!

Waar kan ik de opleiding tot arts M+G volgen? 2020-04-02T14:54:00+00:00

Na selectie word je door het opleidingsinstituut geplaatst bij een opleidingsinstelling, waar je in de praktijk wordt opgeleid. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met je eigen wensen. Je treedt niet in dienst bij de opleidingsinstelling, maar bij de SBOH.

Wat zijn de eisen om aios M+G te worden? 2021-06-10T15:55:11+00:00

Om in aanmerking te komen voor de opleiding, heb je een BIG-registratie als basisarts nodig. Daarnaast hanteert de selectiecommissie een aantal selectiecriteria. Kijk daarvoor onder het tabblad Selectieprocedure bij het menu-onderdeel ‘Solliciteren’.

Ik heb een vast dienstverband als basisarts. Moet ik dit dienstverband opzeggen voor de opleiding? 2018-07-23T10:28:00+00:00

Ja, als basisarts met een dienstverband bij een erkende opleidingsinstelling moet je solliciteren bij de landelijke selectiecommissie. Na selectie kom je in dienst bij de SBOH. Er is geen garantie dat je de opleiding bij je huidige werkgever kunt volgen. Wel krijg je een salarisgarantieregeling en een salarisperspectiefregeling voor de duur van de opleiding op kosten van de SBOH.

Kan ik wel in de regio opgeleid worden waar ik nu woon? 2019-01-07T13:23:31+00:00

Bij de plaatsing wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur van de aios voor een bepaalde regio. We kunnen niet garanderen dat voorkeur en plaatsingsregio altijd overeenkomen.

Wat houdt de opleiding in? 2020-04-02T15:14:57+00:00

De opleiding bestaat uit twee fases die elk twee jaar duren. In de eerste fase word je opgeleid tot profielarts in een van de volgende profielen: jeugdarts, arts tuberculosebestrijding, arts infectieziektebestrijding, forensische geneeskunde of arts medische milieukunde.

In het eerste jaar van de eerste fase begin je – bij een fulltime aanstelling – met een opleidingsperiode van negen maanden. Daarna volg je gedurende drie maanden een stage buiten de publieke gezondheidszorg in een aanpalend klinisch specialisme. Dan volgt er een opleidingsperiode van zes maanden bij een opleidingsinstelling en een stage M+G van drie maanden waarin je de verbreding zoekt. Je sluit de eerste fase af met een keuzestage die drie maanden duurt.

De tweede fase van de opleiding tot arts M+G is profieloverstijgend en bestaat uit twee leerperiodes van negen maanden en twee stages van drie maanden. Bij de stages gaat het om één stage M+G en één keuzestage. Gedurende de hele tweede fase doe je een academische stage bij een universiteit. Deze heeft de omvang van gemiddeld één dag per week.

Als ik eenmaal profielarts ben, kan ik dan automatisch de tweede fase van de opleiding volgen? 2021-02-12T13:39:06+00:00

Nee, na afronding van de eerste fase van de opleiding tot arts M+G, solliciteer je opnieuw bij de landelijke selectiecommissie voor plaatsing in de tweede fase van de opleiding. Wanneer je over een geldige geschiktheidsverklaring beschikt, afgegeven door TNO of NSPOH, kun je deze uploaden tijdens je sollicitatie en is een verkorte selectieprocedure van toepassing.

Een geschiktheidsverklaring wordt afgegeven door TNO of de NSPOH (instituutsopleiders) waarin het instituut verklaart dat een kandidaat geschikt is voor de 2e fase en daarom geen selectiegesprek nodig heeft voor de komende 3 jaar.

Wat is er per 1 januari 2019 veranderd? 2020-04-02T15:12:14+00:00

Als aios ben je vanaf 1 januari 2019 niet meer in dienst van de instelling waar je je opleiding volgt, maar bij de SBOH. Als je de opleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid wilt volgen, solliciteer je bij een landelijke selectiecommissie. Stichting SOGEON plaatst je bij een geschikte opleidingsinstelling.

Was je vóór 1 januari 2019 (al) aios M+G of profielarts, dan geldt er een overgangsregeling. Volg je op dit moment de eerste of tweede fase van de opleiding, dan maak je de opleidingsfase af bij je huidige werkgever volgens de huidige opleiding. Werk je als profielarts bij een erkende opleidingsinstelling en start je uiterlijk in 2022 met de tweede fase, dan solliciteer je wel bij de landelijke selectiecommissie. Eenmaal geselecteerd kun je in dienst blijven van je huidige werkgever en volg je hier – indien mogelijk – ook de opleiding.

Is de opleiding na 1 januari 2019 ook van inhoud veranderd? 2021-01-27T12:22:08+00:00

Als je in 2018 de eerste of tweede fase van de opleiding tot arts M+G volgde, ga je door met het bestaande curriculum.

Ben je in 2019 van start gegaan met de eerste fase van de opleiding, dan volg je het nieuwe curriculum dat is vastgesteld door de koepelvereniging KAMG in samenspraak met de opleidingsinstituten NSPOH en TNO. Dit betekent dat je in het eerste jaar van de eerste fase – bij een fulltime aanstelling – begint met een opleidingsperiode van negen maanden. Daarna volg je gedurende drie maanden een stage buiten de publieke gezondheidszorg. Dan volgt er een opleidingsperiode van zes maanden bij een andere opleidingsinstelling en een stage M&G van drie maanden waarin je de verbreding zoekt. Je sluit de eerste fase af met een keuzestage die drie maanden duurt.

De tweede fase bestaat uit een leerperiode bij een opleidingsinstelling en een academische stage bij een universiteit. De verandering van het wetenschappelijk onderzoekstraject in de tweede fase wordt in 2021 ingezet.

 

Waarom deze veranderingen? 2020-04-02T14:58:47+00:00

Omdat de instroom van artsen in de opleiding Maatschappij + Gezondheid (M+G) niet voldoende is om aan de behoefte aan opgeleide artsen in het werkveld te voldoen, heeft het ministerie van VWS in 2017 besloten om een aantal vernieuwingen in gang te zetten. Eén van deze vernieuwingen is dat aios Maatschappij + Gezondheid met ingang van 1 januari 2019 in dienst komen van één werkgever, de SBOH. Dit wordt ook wel landelijk werkgeverschap genoemd. Het grote voordeel is dat aios tijdens hun opleiding in en van meerdere opleidingssituaties kunnen leren. De verandering heeft betrekking op de profielen jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, forensische geneeskunde en medische milieukunde, en de hierbij horende tweede fase.

Het ministerie van VWS, de wetenschappelijke verenigingen en de opleidingsinstituten NSPOH en TNO hopen op deze manier te bereiken dat de opleiding aantrekkelijker wordt voor jonge artsen, en dat dit hen motiveert voor de sociale geneeskunde te kiezen.

Wat betekenen de veranderingen voor aios Maatschappij + Gezondheid? 2020-04-02T14:55:47+00:00

Ben je na 1 januari 2019 aan je opleiding begonnen, dan ga je een dienstverband aan met de SBOH.

Als je in 2018 met de eerste of tweede fase van de opleiding bent begonnen, hoef je niet te solliciteren en kun je de opleiding afmaken bij je huidige werkgever.

Ben je op dit moment werkzaam als profielarts bij een erkende opleidingsinstelling en start je uiterlijk in 2022 met de tweede fase, dan moet je wel solliciteren bij de landelijke selectiecommissie. Als je wordt geselecteerd en je hebt een schriftelijke afspraak met je werkgever om vanuit je dienstverband de opleiding te mogen volgen, kun je dienst blijven van je huidige werkgever.

Ik wil nu solliciteren maar ik heb mijn artsexamen nog niet behaald, kan dat? 2018-05-17T09:28:21+00:00

Ja, dat kan. Let wel, om te kunnen solliciteren dien je uiterlijk acht weken voor de start van de opleiding te beschikken over een erkend diploma voor basisarts.

Wat is er per 1 januari 2019 veranderd? 2020-04-02T15:00:59+00:00

Aios M+G die op 1 januari 2019 aan hun opleiding zijn begonnen, zijn niet meer in dienst van hun opleidingsinstelling. In plaats daarvan hebben ze een dienstverband met de SBOH.

Als je in 2018 met de eerste of tweede fase van de opleiding bent begonnen, hoef je niet te solliciteren en kun je de opleiding afmaken bij je huidige werkgever. Ben je op dit moment werkzaam als profielarts bij een erkende opleidingsinstelling en start je uiterlijk in 2022 met de tweede fase, dan moet je wel solliciteren bij de landelijke selectiecommissie. Als je wordt geselecteerd en je hebt een schriftelijke afspraak met je werkgever om vanuit je dienstverband de opleiding te mogen volgen, kun je in dienst blijven van je huidige werkgever.

Het online solliciteren lukt niet. Wat moet ik doen? 2018-05-17T09:25:22+00:00

Neem contact op met het secretariaat van SOGEON, via het e-mail adres support@sogeon.nl.

Waar solliciteer ik als jeugdarts? 2018-05-04T14:16:12+00:00

Dat kan bij de jeugdartsclub.

 

sollicitatievraag tweede fase 2018-05-04T12:52:08+00:00

sollicitatievraag tweede fase

Wat betekenen de veranderingen voor artsen die een dienstverband hebben? 2020-04-02T14:57:47+00:00

Als je in 2018 de eerste of tweede fase van de opleiding bent gaan volgen en je opleiding loopt dit jaar door , dan maak je gebruik van de overgangsregeling: je blijft in dienst van je huidige werkgever.

Werk je als profielarts bij een GGD of JGZ-organisatie met een opleidingserkenning en start je uiterlijk in 2022 met de tweede fase, dan maak je ook gebruik van de overgangsregeling. Je solliciteert bij de landelijke selectiecommissie, maar blijft – eenmaal geselecteerd – in dienst van je huidige werkgever.

Ben je als basisarts werkzaam bij een GGD of JGZ-organisatie en wil je de opleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid volgen, dan solliciteer je bij de landelijke selectiecommissie. Na selectie kom je voor de duur van je opleiding in dienst bij de SBOH. Er is echter geen garantie dat je de opleiding bij je huidige werkgever kunt volgen. Je werkgever kan wel een terugkeergarantie met je afspreken, maar dat is niet verplicht.

Kan ik de opleiding nog wel bij mijn huidige werkgever volgen? 2020-04-02T15:04:25+00:00

Werk je als profielarts bij een erkende opleidingsinstelling en start je uiterlijk in 2022 met de tweede fase van de opleiding tot arts M+G, dan solliciteer je bij de landelijke selectiecommissie. Als je wordt geselecteerd, blijf je in dienst van je huidige werkgever en volg je hier ook je opleiding. Tenzij je juist bij een andere opleidingsinstelling de tweede fase wil volgen. In dat geval plaatst het opleidingsinstituut je bij een passende opleidingsinstelling. Het kan dan wel zo zijn dat je voor de duur van je opleiding in dienst treedt bij de SBOH.

Is de opleiding na 1 januari 2019 ook van inhoud veranderd? 2019-08-08T11:09:34+00:00

Als je in 2018 de eerste of tweede fase van de opleiding volgde, ga je door met het huidige curriculum.

Ben je in 2019 van start gegaan met de eerste fase van de opleiding, dan volg je het nieuwe curriculum dat is vastgesteld door de koepelvereniging KAMG in samenspraak met de opleidingsinstituten. Dit betekent dat je in het eerste jaar van de eerste fase – bij een fulltime aanstelling – begint met een opleidingsperiode van negen maanden. Daarna volg je gedurende drie maanden een stage buiten de publieke gezondheidszorg. Dan volgen er een opleidingsperiode van zes maanden bij een andere opleidingsinstelling en een stage M&G van drie maanden waarin je de verbreding zoekt. Je sluit de eerste fase af met een keuzestage die drie maanden duurt. De tweede fase bestaat uit twee leerperiodes van negen maanden aan een opleidingsinstelling en twee stages van drie maanden. Bij de stages gaat het om één stage M&G en één keuzestage. Gedurende de hele tweede fase doe je een academische stage bij een universiteit. De verandering van de tweede fase wordt in 2021 ingezet.

Wat is er in de subsidieregeling veranderd? 2019-08-08T11:54:54+00:00

De nieuwe subsidieregeling is een voortzetting van de oude regeling, maar verloopt via 1 januari 2019 via de SBOH. Het salaris van aios, de kosten van het onderwijsinstituut en de kosten voor de inzet van praktijkopleider worden dan via de SBOH gefinancierd.

Voor welke profielen geldt de subsidieregeling? 2020-04-02T14:50:33+00:00

Voor de profielen jeugdgezondheidszorg, infectieziektenbestrijding, medische milieukunde en tuberculosebestrijding bestaat sinds 2008 een subsidieregeling. Sinds 2011 is daar de tweede fase vanuit die profielen bijgekomen. Met ingang van 1 januari 2019 valt ook het profiel forensische geneeskunde onder de regeling. De subsidieregeling geldt niet voor de M+G-profielen beleid en advies, sociaal medische indicatiestelling en advisering en donorgeneeskunde.

Moet ik als aios M+G ook landelijk gaan solliciteren? 2020-04-02T14:54:52+00:00

Als je in 2018 de eerste of tweede fase van de opleiding volgt, hoef je niet te solliciteren en kun je de opleidingsfase afmaken bij je huidige werkgever.

Werk je op dit moment als profielarts bij een erkende opleidingsinstelling en start je uiterlijk in 2022 met de tweede fase, dan moet je wel solliciteren bij de landelijke selectiecommissie. Als je wordt geselecteerd, blijf je in dienst van je huidige werkgever.

Ik ben profielarts. Moet ik van werkgever veranderen als ik de tweede fase ga volgen? 2019-06-11T12:45:47+00:00

Profielartsen die werkzaam zijn bij een GGD of JGZ-organisatie met een opleidingserkenning en die uiterlijk in 2022 starten met de tweede fase kunnen de opleiding, als de werkgever akkoord is, bij hun huidige werkgever volgen. Dit betekent ook dat je in dienst kunt blijven bij je huidige werkgever. Bewijslast hiervoor wordt geupload tijdens het solliciteren. Wel solliciteer je bij de landelijke selectiecommissie.

Wat ga ik verdienen bij de SBOH? 2018-05-15T11:32:50+00:00

Voor meer informatie over je salaris verwijzen we je naar de SBOH: www.sboh.nl.