Opleidingsregio forensische geneeskunde

Voor de profielopleiding forensische geneeskunde is gekozen om in regionale samenwerkingsverbanden op te leiden. Per regio zijn één of twee instellingen aanspreekpunt voor de opleiding. Als je solliciteert en je geeft je voorkeur op voor een opleidingsregio, dan kan het zijn dat je gedurende de desbetreffende praktijkperiode bij meerdere GGD’en in de regio werkzaam bent.

Regio Noord

GGD Fryslân
GGD Groningen
GGD Drenthe

Regio Oost

GGD IJsselland
GGD Noord- en Oost-Gelderland
GGD Gelderland Midden

Regio Midden

GGD Flevoland
GGD Gooi en Vechtstreek
GGD regio Utrecht

Regio’s Zeeland, Brabant, Limburg:

GGD Hart voor Brabant
GGD West-Brabant
GGD Brabant-Zuidoost
GGD Noord-Limburg
GGD Zuid Limburg
GGD Zeeland

Regio Rotterdam:

Forensische Artsen Rotterdam Rijnmond

Regio’s Amsterdam, Noord-Holland, Hollands-Midden:

GGD Hollands Noorden/GGD Kennemerland
GGD Amsterdam/GGD Zaanstreek-Waterland
GGD Hollands Midden

2022-08-16T10:14:22+00:00