home 2021-03-09T06:30:57+00:00

Word jij arts M+G?

Als arts Maatschappij + Gezondheid zorg je niet voor één, maar voor iedereen. Je maakt je sterk voor de publieke gezondheid en staat middenin de maatschappij. Zo zie je meer, kun je meer, beteken je meer. Daarom noemen we het ook wel 360º geneeskunde. Heb jij het in je?

Forensische geneeskunde: mooi, donker en volop in ontwikkeling

Voor een forensisch arts ziet geen dag er hetzelfde uit. Van arrestantenzorg en afname van lichaamsmateriaal voor onderzoek tot zedenonderzoek, letselrapportage en lijkschouw. De forensisch arts beschikt over heel specifieke kennis en kunde. Het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) heeft daarom een voorstel voor een zelfstandige profielopleiding forensische geneeskunde ingediend bij het […]

Aios jeugdarts Levi van Iersel

In 2019 ging Levi van Iersel van start met haar opleiding tot jeugdarts. Ze werkt als aios jeugdarts in Nijmegen en deelt graag haar enthousiasme voor het vak. ‘Als je kinderen weer ziet opbloeien, geeft dat enorm veel voldoening.’

Ontwikkeling in verschillende levensfasen

Levi: ‘Ik werk met kinderen van 0-18. Op het consultatiebureau, in het primair en voortgezet onderwijs. Eerder werkte ik ook in een asielzoekerscentrum. Die verschillende leeftijden maken dat het werk heel afwisselend is. Het hoofddoel is altijd om de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen en hun gezondheid te bewaken en bevorderen. Maar in in iedere […]

Sollicitatieronde opleiding arts M+G van 1 augustus t/m 7 september

Als arts Maatschappij + Gezondheid zorg je niet voor één, maar voor iedereen. Je maakt je sterk voor de publieke gezondheid en staat middenin de maatschappij. Iets voor jou? Van 1 augustus tot en met 7 september 2021 kun je solliciteren voor verschillende (profiel)opleidingen. De opleidingen starten in maart 2022.

Deze ronde kunnen kandidaten solliciteren voor de (profiel)opleidingen tot:

Grote verschillen maken met kleine interventies

Elise Beket (34) werkt sinds een jaar bij GGD Flevoland als aios arts Maatschappij + Gezondheid. In navolging van haar vader, bedrijfsarts, wilde ze als kind al dokter worden. Ze werd arts M+G: ‘Omdat je als sociaalgeneeskundige meer met mensen bezig bent dan met ziekte. In de publieke gezondheid kun je grote verschillen maken met kleine interventies.’

Na haar onderzoek in het buitenland onder Palestijnse vluchtelingen […]