Opleidingsregio forensische geneeskunde

Voor de profielopleiding forensische geneeskunde is gekozen om in regionale samenwerkingsverbanden op te leiden. Per regio zijn één of twee instellingen aanspreekpunt voor de opleiding. Als je solliciteert en je geeft je voorkeur op voor een opleidingsinstelling, dan ben je gedurende de gehele opleiding bij meerdere opleidingsinstellingen in de regio werkzaam.

Regio Noord

GGD Fryslân
GGD Groningen
GGD Drenthe

Regio Oost

GGD IJsselland
GGD Twente
GGD Noord- en Oost-Gelderland
GGD Gelderland Midden
GGD Gelderland-Zuid

Regio Midden

GGD Flevoland
GGD Gooi en Vechtstreek
GGD regio Utrecht

Regio’s Zeeland, Brabant, Limburg:

GGD Hart voor Brabant
GGD West-Brabant
GGD Zuid Limburg
GGD Limburg-Noord
GGD Brabant Zuid-Oost
GGD Zeeland

Regio Rotterdam:

Forensische Artsen Rotterdam Rijnmond

Regio’s Amsterdam, Noord-Holland, Den Haag:

GGD Hollands Noorden
GGD Kennemerland
GGD Amsterdam
GGD Zaanstreek-Waterland
GGD Hollands Midden
GGD Haaglanden

2021-01-21T21:24:57+00:00