Terugblik hackaton

Zo’n 60 (aanstaande) artsen M+G kwamen in actie tijdens de hackathon ‘Planetary health en de publieke gezondheidszorg’. Georganiseerd door De Jonge Arts M+G. Het resultaat? Veel energie, enthousiasme en concrete ideeën. De resultaten zijn gebundeld en gedeeld in een rapport.

De ongezondheid van onze aarde is de grootste bedreiging voor de volksgezondheid, stelt De Jonge Arts M+G. Welke rol heb je als aios en arts Maatschappij + Gezondheid binnen dit vraagstuk? Hoe kun je positief bijdragen? Om dat te onderzoeken en om gezamenlijk in actie te komen, organiseerde De Jonge Arts M+G een hackaton. Teams werkten onder professionele begeleiding en in korte tijd intensief samen aan oplossingen voor uitdagingen binnen planetary health en de publieke gezondheidszorg.

Lezingen

De hackathon begon met een lezing van prof. Dr. Johan Mackenbach, over de samenhang tussen planetaire en publieke gezondheid. Peter van den Hazel en Petra Koenders deelden hun ervaringen, over hoe je als arts invloed kunt uitoefenen op milieuafspraken zoals de klimaattop COP27. En Karine van ’t Land van de KAMG lichtte toe hoe planetary health onlosmakelijk verbonden is met andere uitdagingen in de publieke gezondheidzorg.

Sfeerimpressie hackaton, foto: de jonge arts M+G

Actie

Daarna gingen de deelnemers uiteen in zes groepen om de grote uitdagingen binnen planetaire en publieke gezondheid te ‘hacken’. Onder bergeleiding van Marjolein Cornelissen, Travis Sheppard en Krista Koeleman van PwC. Het enthousiasme, het groepsgevoel en het urgentiebesef was groot. Al snel kwamen de deelnemers tot concrete en creatieve ideeën om de vraagstukken op een positieve manier te beïnvloeden. Alle uitkomsten worden nu verzameld en binnenkort gedeeld.

KAMG-congres

Heb je de hackaton gemist? Op het KAMG-congres 16 februari 2023 blikt de KAMG expertisegroep Planetary Health terug op de uitkomsten. Ook wordt er een mini-hackathon georganiseerd. Lees meer over het KAMG-congres of meld je direct aan.


Lees het rapport:
PLANETARY HEALTH EN DE PUBLIEKE GEZONDHEID
Kansen voor de arts Maatschappij + Gezondheid 


Foto: pexels.com
2023-04-19T09:21:02+00:00