faq 2023-05-23T19:27:43+00:00

Veelgestelde vragen

Kan ik een opleidingsplek reserveren bij een opleidingsinstelling? 2023-11-27T10:18:50+00:00

Dat kan, maar dit geldt alleen voor de 2e fase opleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid.  Een opleidingsinstelling een opleidingsplek voor de 2e fase opleiding reserveren op jouw naam. Je hoeft dan niet mee te doen aan de plaatsingsprocedure (loting) van SOGEON. Zo kun je de opleiding volgen bij de instelling van jouw keuze.

Hoe werkt het?

Je kunt zelf contact opnemen met een opleidingsinstelling om te kijken of ze een plek hebben voor de 2e fase-opleiding arts Maatschappij + Gezondheid. Dit kan bij de instelling waar je nu werkt of bij een andere instelling waar je graag wilt werken.

Wil je na de 1e fase aansluitend de 2e fase doen en in dienst blijven van de SBOH, bespreek dit dan tijdig met jouw instituutsopleider.

Opleidingsinstelling én kandidaat geven reservering door

Heeft de instelling een opleidingsplek voor jou en wil jij jouw 2e fase opleiding daar volgen? Dan geven jullie beiden de reservering door bij SOGEON.

 • Opleidingsinstellingen melden hun opleidingsplek en de naam van de kandidaat via het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier ontvangen de opleidingsinstellingen van SOGEON.
 • Kandidaten geven hun gereserveerde opleidingsplek aan tijdens het sollicitatieproces. Via de online sollicitatiemodule op artsmg.nl.

Geef je beiden de reservering door én doorloop je de sollicitatie* bij SOGEON succesvol? Dan kun je starten met de 2e fase-opleiding bij de instelling van jouw keuze.

* Meestal is voor een opleidingsplek 2e fase arts M+G een geldige geschiktheidsverklaring voldoende, er hoeft dan geen STARR-interview plaats te vinden.

Reserveren op naam is alleen voor de 2e fase opleiding

De mogelijkheid om een opleidingsplek te reserveren op naam geldt alleen voor de 2e fase-opleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid. Voor de 1e fase (profielopleidingen) gelden de gebruikelijke regels uit het sollicitatieproces. We houden bij de plaatsing rekening met de voorkeuren van kandidaten en een goede landelijke spreiding.

Wordt er geloot voor de opleiding tot arts M+G en wanneer? 2023-02-09T09:38:51+00:00

Ja, bij het plaatsingsproces maken we deels gebruik van een geautomatiseerd lotingssysteem.

Bij de plaatsing houden we rekening met de voorkeuren van kandidaten en een goede landelijke spreiding. Het plaatsingsproces is deels geautomatiseerd (waarbij een lotingssysteem de plaatsing bepaalt) en wordt uitgevoerd onder toezicht van de hoofden opleiding M+G van de opleidingsinstituten.

In het sollicitatieformulier geef je als kandidaat minimaal drie en maximaal zes voorkeuren aan voor opleidingsinstellingen. De kans dat je geplaatst wordt op een andere plek dan de doorgegeven voorkeuren, is klein. Mocht er toch een andere opleidingsplek toegewezen worden (buiten de voorkeuren), dan neemt SOGEON altijd eerst contact op met de kandidaat om te overleggen.

Ik heb gesolliciteerd, wanneer ontvang ik bericht? 2023-02-15T15:56:38+00:00

Kandidaten ontvangen uiterlijk drie weken na sluiting van de sollicitatieperiode bericht van SOGEON of zij al dan niet worden uitgenodigd voor het STARR-interview (selectiegesprek). Het maakt niet uit wanneer je solliciteert tijdens de sollicitatieperiode; kandidaten worden pas na sluiting van de sollicitatieperiode beoordeeld en ontvangen in dezelfde periode bericht.

Lees meer over het sollicitatieproces

Kom ik in aanmerking voor de overgangsregeling? 2023-12-19T11:11:14+00:00

Per 2024 wordt de overgangsregeling afgeschaft. Dit betekent dat elke aios die de (profiel)opleiding tot arts M+G zal volgen en de opleiding forensische geneeskunde, per 2024 in dienst komt volgens het vastgestelde SBOH-model voor werkgeverschap. Voor meer informatie bezoek sboh.nl.

SOGEON, SBOH, NSPOH, TNO, opleidingsinstellingen – wie doet wat? 2024-03-14T09:20:31+00:00

Verschillende partijen zijn betrokken bij het sollicitatieproces. Hieronder een korte uitleg over wie wat doet en waar je terecht kan met vragen. Bekijk ook de praatplaat om een beeld te krijgen van het sollicitatieproces.

SOGEON

SOGEON zorgt voor de werving en selectie van kandidaten voor de profielopleidingen arts M+G en faciliteert het sollicitatieproces tot aan de plaatsing. Daarna levert SOGEON alle gegevens van de geselecteerde kandidaten aan bij de SBOH (werkgever) en NSPOH/TNO (opleidingsinstituut). Vragen over en tijdens het sollicitatieproces kun je stellen via support@sogeon.nl.

SBOH

SBOH is de landelijk werkgever en financier waarbij je bij in dienst komt als je in opleiding gaat. Heb je vragen over je arbeidsvoorwaarden of contract, dan kun je deze het beste stellen via sboh@sboh.nl.

NSPOH en TNO

NSPOH en TNO zijn de opleidingsinstituten die verantwoordelijk zijn voor het theoretische gedeelte van de opleiding. Zodra een kandidaat geplaatst is door SOGEON bij de opleidingsinstelling, wordt hij/zij overgedragen aan het opleidingsinstituut voor de start van de opleiding. De organisatie & plaatsing van de 2e periode en stages verloopt via het instituut TNO of NSPOH.

Voor specifieke vragen over de opleiding of het opleidingstraject dat de aios (arts in opleiding tot specialist) volgt, kun je contact opnemen met een van de instituten via onderwijs@tno.nl of info@nspoh.nl

Opleidingsinstelling

Bij de opleidingsinstelling volg je de opleiding in de praktijk. Via SOGEON solliciteer je naar opleidingsplek bij een door de RGS-erkende opleidingsinstelling. Zoals  een GGD, Centrum voor Jeugd en Gezin of Veilig Thuis.

Als het vanuit de opleidingsinstelling wenselijk of nodig is om een overeenkomst af te sluiten – bijvoorbeeld een gastvrijheidsovereenkomst of 0-urencontract – voor de periode dat de kandidaat werkzaam is bij de opleidingsinstelling, regelen de instelling en de kandidaat dat met elkaar. Dit hoeft niet met de SBOH of NSPOH/TNO afgestemd te worden.

Welke werkzaamheden ga ik uitvoeren bij mijn (gewenste) opleidingsplek? 2024-06-03T09:30:42+00:00

Voor meer informatie over de opleidingsplek en werkzaamheden adviseren wij je om contact op te nemen met de genoemde contactpersoon per (opleiding) van de instelling. Deze vind je in de landkaart op de pagina Opleidingsplekken.

Als je op een opleidingsinstelling klikt in de landkaart kun je contactgegevens zien en de website met meer informatie over wat een instelling aanbiedt aan opleiding en werkzaamheden.

Heb je nog vragen dan kun je altijd mailen naar support@sogeon.nl.

Hoe kan ik me voorbereiden op het selectiegesprek via de STARR-methode? 2024-06-20T14:00:44+00:00

Tijdens het selectiegesprek wordt bepaald of je geselecteerd wordt voor de opleiding. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van de STARR-methodiek. Hoe kun je je hierop voorbereiden? Een aantal tips:

In het gesprek van 60 minuten beoordeelt de selectiecommissie of je de vereiste competenties voldoende beheerst. Ook krijg je de gelegenheid om te laten zien hoe je het vak hebt verkend en kun je je motivatie toelichten.

Tijdens het interview wordt je gevraagd om praktijkvoorbeelden te geven van hoe je recent hebt gehandeld en wat je daarvan hebt geleerd. Hiervoor gebruiken we de STARR-methode. Dit houdt in dat je voorbeelden duidelijk moeten laten zien:

 • wat de situatie (S) was;
 • wat je taak (T) was;
 • hoe je gehandeld hebt (A van ‘actie’);
 • wat het resultaat (R) was;
 • hoe je erop terug kijkt (R van ‘reflectie’).

In deze voorbeelden laat je zien hoe je de onderstaande vaardigheden hebt gebruikt om de situatie aan te pakken. Het hoeven geen succesverhalen te zijn, maar je moet laten zien welk gedrag je hebt getoond, zoals bij de competentie samenwerken.

Competenties die uitgevraagd kunnen worden:

Generiek

 • Actief leren
 • Samenwerken
 • Belastbaarheid/zelfzorg

Specifiek

 • Actieve wendbaarheid
 • Besluitvaardigheid, omgaan met onzekerheden
 • Zorgvuldige/onafhankelijke oordeelsvorming

Deze competenties zijn afgeleid van de competentiegebieden vanuit de CanMeds. Het is belangrijk dat de selectiecommissie een goed beeld krijgt van hoe je samenwerkt, leert, besluiten neemt, omgaat met dilemma’s, en je ontwikkelt. Naast de gevraagde competenties moet je ook je motivatie voor het vak kunnen aantonen. Meer informatie over de STARR-methode en voorbeelden.

Is er twijfel over je geschiktheid, dan word je uitgenodigd voor een 2e gesprek in dezelfde selectieperiode en kan de commissie besluiten een referent te bellen.

Mogelijk ook interessant voor je: Het STARR-interview: boeiender (en minder streng) dan je denkt.

Kan ik de opleiding parttime volgen? 2024-03-18T10:54:06+00:00

Ja, dit kan. De parttime factoren die zijn toegestaan vanuit het landelijk werkgeverschap zijn te vinden in onderstaand schema. De arbeidsovereenkomst van het SBOH volgt op bovengenoemde mogelijke dienstverbanden. Tijdens je sollicitatie kun je je voorkeur aangeven voor het aantal gewenste uren dat je wilt werken. Dit kun je later nog aanpassen en doorgeven via support@sogeon.nl. Is je sollicitatieperiode afgesloten en wil je dan nog je uren aanpassen, overleg dit dan eerst met de opleidingsinstelling, geef dit dan door aan de sboh via sboh@sboh.nl en aan het instituut waar je het onderwijs volgt.

Uren p/w Aantal uren onderwijs  p/w* Aantal uren per week bij opleidings- stage instelling Contract in percentages FTE (afgerond) Aantal dagen per week bij opleiding/stage instelling**
38 6,5 31,5 100% 1 fte 4 (elke week ½ uur te veel)
34,5 6,5 28 90,79% 0,9 fte 3,5
30,5 6,5 24 80,26% 0,8 fte 3
26,5 6,5 20 69,70% 0,7 fte 2,5

*Bij de planning van de onderwijsdagen wordt rekening gehouden met de schoolvakanties. Op de dagen dat er geen onderwijs wordt aangeboden ben je werkzaam bij je opleidings- of stageinstelling

**De verdeling van de uren tijdens het praktische deel van de opleiding vindt, met in achtneming van de vereisten van het opleidingsinstituut, plaats in overleg tussen aios en opleidingsinstelling. Meer informatie: Cao SBOH (sboh.nl).

 • Voor de (profiel)opleidingen arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, arts medische milieukunde en arts forensische geneeskunde is een minimum van 0,8 fte wenselijk. Bij een kleinere aanstelling zijn de randvoorwaarden om voldoende te leren te mager.
 • Alleen voor de opleiding jeugdgezondheidszorg (1e en 2e fase) en vertrouwensarts is het mogelijk te kiezen voor een aanstelling van 0,7 fte.
Hoe werkt het lotingsproces? 2024-04-18T09:16:38+00:00

Het lotingsprogramma houdt rekening met de door de kandidaat ingevulde voorkeuren en de kandidaten die geselecteerd zijn voor de opleiding. Iedere kandidaat heeft evenveel kans om bovenaan de lijst te komen.  

De kandidaat die bovenaan de lijst staat, wordt geplaatst bij de opleidingsinstelling van zijn of haar eerste voorkeur. De lijst wordt op deze manier doorgelopen, totdat er een kandidaat is waarvoor geen plek meer is bij de opleidingsinstelling van de eerste voorkeur. Dan wordt geprobeerd de kandidaat te plaatsen bij de eerstvolgende voorkeur. Dit proces herhaalt zich totdat alle opleidingsplekken bij alle opleidingsinstellingen zijn vervuld of totdat het einde van de lijst met de kandidaten is bereikt.

Uitgeloot
Als je bericht hebt ontvangen dat je uitgeloot bent, dan betekent dit dat er meerdere kandidaten op dezelfde plek hebben gesolliciteerd en dat je via het lotingssysteem niet geplaatst bent. Als je uitgeloot bent heb je automatisch recht op een verklaring verkorte selectieprocedure. Mocht er in de tussentijd nog een plek vrijkomen of andere plekken beschikbaar zijn, dan ontvang je hierover bericht van ons. Heb je vragen, mail dan naar support@sogeon.nl, vermeld hierbij ook jouw telefoonnummer zodat wij, indien nodig, direct contact kunnen opnemen. 

Mogelijk ook interessant: Ik heb een opleidingsplek toegewezen gekregen. Het is wel een van mijn voorkeuren, maar niet mijn eerste voorkeur. Hoe kan dit? – Arts Maatschappij en Gezondheid (artsmg.nl)

Wanneer en hoe krijg ik de uitslag van het STARR-gesprek? 2023-01-24T15:36:52+00:00

Op onze planning staat wanneer je uiterlijk de uitslag van het STARR-gesprek kunt verwachten. Dit verschilt per kandidaat. De uitslag kun je inzien via de online sollicitatiemanager. Je kunt hiervoor inloggen met de gegevens die je hebt gebruikt om te solliciteren.

Indien nodig word je door de selectiecommissie uitgenodigd voor een 2e gesprek. Als dit van toepassing is ontvang je hierover per e-mail bericht.

Wat houdt een 2e gesprek in? 2021-07-20T12:51:31+00:00

Na het STARR-interview kan het voorkomen dat je uitgenodigd wordt voor een 2e gesprek omdat de selectiesommissie op grond van het eerste gesprek nog niet kan beoordelen of je geschikt bent voor de opleiding. Dit gesprek kan door SOGEON ingepland worden als een van onderstaande reden aan de orde is:

 • Tijdens het STARR-gesprek is jouw motivatie voor de opleiding niet voldoende duidelijk geworden voor de selectiecommissieleden en zijn er nog aanvullende vragen.
 • Er (digitale) opstartproblemen waren waardoor het gesprek niet optimaal verliep en/of er was te weinig tijd om het goed af te ronden.
 • Men onvoldoende zicht heeft gekregen op jouw competenties die nodig zijn voor de opleiding.

Zie ook de FAQ’s:

Wordt een 2e gesprek volgens de STARR-methodiek gevoerd? 2021-07-20T12:51:25+00:00

Meestal heeft een 2e gesprek een vrijere vorm. Het kan gaan over motivatie. Het kan ook zijn dat er competenties uitgevraagd worden via de STARR-methodiek. Mocht je het eerder ingeplande STARR-gesprek niet gevoerd hebben omdat er bijvoorbeeld (digitale) opstartproblemen waren waardoor het gesprek niet optimaal is verlopen, dan wordt wel de STARR-methodiek toegepast.

Zie ook de FAQ:

Wanneer worden mijn referenten gebeld? 2021-06-15T13:03:52+00:00

Als de instituutsopleider aanvullende info wenst of eigen bevindingen wil toetsen, kan hij of zij na het STARR-interview contact opnemen met een referent. Dit wordt niet standaard gedaan.

Wanneer en hoe kom ik in aanmerking voor een verklaring verkorte selectieprocedure? 2022-08-05T14:47:44+00:00

Als je eerder hebt gesolliciteerd naar een opleidingsplek en bent geselecteerd, maar je bent om bepaalde redenen niet geplaatst of gestart – bijvoorbeeld doordat je bent uitgeloot of niet kon starten wegens ziekte – dan kom je automatisch in aanmerking voor een verklaring verkorte selectieprocedure. Met deze verklaring kun je (binnen een jaar) opnieuw solliciteren naar een opleidingsplek voor dezelfde (profiel)opleiding, maar hoef je niet opnieuw het STARR-interview te voeren.

Heb je dit niet automatisch ontvangen na de sluitingsdatum van de definitieve plaatsingsperiode? Stuur dan een bericht naar support@sogeon.nl. De verklaring verkorte selectieprocedure is 1 jaar geldig.

Let op: je moet wel zelf opnieuw solliciteren naar een opleidingsplaats. Bij je sollicitatie dien je de verklaring te uploaden als bewijs.

Mogelijk ook interessant:

In het online sollicitatieformulier wordt gevraagd om een verklaring verkorte selectieprocedure, wat is dit? 2022-08-05T14:46:13+00:00

Geselecteerde kandidaten die in een eerdere sollicitatieronde niet zijn geplaatst – bijvoorbeeld doordat ze zijn uitgeloot of door ziekte niet konden starten – komen in aanmerking voor een verklaring verkorte selectieprocedure. Met deze verklaring kun je binnen een jaar opnieuw solliciteren naar een opleidingsplek voor dezelfde (profiel)opleiding, maar hoef je niet opnieuw het STARR-interview te voeren. De verklaring verkorte selectieprocedure is 1 jaar geldig en kun je uploaden bij het invullen van het sollicitatieformulier.

Zie ook de FAQ: Wanneer en hoe kom ik in aanmerking voor een verklaring verkorte selectieprocedure? – Arts Maatschappij en Gezondheid (artsmg.nl)

Kan ik voor meerdere profielen solliciteren? 2021-06-15T12:35:03+00:00

Ja dat kan, maar niet in één sollicitatie. Je dient per te kiezen profiel een sollicitatieformulier in te vullen. Meerdere keren solliciteren kan als je een ander email account gebruikt.

Kan ik de opleiding volgen in een dienstverband bij mijn huidige werkgever? 2024-06-20T13:27:05+00:00

Nee, dat is niet meer mogelijk.

Werk je nu als basisarts bij bijvoorbeeld een GGD of JGZ-organisatie en wil je met de opleiding (arts M+G of forensische geneeskunde) starten, dan solliciteer je bij de landelijke selectiecommissie. Na selectie kom je in dienst bij de SBOH (werkgever). Er is geen garantie dat je de opleiding bij je huidige werkgever kunt volgen.

In verband met het landelijke werkgeverschap worden gesubsidieerde opleidingsplekken verdeeld op basis van de voorkeuren van kandidaten en de beschikbare plekken bij instellingen.

 

Waar kan ik zien bij welk opleidingsinstituut ik het onderwijs ga volgen? 2024-04-16T13:58:22+00:00

Dit kun je voorafgaand aan de sollicitatieperiode zien op artsmg.nl/solliciteren (onder de tab ‘Opleidingsplekken’, in de landkaart)

Op deze pagina worden twee keer per jaar de opleidingsplekken en de opleidingsinstellingen voor de komende sollicitatieperiode geplaatst. Ook geven we hier aan met welk opleidingsinstituut zij samenwerken. Dit is altijd NSPOH of TNO.

Op welke dagen wordt het onderwijs gegeven? 2021-06-15T14:32:42+00:00

Het onderwijs wordt op de volgende dagen gegeven:
JGZ, NSPOH – Utrecht: vrijdagen
JGZ, NSPOH – Zwolle: donderdagen
JGZ, TNO – Eindhoven: vrijdagen
JGZ, TNO – Leiden (oneven jaren): maandagen
JGZ, TNO – Leiden (even jaren): dinsdagen
FG, NSPOH – Utrecht: donderdagen
ITM, start september – Utrecht: woensdagen
ITM, start maart – Utrecht: dinsdagen

Hoe bereid ik me goed voor op het sollicitatiegesprek voor de 2e fase als het langer dan 5 jaar geleden is dat ik de 1e fase heb afgerond? 2021-06-15T12:54:56+00:00

Ga bij jezelf na of er kennisdelen zijn waar je de afgelopen 5 jaar niet of nauwelijks aandacht aan hebt besteed. Mis je specifieke kennis of vaardigheden? Kijk of er mogelijkheden zijn om deze kennis en vaardigheden op te frissen en toon tijdens je gesprek aan dat je hier aan hebt gewerkt of gaat werken. Denk bijvoorbeeld aan extra scholing voor de start van je opleiding. Indien gewenst kun je dit afstemmen met het opleidingsinstituut waar je het onderwijs mogelijk gaat volgen (NSPOH of TNO).

Is herregistratie in het profiel verplicht als ik de 2e fase opleiding wil volgen? 2021-06-15T12:54:13+00:00

Ja, dat is een vereiste om in de 2e fase in te kunnen stromen.

Wie betaalt het eventuele onderwijs dat ik nodig heb ter voorbereiding op de 2e fase opleiding? 2021-06-15T12:54:35+00:00

Dit is je eigen bijdrage voor bij- en nascholing. Het telt ook mee voor de herregistratie als profielarts.

Wat kan ik doen om me goed voor te bereiden op de 2e fase opleiding wanneer het langer dan 5 jaar geleden is dat ik de 1e fase heb afgerond? 2021-06-15T12:55:46+00:00

Ga bij jezelf na of er kennisdelen zijn waar je de afgelopen 5 jaar niet of nauwelijks aandacht aan hebt besteed. Je kunt dit, indien gewenst, afstemmen met het opleidingsinstituut. Mis je specifieke kennis of vaardigheden? Kijk of er – het liefst vóór de start van de opleiding – mogelijkheden zijn om deze kennis op te frissen. Doe dit bij voorkeur in overleg met het opleidingsinstituut waar je het onderwijs mogelijk gaat volgen (NSPOH of TNO).

Kan ik solliciteren voor een 2e fase opleidingsplek als ik langer dan 5 jaar geleden de 1e fase heb afgerond? 2021-06-15T12:56:11+00:00

Ja dat kan. Houd er wel rekening mee dat je mogelijk nog een individueel schakelprogramma moet volgen (afhankelijk van je individuele portfolio).

Ik beschik over een geldige geschiktheidsverklaring voor de 2e fase, moet ik dan ook solliciteren? 2024-07-04T15:32:47+00:00

Ja, ook dan dien je te solliciteren binnen de gestelde periode. Wel kom je in aanmerking voor een verkorte selectieprocedure.

Een geschiktheidsverklaring wordt afgegeven door TNO of de NSPOH (instituutsopleiders) waarin het instituut verklaart dat een kandidaat geschikt is voor de 2e fase en daarom geen selectiegesprek nodig heeft voor de komende 3 jaar.

Een geschiktheidsverklaring is een verklaring die het opleidingsinstituut afgeeft (sinds 2019) aan een kandidaat die de 1e fase van de opleiding van een van de (profiel) opleidingen afrond. Het instituut geeft daarmee aan dat zij de betreffende kandidaat geschikt vindt om te starten met de 2e fase van de M+G opleiding. Het instituut hangt hier een termijn aan van 3 jaar na afgifte van de verklaring. Na die termijn van 3 jaar kan het instituut geen uitspraak meer doen over al dan niet geschikt zijn van de betreffende kandidaat voor de 2e fase. Een kandidaat zonder geschiktheidsverklaring moet zijn geschiktheid bewijzen in een STARR-interview.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de salarisgarantieregeling? 2024-02-29T15:25:23+00:00

Voor meer informatie over de salarisgarantieregeling verwijzen wij naar Cao SBOH (sboh.nl).

Salarisgarantieregeling | SBOH

 

Is het verplicht om een rijbewijs te hebben als ik een profielopleiding volg? 2021-06-15T13:29:44+00:00

Het is niet verplicht maar wel een pre. Binnen de opleiding word je aan een opleidingsinstelling toegewezen en binnen de opleidingsinstelling kan het voorkomen dat je op verschillende locaties werkzaam bent. Ook loop je drie verschillende stages. Om deze stage- en opleidingslocaties goed te kunnen bereiken is het sterk aan te bevelen te beschikken over een rijbewijs. Bij de toewijzing van een opleidingsplek en later de stageplekken wordt geen rekening gehouden met het niet hebben van een rijbewijs. Binnen de forensische geneeskunde is het noodzakelijk om in het bezit te zijn van een rijbewijs in verband met de diensten die je hebt.

Ik wil mijn voorkeuren wijzigen; kan dat? 2022-01-17T10:55:45+00:00

Via de online sollicitatiemanager kun je je voorkeuren wijzigen. Je kunt hiervoor inloggen met de gegevens die je hebt gebruikt om te solliciteren. In onze planning is opgenomen tot en met welke datum dit mogelijk is, dit verschilt per ronde. Ga naar de planning.

Ik heb mijn sollicitatie afgerond, maar wil nog documenten uploaden; kan dat? 2022-02-17T16:47:12+00:00

Via de online sollicitatiemanager kun je je documenten wijzigen. Je kunt hiervoor inloggen met de gegevens die je hebt gebruikt om te solliciteren. In onze planning is opgenomen tot en met welke datum dit mogelijk is, dit verschilt per ronde. Ga naar de planning.

Waar vind ik meer informatie over mijn afwijzing? 2021-06-15T13:05:46+00:00

Overeenkomstig de data die genoemd zijn bij het tabblad Planning kun je via solliciteren.artsmg.nl inloggen met dezelfde inloggegevens als waar je mee gesolliciteerd hebt en een terugkoppelingsformulier inzien. Op dit formulier is onderbouwd wat de reden is van de afwijzing. Ook staat hier de naam en het telefoonnummer van de persoon in vermeld die je kunt raadplegen als je daar behoefte aan hebt.

Ik heb de basisopleiding niet in Nederland, maar in een ander land gevolgd. Kan ik hiermee solliciteren naar een plaats bij de opleiding tot (profiel)arts M+G? 2021-06-15T13:30:30+00:00

Dat kan, als het artsdiploma erkend is, je ongeclausuleerd ingeschreven bent in het BIG-register en je een werkvergunning hebt (zie ook www.sboh.nl).

Mag ik de opleiding onderbreken? 2021-06-15T12:49:35+00:00

Onderbreking op wettelijke gronden in de regelgeving is toegestaan. Te denken valt aan ziekte, zwangerschaps- of ouderschapsverlof. Onderbreking op overige gronden vereist toestemming van hoofd en opleider en goedkeuring van de RGS. Neem bij vragen contact op met een van de opleidingsinstituten.

Wanneer maak ik kennis met het opleidingsinstituut waar ik het onderwijs ga volgen? 2021-06-15T12:52:00+00:00

In de maand voorafgaand aan de start van de opleiding word je door het opleidingsinstituut uitgenodigd.

Kom ik in aanmerking voor een vrijstelling (verkorting opleidingsduur)? 2024-04-16T14:24:26+00:00

Nadat je de sollicitatieprocedure hebt doorlopen en geplaatst bent bij een opleidingsinstelling, kun je – via de mail of tijdens het intakegesprek – bij jouw opleidingsinstelling aangeven dat je in aanmerking wilt komen voor vrijstellingen. Er volgt dan een gesprek met de opleidingsinstelling – onder andere met jouw opleider – waarin zij aan de hand van je portfolio bepalen voor welke vrijstelling je in aanmerking komt. De opleider bepaalt uiteindelijk of je recht hebt op vrijstelling. Deze beoordeling vindt plaats tijdens je opleiding, op basis van jouw competenties en wat je als aios laat zien in de praktijk.

Ik heb een opleidingsplek toegewezen gekregen. Is het mogelijk gedurende de opleiding overgeplaatst te worden naar een andere instelling? 2021-06-15T13:11:27+00:00

Nee, overplaatsing is niet mogelijk.

Ik heb een opleidingsplek toegewezen gekregen. Het is wel een van mijn voorkeuren, maar niet mijn eerste voorkeur. Hoe kan dit? 2022-05-17T14:20:06+00:00

Tijdens de plaatsingsprocedure wordt rekening gehouden met de voorkeuren van de kandidaten, de landelijke spreiding, de beschikbare opleidingsplekken en is het uitgangspunt om geen subsidieplekken onbenut te laten.

SOGEON plaatst nooit kandidaten zomaar op een andere plek buiten deze voorkeuren om. Mocht het zo zijn dat een kandidaat niet geplaatst kan worden binnen een van de opgeven voorkeuren, maar een andere plek wel een optie zou kunnen zijn, dan gaat dit altijd eerst in overleg met kandidaat.

Meer informatie over de lotingsprocedure vind je hier: Uitgeloot, wat nu?  – Arts Maatschappij en Gezondheid (artsmg.nl)

Is er een verschil tussen geschikt bevonden en aangenomen? 2020-04-02T15:24:32+00:00

Ja, geschikt bevonden betekent dat je de selectie voor de opleiding (profiel) arts M+G met goed resultaat hebt afgerond. Je bent pas aangenomen wanneer je een opleidingsplek krijgt toegewezen, deze accepteert en de werkgever (SBOH) een arbeidsovereenkomst met je sluit.

Ik heb een opleidingsplaats toegewezen gekregen, maar ik kan niet starten in verband met ziekte. Kan ik een half jaar later starten? 2021-06-15T13:11:43+00:00

Reeds toegewezen kandidaten die wegens medische redenen niet kunnen starten op hun opleidingsplek, worden meegenomen naar de volgende plaatsingsronde waar zij opnieuw een opleidingsplek toegewezen krijgen. Zij mogen dus later starten bij het instituut en hoeven dus niet opnieuw de selectieprocedure in.

Mag ik een toegewezen opleidingsplaats weigeren? 2021-08-17T14:03:04+00:00

We beschouwen dit als “geen match”, zie de voorwaarden bij “naplaatsingsprocedure”.

Is het zeker dat ik bij de opleidingsinstelling wordt geplaatst waar mijn voorkeur naar uit gaat? 2018-07-23T11:03:46+00:00

Nee, dit is niet zeker. SOGEON behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken. Vanzelfsprekend wordt hier wel zo veel mogelijk rekening mee gehouden. Alle geschikte kandidaten hebben evenveel kans om geplaatst te worden op de opleidingsinstelling van hun eerste voorkeur.

Waar bevinden zich de opleidingsinstellingen? 2018-07-27T09:59:04+00:00

Ga hiervoor naar de kaart met een overzicht van alle opleidingsinstellingen (te vinden onder het tabblad ‘Opleidingsplaatsen’).

Hoe geef ik mijn voorkeuren voor opleidingsinstellingen op? 2021-06-15T13:15:42+00:00

In het sollicitatieformulier kun je zes voorkeuren opgeven. Je kunt hiervoor kiezen uit een lijst met opleidingsinstellingen (te vinden onder het tabblad ‘Opleidingsplaatsen’).

Hoe geef ik mijn voorkeuren voor opleidingsinstituten op? 2021-06-15T13:16:34+00:00

Dat kan niet. Reden is dat de opleidingsinstituten zijn verbonden met de opleidingsinstellingen. Dit is regionaal ingedeeld. Je keuze voor een opleidingsinstelling betekent impliciet ook een keuze voor een opleidingsinstituut.

Worden er meer kandidaten geschikt bevonden dan dat er opleidingsplekken beschikbaar zijn? 2021-06-15T12:39:16+00:00

Het geschikt bevonden worden voor het volgen van de opleiding staat los van de toewijzing aan een opleidingsinstelling. Er bestaat geen relatie tussen het aantal geschikte kandidaten en het aantal opleidingsplaatsen. De selectie- en plaatsingsprocedure zijn twee aparte opeenvolgende procedures.

Hoe vaak mag ik solliciteren? 2021-06-15T12:39:43+00:00

Hieraan is geen limiet gesteld.

Wat gebeurt er met de resultaten na afloop van de selectieprocedure, komen deze in een dossier? 2021-06-15T13:02:26+00:00

Zie voor meer informatie het privacy statement.

Wie heeft er allemaal inzage in mijn gegevens? 2021-08-31T12:36:28+00:00

De leden van de selectiecommissie, de beraadvoorzitter van een instituut, de hoofden van de opleidingsinstituten en de bureaumedewerkers van SOGEON. Uiteindelijk zullen je gegevens opgeleverd worden aan de instituten (TNO of NSPOH) en de SBOH. Zie voor meer informatie onze privacystatement.

Maak ik zonder relevante werkervaring kans om geschikt bevonden te worden? 2021-06-15T13:03:33+00:00

Ook zonder relevante werkervaring maak je kans om geschikt bevonden te worden. De opleiding is een complete opleiding, waarin je wordt opgeleid tot (profiel)arts M+G na het behalen van je artsendiploma. Wel is het van belang dat je goed kunt aantonen waarom je voor dit vak kiest. Je geeft dus zowel een onderbouwing van je keuze voor de opleiding als van je keuze voor het vak.

Wie nemen het interview af? 2021-06-15T13:01:25+00:00

Elk interview wordt afgenomen door drie leden van de selectiecommissie (een opleider van het opleidingsinstituut, een praktijkopleider en een aios).

Ik ben afgewezen bij de briefselectie. Kan ik een uitgebreide toelichting krijgen? 2021-06-15T13:05:28+00:00

Nee, over de uitslag wordt niet nader gecorrespondeerd. Indien je bent afgewezen op je brief, dan is dit op grond van één of meerdere van onderstaande criteria:

 • Motivatie voor het werkveld/opleiding (profiel) arts M+G
 • CV passend bij het werkveld/opleiding (profiel) arts M+G
 • Beheersing Nederlandse taal
 • Reflectie op eerdere afwijzing op het STARR-interview
Kan ik aanbevelingsbrieven meesturen? 2021-06-15T12:37:07+00:00

Nee, dit is niet mogelijk.

Wat moet er in de sollicitatiebrief komen te staan? 2021-06-15T12:37:25+00:00

In je sollicitatiebrief licht je je motivatie toe en, indien van toepassing, reflecteer je op een eerdere afwijzing (naar aanleiding van het STARR-interview). Het kunnen aantonen hoe je een vak hebt verkend is een pré.

Moet ik een cv bij mijn sollicitatiebrief voegen of volstaat het sollicitatieformulier? 2021-06-15T12:38:10+00:00

Ja, je dient een cv in te voegen en het aanmeldingsformulier volledig in te vullen.

Aan wie moet ik mijn sollicitatiebrief richten? 2021-06-15T12:37:48+00:00

Een algemene aanhef volstaat: ‘Geachte voorzitter van de selectiecommissie’.

Hoe reflecteer ik op een eerdere afwijzing op het STARR-interview? 2021-06-15T12:38:32+00:00

Als je eerder hebt gesolliciteerd, is het belangrijk dat je reflecteert op de reden van je afwijzing. Ook beschrijf je wat je hieraan hebt gedaan.

De aanmeldperiode is gesloten en ik ben vergeten mij tijdig aan te melden. Kan dit nog? 2021-06-15T12:36:18+00:00

Nee, dit is niet mogelijk.

Ik wil op een andere onderwijslocatie starten dan de aanmeldperiode voorschrijft. Kan dit? 2021-06-15T12:52:45+00:00

Nee, dit is niet mogelijk.

Moet ik mij als basisarts herregistreren in het BIG-register? 2021-06-15T12:34:42+00:00

Ja, dat is noodzakelijk. Je inschrijving als basisarts in het BIG-register is vijf jaar geldig. Je krijgt tijdig bericht van het BIG-register wanneer je je inschrijving als basisarts moet verlengen. Wanneer je je inschrijving niet verlengt, wordt je inschrijving als basisarts in het BIG-register doorgehaald. De regelgeving bepaalt dat voor de inschrijving als aios in het opleidingsregister van de RGS een inschrijving als basisarts in het BIG-register nodig is. Zonder inschrijving in het opleidingsregister van de RGS en het BIG-register ben je formeel niet in opleiding en kun je geen handelingen verrichten. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van BIG-register.

Ik wil nu solliciteren voor de opleiding die start over een jaar. Kan ik uitsluitsel krijgen over de startdatum van een opleiding? 2021-06-15T12:50:51+00:00

Nee, dit is niet mogelijk. Als je nu solliciteert, dan solliciteer je voor de opleiding die start over een halfjaar. Je dient op die startdatum te kunnen beginnen.

Ik wil nu solliciteren, maar ik heb mijn artsexamen nog niet behaald. Kan dat? 2023-01-24T12:41:02+00:00

Ja, dat kan. Let wel, om te kunnen solliciteren dien je uiterlijk acht weken voor de start van de opleiding te beschikken over een erkend diploma voor basisarts (en dus ook een BIG-registratie).

Mogelijk ook interessant voor je:

Wat zijn de eisen om aios M+G te worden? – Arts Maatschappij en Gezondheid (artsmg.nl)

Het solliciteren online lukt niet. Wat moet ik doen? 2021-06-15T12:36:47+00:00

Neem contact op met het secretariaat van SOGEON, via het e-mail adres support@sogeon.nl.

Waar kan ik de opleiding tot arts M+G volgen? 2021-06-15T12:50:15+00:00

Na selectie word je door het opleidingsinstituut geplaatst bij een opleidingsinstelling, waar je in de praktijk wordt opgeleid. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met je eigen wensen. Je treedt niet in dienst bij de opleidingsinstelling, maar bij de SBOH.

Wat zijn de eisen om aios M+G te worden? 2021-06-15T12:34:03+00:00

Om in aanmerking te komen voor de opleiding, heb je een BIG-registratie als basisarts nodig. Daarnaast hanteert de selectiecommissie een aantal selectiecriteria. Kijk daarvoor onder het tabblad Selectieprocedure bij het menu-onderdeel ‘Solliciteren’.

Ik heb een vast dienstverband als basisarts. Moet ik dit dienstverband opzeggen voor de opleiding? 2023-07-20T11:37:50+00:00

Ja, als basisarts met een dienstverband bij een erkende opleidingsinstelling moet je solliciteren bij de landelijke selectiecommissie. Na selectie kom je in dienst bij de SBOH. Er is geen garantie dat je de opleiding bij je huidige werkgever kunt volgen. Wel krijg je een salarisgarantieregeling en een salarisperspectiefregeling voor de duur van de opleiding op kosten van de SBOH.

Kan ik wel in de regio opgeleid worden waar ik nu woon? 2021-06-15T12:51:27+00:00

Bij de plaatsing wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur van de aios voor een bepaalde regio. We kunnen niet garanderen dat voorkeur en plaatsingsregio altijd overeenkomen.

Als ik eenmaal profielarts ben, kan ik dan automatisch de tweede fase van de opleiding volgen? 2024-06-03T12:46:14+00:00

Nee, na afronding van de eerste fase van de opleiding tot arts M+G, solliciteer je opnieuw bij de landelijke selectiecommissie voor plaatsing in de tweede fase van de opleiding. Wanneer je over een geldige geschiktheidsverklaring beschikt, afgegeven door TNO of NSPOH, kun je deze uploaden tijdens je sollicitatie en is een verkorte selectieprocedure van toepassing.

Een geschiktheidsverklaring wordt afgegeven door TNO of de NSPOH (instituutsopleiders) waarin het instituut verklaart dat een kandidaat geschikt is voor de 2e fase en daarom geen selectiegesprek nodig heeft voor de komende 3 jaar.

Wat ga ik verdienen bij de SBOH en wat zijn de arbeidsvoorwaarden? 2021-06-15T12:44:01+00:00

Voor meer informatie over je salaris verwijzen we je naar de SBOH: www.sboh.nl.