Alles over de medische vervolgopleidingen Maatschappij & Gezondheid

home 2018-06-21T15:27:35+00:00

Word jij ook arts M&G?

Als arts Maatschappij & Gezondheid (arts M&G) sta je midden in de maatschappij. Je werkterrein is breed. Afhankelijk van je specialisatie houd je je bezig met onderwerpen als obesitas en kindermishandeling, antibioticaresistentie en Q-koorts, tuberculosebestrijding of de gevolgen van kunstgraskorrels of megastallen op de gezondheid van mensen. Daarbij richt je je de ene keer op een specifiek onderwerp of een bepaalde groep mensen. Maar het kan ook zijn dat je je juist voor de hele bevolking inzet.

Meer weten? Lees dan verder over het domein Maatschappij & Gezondheid en je werk als arts M&G.

Nieuwe profielopleiding Forensische geneeskunde

UTRECHT – 8 juni 2018. De ministeries van Justitie & Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben besloten de nieuwe profielopleiding forensische geneeskunde gezamenlijk te gaan financieren. Dit besluit brengt met zich mee dat de aios Forensische geneeskunde met ingang van januari 2019 in dienst komen van de SBOH, evenals aios […]

Nieuwe site over vier profielopleidingen Maatschappij & Gezondheid

UTRECHT – 4 juni 2018. Op 1 juni heeft Stichting SOGEON de website artsmg.nl gelanceerd. De site bevat alle relevante informatie over de vier profielopleidingen op het gebied van Maatschappij & Gezondheid – jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding en arts medische milieukunde – plus de tweede fase-opleiding tot arts M&G. De nieuwe site biedt ook de mogelijkheid om online te solliciteren. Artsen die een opleiding tot arts M&G willen volgen, kunnen zich vanaf 1 augustus aanmelden via de website. De sollicitatieperiode duurt tot en met 14 september.

Landelijk werkgeverschap

De instroom van artsen in de opleidingen arts M&G is onvoldoende om de behoefte aan opgeleide artsen in het werkveld te vervullen. Daarom heeft het ministerie van VWS een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Eén […]

Arts M&G in de praktijk

Als arts M&G kom je terecht in een divers vakgebied. Gemene deler is dat je een bijdrage levert aan de gezondheid van grote groepen mensen en dat je je bezighoudt met de maatschappelijke problemen die hierop van invloed zijn. Een-op-eencontact met burgers en patiënten is vaak het startpunt van je werkzaamheden. Je werkt ook veel samen met andere disciplines en […]