faq 2021-06-29T14:20:42+00:00

Veelgestelde vragen

Hoe kom ik te weten welke taken of werkzaamheden ik ga uitvoeren bij een bepaalde opleidingsplek? 2021-09-02T09:01:23+00:00

Voor meer informatie over de opleidingsplek en werkzaamheden adviseren wij je om contact op te nemen met de genoemde contactpersoon per (opleiding) van de instelling. Hieronder wordt uitgelegd hoe je aan deze informatie kunt komen.

Per sollicitatieronde kun je bij opleidingsplekken een landkaart vinden met daarin welke opleidingsinstellingen plekken aanbieden voor het betreffende komende cohort. Als je op een opleidingsinstelling klikt in de landkaart kun je contactgegevens zien en de website met meer informatie over wat een instelling aanbiedt aan opleiding en werkzaamheden.

Er is ook altijd een PDF-overzicht beschikbaar per ronde, waarop je per opleiding kunt zien welke instellingen plekken beschikbaar stellen.

Heb je nog vragen dan kun je altijd mailen naar support@sogeon.nl.

Wat houdt een 2e gesprek in? 2021-07-20T12:51:31+00:00

Na het STARR-interview kan het voorkomen dat je uitgenodigd wordt voor een 2e gesprek omdat de selectiesommissie op grond van het eerste gesprek nog niet kan beoordelen of je geschikt bent voor de opleiding. Dit gesprek kan door SOGEON ingepland worden als een van onderstaande reden aan de orde is:

 • Tijdens het STARR-gesprek is jouw motivatie voor de opleiding niet voldoende duidelijk geworden voor de selectiecommissieleden en zijn er nog aanvullende vragen.
 • Er (digitale) opstartproblemen waren waardoor het gesprek niet optimaal verliep en/of er was te weinig tijd om het goed af te ronden.
 • Men onvoldoende zicht heeft gekregen op jouw competenties die nodig zijn voor de opleiding.

Zie ook de FAQ’s:

Wordt een 2e gesprek volgens de STARR-methodiek gevoerd? 2021-07-20T12:51:25+00:00

Meestal heeft een 2e gesprek een vrijere vorm. Het kan gaan over motivatie. Het kan ook zijn dat er competenties uitgevraagd worden via de STARR-methodiek. Mocht je het eerder ingeplande STARR-gesprek niet gevoerd hebben omdat er bijvoorbeeld (digitale) opstartproblemen waren waardoor het gesprek niet optimaal is verlopen, dan wordt wel de STARR-methodiek toegepast.

Zie ook de FAQ:

Kan ik de opleiding 2e fase JGZ nog volgen bij de instelling waar ik in dienst ben? 2021-07-13T10:56:41+00:00

Het is niet vanzelfsprekend dat je de opleiding 2e fase JGZ bij je huidige werkgever kunt volgen. Voor de opleiding tot jeugdarts wordt namelijk een tekort aan subsidieplekken verwacht in het cohort 2022. Om alle kandidaten gelijke kansen te geven is er een verdeelmodel vastgesteld. Lees meer over het verdeelmodel kandidaten JGZ 2e fase

Kan ik de opleiding parttime volgen? 2021-07-13T10:19:36+00:00

Ja. De parttime factoren die zijn toegestaan vanuit het landelijk werkgeverschap zijn 38 uur (fulltime), 34,5 uur (0,9 fte). 30,5 uur (0,8 fte) of 26,5 (0,7 fte).

 • Voor de (profiel)opleidingen arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, arts medische milieukunde en arts forensische geneeskunde is een minimum van 0,8 fte wenselijk. Bij een kleinere aanstelling zijn de randvoorwaarden om voldoende te leren te mager.
 • Alleen voor de opleiding jeugdgezondheidszorg (1e en 2e fase) en vertrouwensarts is het mogelijk te kiezen voor een aanstelling van 0,7 fte.

Het model is gebaseerd op een fulltime-aanstelling. Bij een parttime-aanstelling wordt de opleidingsduur verrekend en worden de stageperiodes aangepast in duur.

De arbeidsovereenkomst van het SBOH volgt op bovengenoemde mogelijke dienstverbanden. Binnen deze uren wordt rekening gehouden met 6,5 uur per week scholing.

Voor de opleidingen in de profielen voor arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, arts medische milieukunde en arts forensische geneeskunde is een minimum van 0,8 fte wenselijk. Uit evaluaties is gebleken dat dit de voortgang van de opleiding ten goede komt.

Wat houdt het landelijke werkgeverschap in? 2021-06-15T13:21:22+00:00

Sinds 2019 solliciteren kandidaten bij een landelijke selectiecommissie en hebben artsen in opleiding tot arts M+G een landelijke werkgever, de SBOH. Voorheen konden alleen opleidingsinstellingen zelf een kandidaat voorstellen en kwamen aios bij die instelling in dienst. Met de invoering van het landelijke werkgeverschap worden gesubsidieerde opleidingsplekken verdeeld over het hele land. Zo kunnen we als land en in de hele publieke gezondheidszorg meer profiteren van gekwalificeerde artsen M+G.

Wanneer worden mijn referenten gebeld? 2021-06-15T13:03:52+00:00

Als de instituutsopleider aanvullende info wenst of eigen bevindingen wil toetsen, kan hij of zij na het STARR-interview contact opnemen met een referent. Dit wordt niet standaard gedaan.

Wanneer en hoe kom ik in aanmerking voor een verklaring verkorte selectieprocedure? 2021-06-15T12:38:50+00:00

Als je eerder hebt gesolliciteerd naar een opleidingsplek, maar je bent om bepaalde redenen niet geplaatst of gestart – bijvoorbeeld doordat je bent uitgeloot of niet kon starten wegens ziekte – dan kom je automatisch in aanmerking voor een verklaring verkorte selectieprocedure. Met deze verklaring kun je (binnen een jaar) opnieuw solliciteren naar een opleidingsplek voor dezelfde (profiel)opleiding, maar hoef je niet opnieuw het STARR-interview te voeren.

Heb je dit niet automatisch ontvangen na de sluitingsdatum van de definitieve plaatsingsperiode? Stuur dan een bericht naar support@sogeon.nl. De verklaring verkorte selectieprocedure is 1 jaar geldig.

Let op: je moet wel zelf opnieuw solliciteren naar een opleidingsplaats. Bij je sollicitatie dien je de verklaring te uploaden als bewijs.

In het online sollicitatieformulier wordt gevraagd om een verklaring verkorte selectieprocedure, wat is dit? 2021-06-15T12:35:33+00:00

Kandidaten die in een eerdere sollicitatieronde niet zijn geplaatst – bijvoorbeeld doordat ze zijn uitgeloot of door ziekte niet konden starten – komen in aanmerking voor een verklaring verkorte selectieprocedure. Met deze verklaring kun je binnen een jaar opnieuw solliciteren naar een opleidingsplek voor dezelfde (profiel)opleiding, maar hoef je niet opnieuw het STARR-interview te voeren. De verklaring verkorte selectieprocedure is 1 jaar geldig en kun je uploaden bij het invullen van het sollicitatieformulier.

Is het verplicht om een rijbewijs te hebben als ik een profielopleiding volg? 2021-06-15T13:29:44+00:00

Het is niet verplicht maar wel een pre. Binnen de opleiding word je aan een opleidingsinstelling toegewezen en binnen de opleidingsinstelling kan het voorkomen dat je op verschillende locaties werkzaam bent. Ook loop je drie verschillende stages. Om deze stage- en opleidingslocaties goed te kunnen bereiken is het sterk aan te bevelen te beschikken over een rijbewijs. Bij de toewijzing van een opleidingsplek en later de stageplekken wordt geen rekening gehouden met het niet hebben van een rijbewijs. Binnen de forensische geneeskunde is het noodzakelijk om in het bezit te zijn van een rijbewijs in verband met de diensten die je hebt.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de salarisgarantieregeling? 2021-06-15T12:44:19+00:00

De salarisgarantieregeling wordt toegekend aan aios die direct voorafgaand aan het dienstverband bij de SBOH minimaal 6 maanden in dienst zijn geweest bij een instelling waar Artsen Maatschappij + Gezondheid werkzaam kunnen zijn. Vanaf 1 januari 2022 moet een arts minimaal een jaar in dienst zijn geweest bij een dergelijke instelling, om voor deze garantie in aanmerking te komen. Vanaf 1 januari 2024 is dit 1,5 jaar, en vanaf 1 januari 2027: 2 jaar. Voor meer informatie verwijzen we je naar de het Onderhandelaarsakkoord overstap aios M+G naar de SBOH

 

Kan ik voor meerdere profielen solliciteren? 2021-06-15T12:35:03+00:00

Ja dat kan, maar niet in één sollicitatie. Je dient per te kiezen profiel een sollicitatieformulier in te vullen. Meerdere keren solliciteren kan als je een ander email account gebruikt.

Kan ik de opleiding nog wel bij mijn huidige werkgever volgen? 2021-11-11T18:01:27+00:00

Werk je nu als basisarts bij een GGD of JGZ-organisatie en start je na 1 januari 2019 met de opleiding, dan solliciteer je bij de landelijke selectiecommissie. Na selectie kom je in dienst bij de SBOH (werkgever). Er is geen garantie dat je de opleiding bij je huidige werkgever kunt volgen. Wel krijg je een salarisgarantieregeling en een salarisperspectiefregeling voor de duur van de opleiding op kosten van de SBOH.

Er geldt 1 tijdelijke uitzondering/ overgangsregeling tot en met 2022
Alleen als je de 1e fase opleiding hebt gevolgd in dienst bij jouw opleidingsinstelling (opleidingsinstelling = werkgever) én je krijgt bij diezelfde opleidingsinstelling een 2e fase opleidingsplek toegewezen door SOGEON, dan kan je de 2e fase in dienst bij de opleidingsinstelling blijven. Startdatum van de opleiding valt dus uiterlijk in 2022, daarna vervalt deze regeling.

Waar kan ik zien bij welk opleidingsinstituut ik het onderwijs ga volgen? 2021-07-22T08:49:14+00:00

Dit kun je voorafgaand aan de sollicitatieperiode zien op artsmg.nl/solliciteren (onder de tab ‘Opleidingsplekken’, in het overzicht wat je kunt downloaden).

Op deze pagina worden twee keer per jaar de opleidingsplekken en de opleidingsinstellingen voor de komende sollicitatieperiode geplaatst. Ook geven we hier aan met welk opleidingsinstituut zij samenwerken. Dit is altijd NSPOH of TNO.

Op welke dagen wordt het onderwijs gegeven? 2021-06-15T14:32:42+00:00

Het onderwijs wordt op de volgende dagen gegeven:
JGZ, NSPOH – Utrecht: vrijdagen
JGZ, NSPOH – Zwolle: donderdagen
JGZ, TNO – Eindhoven: vrijdagen
JGZ, TNO – Leiden (oneven jaren): maandagen
JGZ, TNO – Leiden (even jaren): dinsdagen
FG, NSPOH – Utrecht: donderdagen
ITM, start september – Utrecht: woensdagen
ITM, start maart – Utrecht: dinsdagen

Hoe bereid ik me goed voor op het sollicitatiegesprek voor de 2e fase als het langer dan 5 jaar geleden is dat ik de 1e fase heb afgerond? 2021-06-15T12:54:56+00:00

Ga bij jezelf na of er kennisdelen zijn waar je de afgelopen 5 jaar niet of nauwelijks aandacht aan hebt besteed. Mis je specifieke kennis of vaardigheden? Kijk of er mogelijkheden zijn om deze kennis en vaardigheden op te frissen en toon tijdens je gesprek aan dat je hier aan hebt gewerkt of gaat werken. Denk bijvoorbeeld aan extra scholing voor de start van je opleiding. Indien gewenst kun je dit afstemmen met het opleidingsinstituut waar je het onderwijs mogelijk gaat volgen (NSPOH of TNO).

Is herregistratie in het profiel verplicht als ik de 2e fase opleiding wil volgen? 2021-06-15T12:54:13+00:00

Ja, dat is een vereiste om in de 2e fase in te kunnen stromen.

Wie betaalt het eventuele onderwijs dat ik nodig heb ter voorbereiding op de 2e fase opleiding? 2021-06-15T12:54:35+00:00

Dit is je eigen bijdrage voor bij- en nascholing. Het telt ook mee voor de herregistratie als profielarts.

Wat kan ik doen om me goed voor te bereiden op de 2e fase opleiding wanneer het langer dan 5 jaar geleden is dat ik de 1e fase heb afgerond? 2021-06-15T12:55:46+00:00

Ga bij jezelf na of er kennisdelen zijn waar je de afgelopen 5 jaar niet of nauwelijks aandacht aan hebt besteed. Je kunt dit, indien gewenst, afstemmen met het opleidingsinstituut. Mis je specifieke kennis of vaardigheden? Kijk of er – het liefst vóór de start van de opleiding – mogelijkheden zijn om deze kennis op te frissen. Doe dit bij voorkeur in overleg met het opleidingsinstituut waar je het onderwijs mogelijk gaat volgen (NSPOH of TNO).

Kan ik solliciteren voor een 2e fase opleidingsplek als ik langer dan 5 jaar geleden de 1e fase heb afgerond? 2021-06-15T12:56:11+00:00

Ja dat kan. Houd er wel rekening mee dat je mogelijk nog een individueel schakelprogramma moet volgen (afhankelijk van je individuele portfolio).

Ik beschik over een geldige geschiktheidsverklaring voor de 2e fase, moet ik dan ook solliciteren? 2021-06-15T12:56:34+00:00

Ja, ook dan dien je te solliciteren binnen de gestelde periode. Wel kom je in aanmerking voor een verkorte selectieprocedure.

Een geschiktheidsverklaring wordt afgegeven door TNO of de NSPOH (instituutsopleiders) waarin het instituut verklaart dat een kandidaat geschikt is voor de 2e fase en daarom geen selectiegesprek nodig heeft voor de komende 3 jaar.

Ik wil mijn voorkeuren wijzigen; kan dat? 2021-06-15T13:14:39+00:00

Je kunt door een mail te sturen naar support@sogeon.nl kenbaar maken dat je je voorkeuren wilt wijzigen. Op dezelfde site als waar je gesolliciteerd hebt, verschijnt de mogelijkheid tot het doorvoeren van de wijziging. Dit is alleen mogelijk tot de datum die vermeld staat bij het tabblad Planning.

Ik heb mijn sollicitatie afgerond, maar wil nog documenten uploaden; kan dat? 2021-06-15T12:40:12+00:00

Je kunt door een mail te sturen naar support@sogeon.nl kenbaar maken dat je extra documenten wilt uploaden. Op dezelfde site als waar je gesolliciteerd hebt, verschijnt de mogelijkheid tot het uploaden van documenten. Dit is alleen mogelijk tot de datum die vermeld staat bij het tabblad Planning.

Waar vind ik meer informatie over mijn afwijzing? 2021-06-15T13:05:46+00:00

Overeenkomstig de data die genoemd zijn bij het tabblad Planning kun je via solliciteren.artsmg.nl inloggen met dezelfde inloggegevens als waar je mee gesolliciteerd hebt en een terugkoppelingsformulier inzien. Op dit formulier is onderbouwd wat de reden is van de afwijzing. Ook staat hier de naam en het telefoonnummer van de persoon in vermeld die je kunt raadplegen als je daar behoefte aan hebt.

Ik heb de basisopleiding niet in Nederland, maar in een ander land gevolgd. Kan ik hiermee solliciteren naar een plaats bij de opleiding tot (profiel)arts M+G? 2021-06-15T13:30:30+00:00

Dat kan, als het artsdiploma erkend is, je ongeclausuleerd ingeschreven bent in het BIG-register en je een werkvergunning hebt (zie ook www.sboh.nl).

Mag ik de opleiding onderbreken? 2021-06-15T12:49:35+00:00

Onderbreking op wettelijke gronden in de regelgeving is toegestaan. Te denken valt aan ziekte, zwangerschaps- of ouderschapsverlof. Onderbreking op overige gronden vereist toestemming van hoofd en opleider en goedkeuring van de RGS. Neem bij vragen contact op met een van de opleidingsinstituten.

Wanneer maak ik kennis met het opleidingsinstituut waar ik het onderwijs ga volgen? 2021-06-15T12:52:00+00:00

In de maand voorafgaand aan de start van de opleiding word je door het opleidingsinstituut uitgenodigd.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een vrijstelling? 2021-06-15T12:49:51+00:00

Per 1 januari 2015 geldt de ‘Regeling individualisering van de opleidingsduur’. Als aios kun je in aanmerking komen voor verkorting van de opleidingsduur. Dit wordt gebaseerd op de competenties die je daadwerkelijk hebt ontwikkeld. De instituutsopleider besluit over een eventuele verkorting. Voor specifieke vragen neem je contact op met één van de opleidingsinstituten. Als op basis van je sollicitatie blijkt dat vrijstelling relevant is voor je, krijg je van het opleidingsinstituut tijdig een uitnodiging om dit te bespreken.

Ik heb een opleidingsplek toegewezen gekregen. Is het mogelijk gedurende de opleiding overgeplaatst te worden naar een andere instelling? 2021-06-15T13:11:27+00:00

Nee, overplaatsing is niet mogelijk.

Ik heb een opleidingsplek toegewezen gekregen. Het is wel een van mijn voorkeuren, maar niet mijn eerste voorkeur. Kan ik nog ruilen? 2021-06-15T13:11:13+00:00

Nee, ruilen is niet mogelijk.

Tot welke datum kan ik mijn voorkeuren voor de opleidingsinstellingen invullen? 2021-06-15T13:14:57+00:00

Als je voor het eerst solliciteert, kun je je voorkeuren invullen in de sollicitatiemodule. Na het insturen van je sollicitatie kun je je voorkeuren – tot de datum die in de planning (zie hiervoor het tabblad Planning) vermeld staat – alleen nog wijzigen door een verzoek in te dienen. Stuur hiervoor een e-mail naar support@sogeon.nl.

Is er een verschil tussen geschikt bevonden en aangenomen? 2020-04-02T15:24:32+00:00

Ja, geschikt bevonden betekent dat je de selectie voor de opleiding (profiel) arts M+G met goed resultaat hebt afgerond. Je bent pas aangenomen wanneer je een opleidingsplek krijgt toegewezen, deze accepteert en de werkgever (SBOH) een arbeidsovereenkomst met je sluit.

Ik heb een opleidingsplaats toegewezen gekregen, maar ik kan niet starten in verband met ziekte. Kan ik een half jaar later starten? 2021-06-15T13:11:43+00:00

Reeds toegewezen kandidaten die wegens medische redenen niet kunnen starten op hun opleidingsplek, worden meegenomen naar de volgende plaatsingsronde waar zij opnieuw een opleidingsplek toegewezen krijgen. Zij mogen dus later starten bij het instituut en hoeven dus niet opnieuw de selectieprocedure in.

Mag ik een toegewezen opleidingsplaats weigeren? 2021-08-17T14:03:04+00:00

We beschouwen dit als “geen match”, zie de voorwaarden bij “naplaatsingsprocedure”.

Is het zeker dat ik bij de opleidingsinstelling wordt geplaatst waar mijn voorkeur naar uit gaat? 2018-07-23T11:03:46+00:00

Nee, dit is niet zeker. SOGEON behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken. Vanzelfsprekend wordt hier wel zo veel mogelijk rekening mee gehouden. Alle geschikte kandidaten hebben evenveel kans om geplaatst te worden op de opleidingsinstelling van hun eerste voorkeur.

Waar bevinden zich de opleidingsinstellingen? 2018-07-27T09:59:04+00:00

Ga hiervoor naar de kaart met een overzicht van alle opleidingsinstellingen (te vinden onder het tabblad ‘Opleidingsplaatsen’).

Hoe geef ik mijn voorkeuren voor opleidingsinstellingen op? 2021-06-15T13:15:42+00:00

In het sollicitatieformulier kun je zes voorkeuren opgeven. Je kunt hiervoor kiezen uit een lijst met opleidingsinstellingen (te vinden onder het tabblad ‘Opleidingsplaatsen’).

Hoe geef ik mijn voorkeuren voor opleidingsinstituten op? 2021-06-15T13:16:34+00:00

Dat kan niet. Reden is dat de opleidingsinstituten zijn verbonden met de opleidingsinstellingen. Dit is regionaal ingedeeld. Je keuze voor een opleidingsinstelling betekent impliciet ook een keuze voor een opleidingsinstituut.

Worden er meer kandidaten geschikt bevonden dan dat er opleidingsplekken beschikbaar zijn? 2021-06-15T12:39:16+00:00

Het geschikt bevonden worden voor het volgen van de opleiding staat los van de toewijzing aan een opleidingsinstelling. Er bestaat geen relatie tussen het aantal geschikte kandidaten en het aantal opleidingsplaatsen. De selectie- en plaatsingsprocedure zijn twee aparte opeenvolgende procedures.

Hoe vaak mag ik solliciteren? 2021-06-15T12:39:43+00:00

Hieraan is geen limiet gesteld.

Wat gebeurt er met de resultaten na afloop van de selectieprocedure, komen deze in een dossier? 2021-06-15T13:02:26+00:00

Zie voor meer informatie het privacy statement.

Wie heeft er allemaal inzage in mijn gegevens? 2021-08-31T12:36:28+00:00

De leden van de selectiecommissie, de beraadvoorzitter van een instituut, de hoofden van de opleidingsinstituten en de bureaumedewerkers van SOGEON. Uiteindelijk zullen je gegevens opgeleverd worden aan de instituten (TNO of NSPOH) en de SBOH. Zie voor meer informatie onze privacystatement.

Maak ik zonder relevante werkervaring kans om geschikt bevonden te worden? 2021-06-15T13:03:33+00:00

Ook zonder relevante werkervaring maak je kans om geschikt bevonden te worden. De opleiding is een complete opleiding, waarin je wordt opgeleid tot (profiel)arts M+G na het behalen van je artsendiploma. Wel is het van belang dat je goed kunt aantonen waarom je voor dit vak kiest. Je geeft dus zowel een onderbouwing van je keuze voor de opleiding als van je keuze voor het vak.

Wie nemen het interview af? 2021-06-15T13:01:25+00:00

Elk interview wordt afgenomen door drie leden van de selectiecommissie (een opleider van het opleidingsinstituut, een praktijkopleider en een aios).

Hoe kan ik me voorbereiden op het STARR-interview? 2021-10-12T14:55:15+00:00

Tijdens het interview krijg je de vraag om (praktijk)voorbeelden te noemen die inzicht geven in hoe je in het recente verleden hebt gehandeld en hoe je daarop terugkijkt. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de STARR-methode. Dit betekent dat uit de voorbeelden die je kiest duidelijk moet worden:

 • wat de situatie (S) was;
 • wat je taak (T) was;
 • hoe je gehandeld hebt (A van ‘actie’);
 • wat het resultaat (R) was;
 • hoe je erop terug kijkt (R van ‘reflectie’).

Competenties die uitgevraagd kunnen worden:

Generiek

 • Actief leren
 • Samenwerken
 • Belastbaarheid/zelfzorg

Specifiek

 • Actieve wendbaarheid
 • Besluitvaardigheid, omgaan met onzekerheden
 • Zorgvuldige/onafhankelijke oordeelsvorming

Deze competenties zijn afgeleid van de competentiegebieden vanuit de CanMeds. Het gaat er vooral om dat selectiecommissieleden een beeld krijgen van hoe je tijdens je werk samenwerkt, leert, besluiten neemt, een oordeel vormt over persoonlijke en professionele dilemma’s en de eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling vormgeeft. Naast de competenties die uitgevraagd worden, is het belangrijk dat je je motivatie voor het vak aan kunt tonen.

Naast de competenties die uitgevraagd worden, is het belangrijk dat je je motivatie voor het vak aan kunt tonen.
Meer informatie over de STARR-methode en voorbeelden.

Ik ben afgewezen bij de briefselectie. Kan ik een uitgebreide toelichting krijgen? 2021-06-15T13:05:28+00:00

Nee, over de uitslag wordt niet nader gecorrespondeerd. Indien je bent afgewezen op je brief, dan is dit op grond van één of meerdere van onderstaande criteria:

 • Motivatie voor het werkveld/opleiding (profiel) arts M+G
 • CV passend bij het werkveld/opleiding (profiel) arts M+G
 • Beheersing Nederlandse taal
 • Reflectie op eerdere afwijzing op het STARR-interview
Kan ik aanbevelingsbrieven meesturen? 2021-06-15T12:37:07+00:00

Nee, dit is niet mogelijk.

Wat moet er in de sollicitatiebrief komen te staan? 2021-06-15T12:37:25+00:00

In je sollicitatiebrief licht je je motivatie toe en, indien van toepassing, reflecteer je op een eerdere afwijzing (naar aanleiding van het STARR-interview). Het kunnen aantonen hoe je een vak hebt verkend is een pré.

Aan wie moet ik mijn sollicitatiebrief richten? 2021-06-15T12:37:48+00:00

Een algemene aanhef volstaat: ‘Geachte voorzitter van de selectiecommissie’.

Moet ik een cv bij mijn sollicitatiebrief voegen of volstaat het sollicitatieformulier? 2021-06-15T12:38:10+00:00

Ja, je dient een cv in te voegen en het aanmeldingsformulier volledig in te vullen.

De aanmeldperiode is gesloten en ik ben vergeten mij tijdig aan te melden. Kan dit nog? 2021-06-15T12:36:18+00:00

Nee, dit is niet mogelijk.

Ik wil op een andere onderwijslocatie starten dan de aanmeldperiode voorschrijft. Kan dit? 2021-06-15T12:52:45+00:00

Nee, dit is niet mogelijk.

Moet ik mij als basisarts herregistreren in het BIG-register? 2021-06-15T12:34:42+00:00

Ja, dat is noodzakelijk. Je inschrijving als basisarts in het BIG-register is vijf jaar geldig. Je krijgt tijdig bericht van het BIG-register wanneer je je inschrijving als basisarts moet verlengen. Wanneer je je inschrijving niet verlengt, wordt je inschrijving als basisarts in het BIG-register doorgehaald. De regelgeving bepaalt dat voor de inschrijving als aios in het opleidingsregister van de RGS een inschrijving als basisarts in het BIG-register nodig is. Zonder inschrijving in het opleidingsregister van de RGS en het BIG-register ben je formeel niet in opleiding en kun je geen handelingen verrichten. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van BIG-register.

Ik wil nu solliciteren voor de opleiding die start over een jaar. Kan ik uitsluitsel krijgen over de startdatum van een opleiding? 2021-06-15T12:50:51+00:00

Nee, dit is niet mogelijk. Als je nu solliciteert, dan solliciteer je voor de opleiding die start over een halfjaar. Je dient op die startdatum te kunnen beginnen.

Ik wil nu solliciteren, maar ik heb mijn artsexamen nog niet behaald. Kan dat? 2021-06-15T12:51:15+00:00

Ja, dat kan. Let wel, om te kunnen solliciteren dien je uiterlijk acht weken voor de start van de opleiding te beschikken over een erkend diploma voor basisarts.

Het solliciteren online lukt niet. Wat moet ik doen? 2021-06-15T12:36:47+00:00

Neem contact op met het secretariaat van SOGEON, via het e-mail adres support@sogeon.nl.

Hoe reflecteer ik op een eerdere afwijzing op het STARR-interview? 2021-06-15T12:38:32+00:00

Als je eerder hebt gesolliciteerd, is het belangrijk dat je reflecteert op de reden van je afwijzing. Ook beschrijf je wat je hieraan hebt gedaan.

Hoeveel artsen Maatschappij + Gezondheid worden er jaarlijks opgeleid? 2021-06-15T13:28:57+00:00

Het ministerie van VWS stelt het aantal op te leiden artsen vast. Dit doet het ministerie op basis van de adviezen van het Capaciteitsorgaan. Voor 2020 is het volgende aantal opleidingsplaatsen vastgesteld:

Waar kan ik de opleiding tot arts M+G volgen? 2021-06-15T12:50:15+00:00

Na selectie word je door het opleidingsinstituut geplaatst bij een opleidingsinstelling, waar je in de praktijk wordt opgeleid. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met je eigen wensen. Je treedt niet in dienst bij de opleidingsinstelling, maar bij de SBOH.

Wat zijn de eisen om aios M+G te worden? 2021-06-15T12:34:03+00:00

Om in aanmerking te komen voor de opleiding, heb je een BIG-registratie als basisarts nodig. Daarnaast hanteert de selectiecommissie een aantal selectiecriteria. Kijk daarvoor onder het tabblad Selectieprocedure bij het menu-onderdeel ‘Solliciteren’.

Ik heb een vast dienstverband als basisarts. Moet ik dit dienstverband opzeggen voor de opleiding? 2021-06-15T13:34:45+00:00

Ja, als basisarts met een dienstverband bij een erkende opleidingsinstelling moet je solliciteren bij de landelijke selectiecommissie. Na selectie kom je in dienst bij de SBOH. Er is geen garantie dat je de opleiding bij je huidige werkgever kunt volgen. Wel krijg je een salarisgarantieregeling en een salarisperspectiefregeling voor de duur van de opleiding op kosten van de SBOH.

Kan ik wel in de regio opgeleid worden waar ik nu woon? 2021-06-15T12:51:27+00:00

Bij de plaatsing wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur van de aios voor een bepaalde regio. We kunnen niet garanderen dat voorkeur en plaatsingsregio altijd overeenkomen.

Als ik eenmaal profielarts ben, kan ik dan automatisch de tweede fase van de opleiding volgen? 2021-09-07T21:47:23+00:00

Nee, na afronding van de eerste fase van de opleiding tot arts M+G, solliciteer je opnieuw bij de landelijke selectiecommissie voor plaatsing in de tweede fase van de opleiding. Wanneer je over een geldige geschiktheidsverklaring beschikt, afgegeven door TNO of NSPOH, kun je deze uploaden tijdens je sollicitatie en is een verkorte selectieprocedure van toepassing.

Een geschiktheidsverklaring wordt afgegeven door TNO of de NSPOH (instituutsopleiders) waarin het instituut verklaart dat een kandidaat geschikt is voor de 2e fase en daarom geen selectiegesprek nodig heeft voor de komende 3 jaar.

Voor de opleiding tot jeugdarts wordt een tekort aan subsidieplekken verwacht in het cohort 2022. Om alle kandidaten gelijke kansen te geven wordt er door partijen een verdeelmodel bedacht. Meer informatie volgt binnenkort.

Wat is er per 1 januari 2019 veranderd? 2021-07-13T10:39:32+00:00

Als aios ben je vanaf 1 januari 2019 niet meer in dienst van de instelling waar je je opleiding volgt, maar bij de SBOH. Als je de opleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid wilt volgen, solliciteer je bij een landelijke selectiecommissie. Stichting SOGEON plaatst je bij een geschikte opleidingsinstelling.

Was je vóór 1 januari 2019 (al) aios M+G of profielarts, dan geldt er een overgangsregeling. Volg je op dit moment de eerste of tweede fase van de opleiding, dan maak je de opleidingsfase af bij je huidige werkgever volgens de huidige opleiding. Werk je als profielarts bij een erkende opleidingsinstelling en start je uiterlijk in 2022 met de tweede fase, dan solliciteer je wel bij de landelijke selectiecommissie.

Voor de opleiding tot jeugdarts wordt een tekort aan subsidieplekken verwacht in het cohort 2022. Om alle kandidaten gelijke kansen te geven is er door partijen een verdeelmodel bedacht: Lees meer.

Is de opleiding na 1 januari 2019 ook van inhoud veranderd? 2021-06-15T13:22:30+00:00

Als je in 2018 de eerste of tweede fase van de opleiding tot arts M+G volgde, ga je door met het bestaande curriculum.

Ben je in 2019 van start gegaan met de eerste fase van de opleiding, dan volg je het nieuwe curriculum dat is vastgesteld door de koepelvereniging KAMG in samenspraak met de opleidingsinstituten NSPOH en TNO. Dit betekent dat je in het eerste jaar van de eerste fase – bij een fulltime aanstelling – begint met een opleidingsperiode van negen maanden. Daarna volg je gedurende drie maanden een stage buiten de publieke gezondheidszorg. Dan volgt er een opleidingsperiode van zes maanden bij een andere opleidingsinstelling en een stage M&G van drie maanden waarin je de verbreding zoekt. Je sluit de eerste fase af met een keuzestage die drie maanden duurt.

De tweede fase bestaat uit een leerperiode bij een opleidingsinstelling en een academische stage bij een universiteit. De verandering van het wetenschappelijk onderzoekstraject in de tweede fase wordt in 2021 ingezet.

 

Moet ik als aios M+G ook landelijk gaan solliciteren? 2021-06-15T13:23:17+00:00

Als je in 2018 de eerste of tweede fase van de opleiding volgt, hoef je niet te solliciteren en kun je de opleidingsfase afmaken bij je huidige werkgever.

Werk je op dit moment als profielarts bij een erkende opleidingsinstelling en start je uiterlijk in 2022 met de tweede fase, dan moet je wel solliciteren bij de landelijke selectiecommissie. Als je wordt geselecteerd, blijf je in dienst van je huidige werkgever.

Wat ga ik verdienen bij de SBOH en wat zijn de arbeidsvoorwaarden? 2021-06-15T12:44:01+00:00

Voor meer informatie over je salaris verwijzen we je naar de SBOH: www.sboh.nl.