Alles over de medische vervolgopleidingen Maatschappij & Gezondheid

home 2018-07-16T17:05:37+00:00

Word jij ook arts M&G?

Als arts Maatschappij & Gezondheid (arts M&G) sta je midden in de maatschappij. Je werkterrein is breed. Afhankelijk van je specialisatie houd je je bezig met onderwerpen als obesitas en kindermishandeling, antibioticaresistentie en Q-koorts, tuberculosebestrijding of de gevolgen van kunstgraskorrels of megastallen op de gezondheid van mensen. Daarbij richt je je de ene keer op een specifiek onderwerp of een bepaalde groep mensen. Maar het kan ook zijn dat je je juist voor de hele bevolking inzet.

Gezondheidsraad voor vaccinatie tegen gordelroos

UTRECHT – 16 juli 2019. Iedereen die als kind waterpokken heeft gehad, heeft het waterpokkenvirus in zijn ruggenmerg. Dat virus kan om onduidelijke redenen weer actief worden en gordelroos veroorzaken, vooral bij ouderen. De Gezondheidsraad staat positief ten opzichte van het nieuwe vaccin RZV en adviseert om ouderen hiermee te vaccineren. […]

Financiering opleiding arts M&G door VWS?

UTRECHT – 26 juni 2019. In een brief heeft de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht om de nieuwe integrale opleiding per 1 januari 2021 volledig te financieren. Momenteel is de bekostiging nog sterk afhankelijk van werkgevers, die vaak niet weten of ze voor zichzelf, of voor een andere instelling tijd en geld in de opleiding investeren. 

De KAMG schrijft in de brief dat een verschuiving naar preventieve zorg nodig is voor de toekomst, om een goede gezondheidszorg beschikbaar en toegankelijk te houden in Nederland. Dat vraagt om breed opgeleide artsen M&G, die ‘zich soepel bewegen door het veld van de publieke zorg, aansluitend bij de lokale behoefte’. Maar terwijl ze meer nodig […]