Privacy statement

Cookies

Om de werking van de website te verbeteren en deze goed op gebruikerswensen aan te passen, maakt artsmg.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op de harde schijf van je computer plaatst voor registratiedoeleinden. Deze website plaatst functionele cookies, cookies voor het beheer van web-statistieken en voor het ontplooien van marketingactiviteiten.

Je kunt de instellingen van je browser wijzigen om cookies te weigeren en zelf cookies verwijderen door binnen de instellingen van je computer de browsergeschiedenis te wissen.

Om te voorzien in de verwachtingen en behoeften van digitale bezoekers, analyseren we met behulp van Google Analytics gegevens over de activiteiten op onze website en social media-kanalen.

Deze website bevat links naar andere websites. Artsmg.nl heeft geen invloed op deze sites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of beleid.

Persoonsgegevens

 • Wij kunnen via aanmeldformulieren (nieuwsbrief + meeloopdag + online speeddate) en de online sollicitatiemodule persoonsgegevens vragen en verzamelen.
 • De aan SOGEON ter beschikking gestelde gegevens van sollicitanten, worden alleen gebruikt ten behoeve van de selectieprocedure en beschikbaar gesteld aan leden van de commissie, de opleidingsinstelling waar kandidaat aan toegewezen wordt, SBOH en het opleidingsinstituut en – indien van toepassing – specifieke deskundigen.
 • Gegevens van de sollicitanten die niet zijn uitgenodigd en van de sollicitanten die niet zijn geselecteerd, worden vernietigd of geanonimiseerd bewaard. Het bewaren van deze gegevens in niet geanonimiseerde vorm, kan uitsluitend na expliciete toestemming van de betreffende sollicitant. Gegevens van sollicitanten die geschikt zijn bevonden en wel of niet zijn geplaatst, worden (niet langer dan strikt noodzakelijk) bewaard.
 • Leden van de commissie, de hoofden en bureaumedewerkers van SOGEON hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de in het kader van deze procedure bekend geworden gegevens uit de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

 • Stichting SOGEON bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • Elke nieuwsbrief bevat een optie om het abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen. Na opzegging van de nieuwsbrief worden de verzamelde persoonsgegevens automatisch verwijderd uit het nieuwsbriefbestand.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten

Je hebt het recht ons te verzoeken om:

 • inzage te geven in jouw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer);
 • jouw persoonsgegevens (zoals adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van jouw persoonsgegevens;
 • jouw persoonsgegevens te beperken; en/of
 • jouw persoonsgegevens door te geven aan een derde.

Verzoeken worden beoordeeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen je zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van het verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van een verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen je in dat geval informeren.

Je hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld, maar dit neemt niet weg dat de informatie onjuistheden kan bevatten. Beslissingen die de gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie, inclusief informatie van derden via hyperlinks, zijn voor risico van de gebruiker. Arts M+G/ SOGEON sluit alle aansprakelijkheid uit voor (in)directe schade van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of informatie die via deze website is verkregen.

Aanvaarding

Met het gebruik van deze website geeft u te kennen dat je instemt met de privacyverklaring van artsmg.nl.

Vragen

Heb je vragen over persoonsgegevens of het privacy statement van artsmgn.nl/ SOGEON? Neem contact op via support@sogeon.nl.

Artsmg.nl/ SOGEON behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Overige info
Voorwaarden
Reglement selectiecommissie

 

2023-08-22T15:20:16+00:00