Hoe werkt het lotingsproces?

Het lotingsprogramma houdt rekening met de door de kandidaat ingevulde voorkeuren en de kandidaten die geselecteerd zijn voor de opleiding. Iedere kandidaat heeft evenveel kans om bovenaan de lijst te komen.  

De kandidaat die bovenaan de lijst staat, wordt geplaatst bij de opleidingsinstelling van zijn of haar eerste voorkeur. De lijst wordt op deze manier doorgelopen, totdat er een kandidaat is waarvoor geen plek meer is bij de opleidingsinstelling van de eerste voorkeur. Dan wordt geprobeerd de kandidaat te plaatsen bij de eerstvolgende voorkeur. Dit proces herhaalt zich totdat alle opleidingsplekken bij alle opleidingsinstellingen zijn vervuld of totdat het einde van de lijst met de kandidaten is bereikt.

Uitgeloot
Als je bericht hebt ontvangen dat je uitgeloot bent, dan betekent dit dat er meerdere kandidaten op dezelfde plek hebben gesolliciteerd en dat je via het lotingssysteem niet geplaatst bent. Als je uitgeloot bent heb je automatisch recht op een verklaring verkorte selectieprocedure. Mocht er in de tussentijd nog een plek vrijkomen of andere plekken beschikbaar zijn, dan ontvang je hierover bericht van ons. Heb je vragen, mail dan naar support@sogeon.nl, vermeld hierbij ook jouw telefoonnummer zodat wij, indien nodig, direct contact kunnen opnemen. 

Mogelijk ook interessant: Ik heb een opleidingsplek toegewezen gekregen. Het is wel een van mijn voorkeuren, maar niet mijn eerste voorkeur. Hoe kan dit? – Arts Maatschappij en Gezondheid (artsmg.nl)

2024-04-18T09:16:38+00:00