home 2023-01-31T22:08:29+00:00

Word jij arts M+G?

Als arts Maatschappij + Gezondheid zorg je niet voor één, maar voor iedereen. Je maakt je sterk voor de publieke gezondheid en staat middenin de maatschappij. Zo zie je meer, kun je meer, beteken je meer. Daarom noemen we het ook wel 360º geneeskunde. Heb jij het in je?

Online solliciteren

Overgangsregeling verlengd

Voor aios arts M+G/jeugdgezondheidszorg (2e fase) in dienst van opleidingsinstelling

De SBOH heeft de overgangsregeling voor de arts M+G/jeugdgezondheid verlengd tot en met 2023. Dat betekent dat aios die de 1e fase van hun opleiding tot jeugdarts in dienst waren bij een opleidingsinstelling (gestart voor 2019), ook voor de 2e fase opleiding bij hun opleidingsinstelling in dienst kunnen blijven. […]

Planetary health: ‘Met een gezonde planeet kunnen we veel ziekten voorkomen’

De gezondheid van de aarde staat onder grote druk. Daarmee is aandacht voor planetary health belangrijker dan ooit. Nora van Gaal (aios medische milieukunde) en Anniek Reinhold (aios infectieziektebestrijding) over de effecten van milieuveranderingen op de menselijke gezondheid én de rol van de arts M+G. ‘Alleen op een gezonde planeet kunnen mensen in goede gezondheid leven.’ […]