Hoe kan ik me voorbereiden op het STARR-interview?

Tijdens een STARR-interview (selectiegesprek) wordt bepaald of je geselecteerd wordt voor de opleiding. Het is verstandig je hierop voor te bereiden. Hieronder volgen een aantal tips.

Tijdens het interview krijg je de vraag om (praktijk)voorbeelden te noemen die inzicht geven in hoe je in het recente verleden hebt gehandeld en hoe je daarop terugkijkt. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de STARR-methode. Dit betekent dat uit de voorbeelden die je kiest duidelijk moet worden:

 • wat de situatie (S) was;
 • wat je taak (T) was;
 • hoe je gehandeld hebt (A van ‘actie’);
 • wat het resultaat (R) was;
 • hoe je erop terug kijkt (R van ‘reflectie’).

Competenties die uitgevraagd kunnen worden:

Generiek

 • Actief leren
 • Samenwerken
 • Belastbaarheid/zelfzorg

Specifiek

 • Actieve wendbaarheid
 • Besluitvaardigheid, omgaan met onzekerheden
 • Zorgvuldige/onafhankelijke oordeelsvorming

Deze competenties zijn afgeleid van de competentiegebieden vanuit de CanMeds. Het gaat er vooral om dat selectiecommissieleden een beeld krijgen van hoe je tijdens je werk samenwerkt, leert, besluiten neemt, een oordeel vormt over persoonlijke en professionele dilemma’s en de eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling vormgeeft. Naast de competenties die uitgevraagd worden, is het belangrijk dat je je motivatie voor het vak aan kunt tonen. Meer informatie over de STARR-methode en voorbeelden.

2023-02-06T09:29:20+00:00