Hoe kan ik me voorbereiden op het STARR-interview?

Tijdens het interview krijg je de vraag om (praktijk)voorbeelden te noemen die inzicht geven in hoe je in het recente verleden hebt gehandeld en hoe je daarop terugkijkt. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de STARR-methode. Dit betekent dat uit de voorbeelden die je kiest duidelijk moet worden:

  • wat de situatie (S) was;
  • wat je taak (T) was;
  • hoe je gehandeld hebt (A van ‘actie’);
  • wat het resultaat (R) was;
  • hoe je erop terug kijkt (R van ‘reflectie’).

Naast de competenties die uitgevraagd worden, is het belangrijk dat je je motivatie voor het vak aan kunt tonen.

2021-06-15T13:01:43+00:00