nieuws algemeen 2020-07-03T13:02:52+00:00

Nieuws

Save the date: 1 februari start nieuwe sollicitatieronde

Als arts Maatschappij + Gezondheid zorg je niet voor één, maar voor iedereen. Wil jij je ook sterk maken voor de publieke gezondheid? Noteer alvast in je agenda: van 1 februari tot en met 7 maart 2022 kun je weer solliciteren voor verschillende (profiel)opleidingen die starten per september 2022.

2e fase opleiding arts M+G: groeien in je rol en overstijgend denken

Herma Hepark is vertrouwensarts bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid. In 2019 deed zich de gelegenheid voor om te starten met de 2e fase opleiding arts M+G en die kans pakte ze met beide handen aan. ‘Ik heb geleerd om overstijgend te denken, van een individueel gezondheidsprobleem naar volksgezondheid.’ Herma begon als jeugdarts binnen de GGD Gelderland-Zuid, waar ze ook de rol vervulde [...]

Eerste arts M+G in Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

Arts maatschappij + gezondheid Marleen Kraaij-Dirkzwager is vanaf september 2021 officieel lid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). Ze is de eerste arts M+G die toetreedt tot de RVS. 'Ik vind het een eer om als raadslid bij te mogen dragen aan het beschermen en bevorderen van onze volksgezondheid en de kwaliteit van ons leven.' Marleen maakt zich in [...]

Jeugdarts en aios arts M+G Vionne in Podcast KoffieCo

In de nieuwste aflevering van de Podcast KoffieCo schuift dit keer jeugdarts en aios arts M+G Vionne van der Borden aan. De podcast hosts zijn nieuwsgierig naar het vak en de opleiding tot arts M+G. Want, vragen ze aan Vionne, je bent al jeugdarts, maar ook nog in opleiding tot arts M+G; hoe zit dat precies? Wat waren jouw leukste coschappen [...]

‘Binnen de opleiding is veel ruimte voor je eigen leertraject’

Mado van Loon is aios jeugdarts. Ze waardeert de afwisseling die het vak biedt. Het werken in een multidisciplinair team, waarin verschillende expertises en disciplines samenkomen, vindt ze ook een enorm pluspunt. ‘Tijdens mijn coschappen ontdekte ik dat ik het werken in een ziekenhuis me niet beviel. Het is heel medisch, met de nadruk op de ziektebeelden van zieke mensen. De [...]

Forensische geneeskunde: mooi, donker en volop in ontwikkeling

Voor een forensisch arts ziet geen dag er hetzelfde uit. Van arrestantenzorg en afname van lichaamsmateriaal voor onderzoek tot zedenonderzoek, letselrapportage en lijkschouw. De forensisch arts beschikt over heel specifieke kennis en kunde. Het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) heeft daarom een voorstel voor een zelfstandige profielopleiding forensische geneeskunde ingediend bij het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Cécile Woudenberg, forensisch arts en instituutsopleider [...]

Putri Hintaran: ‘Ik doe dit omdat het zin heeft’

Putri Hintaran is arts M+G/ infectieziektebestrijding bij GGD regio Utrecht. Pas na haar studie geneeskunde ontdekte ze de infectieziektebestrijding. Nu maakt ze zich druk om de publieke gezondheid in Nederland, maar in de toekomst ziet ze zichzelf op een plek waar ze nog harder nodig is dan hier. Waarom heb je gekozen voor infectieziektebestrijding? Putri: 'Al tijdens mijn studie geneeskunde was [...]

Aios jeugdarts Levi van Iersel

In 2019 ging Levi van Iersel van start met haar opleiding tot jeugdarts. Ze werkt als aios jeugdarts in Nijmegen en deelt graag haar enthousiasme voor het vak. 'Als je kinderen weer ziet opbloeien, geeft dat enorm veel voldoening.' Ontwikkeling in verschillende levensfasen Levi: ‘Ik werk met kinderen van 0-18. Op het consultatiebureau, in het primair en voortgezet onderwijs. Eerder werkte [...]

‘Zet volksgezondheid op nummer 1’

Manifest KAMG Artsen M+G signaleren belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot gezondheid en volksgezondheid. Dit vraagt vaak een gezamenlijke, maatschappelijke benadering en aanpak. De Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG) maakt zich sterk voor artsen M+G en vraagt extra aandacht voor de rol van de arts M+G in de gezondheidszorg en de bekostiging van de opleiding. Lees het manifest van KAMG:  Zet volksgezondheid op [...]

Opleiden voor onze maatschappij

Karien Wielaarts-Oomen, arts M+G en hoofd van de profielopleiding JGZ bij TNO, zet zich dagelijks in om nieuwe artsen M+G klaar te stomen voor de toekomst. Ze is blij met de ontwikkelingen binnen de opleiding van afgelopen jaren. ‘We leiden niet meer op voor één instelling, maar voor het hele land.’ Sinds 2019 solliciteren kandidaten bij een landelijke selectiecommissie en hebben [...]

Webinar: door een sociale bril kijken

Dat de coronacrisis grote impact heeft op de gezondheidszorg en zorgprofessionals is voor iedereen duidelijk. De zorg aan het bed is zichtbaar, maar wie bevindt zich achter de schermen en houdt zich bezig met de minder zichtbare gevolgen van deze crisis? De arts Maatschappij + Gezondheid is zo iemand. Wat verbindt deze artsen die in het kleurrijke palet van de publieke [...]

5 vragen aan de vertrouwensarts

Arts M+G Jet van Domselaar werkte jarenlang als jeugdarts, was opleider en werkte tegelijkertijd een poos in de kinderjeugdpsychiatrie als behandelend arts. Uiteindelijk koos zij voor het vak van de vertrouwensarts en werkt ze inmiddels met veel plezier bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. Aan de hand van vijf vragen ontdekken wij waarom Jet die keuze maakte en waarom het werk [...]

Everhard Hofstra: ‘Niet één mens maar iedereen gezonder krijgen’

In het begin van zijn loopbaan hing Everhard Hofstra als militair huisarts onder SAR-helikopters en voer hij met de marine mee naar de West. Tegenwoordig is hij arts Maatschappij + Gezondheid Infectieziektebestrijding bij GGD Fryslân. De overstap bevalt hem uitstekend. Waarom? 'In het kort komt het erop neer dat je als huisarts tien minuten per patiënt hebt. Dat voelde voor mij [...]

Blog: Vaccinaties – een social vraagstuk

Recent werd bekend dat Facebook en andere social media een grote rol spelen in het verspreiden van (des)informatie over vaccinaties, bijvoorbeeld het HPV-vaccin. Hoe maak je nou een geïnformeerde beslissing over (nieuwe) vaccins? Lees de nieuwe blog van Hajo Krol, jeugdarts: Vaccinaties - een social vraagstuk.

5 vragen aan jeugdarts Hajo Krol

Hajo Krol werkt als jeugdarts bij GGD regio Utrecht. Voor Hajo sluit het werk naadloos aan op zijn interesses en drijfveren. ‘Huisartsgeneeskunde, psychiatrie en kindergeneeskunde leken mij de drie meest interessante disciplines binnen de geneeskunde. Daar heb ik in mijn werk als jeugdarts een mooie combinatie in gevonden.’ Afgelopen jaar rondde Hajo zijn profielopleiding tot jeugdarts af en in maart start [...]

Een stapje extra voor zeer kwetsbare groepen

Janneke Muyselaar-Jellema is trots op haar vak. Als Arts Maatschappij en Gezondheid en jeugdarts ondersteunt ze zeer kwetsbare groepen en als coördinator van de coschappen sociale geneeskunde stimuleert ze studenten om zich breed te oriënteren. ‘In de sociale geneeskunde signaleer je medische problemen vroegtijdig en geef je adviezen om ergere problematiek te voorkomen. Je kijkt daarbij verder dan medische routines.’ Janneke [...]

Dinsdag 26 januari: informatiebijeenkomst opleiding vertrouwensarts

In september 2021 start de nieuwe opleiding voor vertrouwensartsen. Op dinsdag 26 januari is er om 19.30 uur een digitaal vragenuurtje voor alle geïnteresseerden. Deelnemen? Meld je aan via opleidingva@nspoh.nl. Nieuwe opleiding vertrouwensarts De opleiding tot vertrouwensarts is er voor artsen die een bijdrage willen leveren aan het stoppen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Basisartsen, maar ook artsen die al meerdere jaren werkervaring [...]

Forensisch arts kan veel betekenen voor nabestaanden

In populaire tv-series krijgt het werk van de forensisch arts een glamoureus filter. De werkelijkheid is vaak weer­barstiger, maar desondanks mooi. Glenn Tan studeerde zeven jaar geleden af als arts M+G, forensisch arts. Hij koos daarvoor na de introductie van de NODOK-procedu­re: Nader Onderzoek Doodsoorzaak Kinderen. Glenn Tan (44) geeft toe: onderzoek doen naar een mogelijk onnatuurlijke overlijdensoorzaak bij kinderen is [...]

Blog: Zeg het

“Ik hoor u niet. Ik denk dat uw geluid nog op mute staat”, hoor ik de voorzitter tegen de spreker zeggen. Ik dwaal af en besluit een rondje door de lobby van het congres te maken. Ik scroll langs de verschillende stands en eindig in de netwerklounge, waar een mede-congreslid tegen mij aan begint te chatten. Toch wel bijzonder, dat ik [...]

Sollicitatieronde: 1 februari t/m 7 maart 2021

De arts Maatschappij + Gezondheid is een geneeskundig specialist die zich sterk maakt voor de publieke gezondheid. Je zorgt niet voor één, maar voor iedereen. Niet altijd in de spreekkamer, maar juist in de maatschappij. Iets voor jou? De sollicitatieperiode voor verschillende (profiel)opleidingen én de nieuwe opleiding tot vertrouwensarts is geopend van 1 februari tot en met 7 maart 2021. Deze [...]

Grote verschillen maken met kleine interventies

Elise Beket (34) werkt sinds een jaar bij GGD Flevoland als aios arts Maatschappij + Gezondheid. In navolging van haar vader, bedrijfsarts, wilde ze als kind al dokter worden. Ze werd arts M+G: 'Omdat je als sociaalgeneeskundige meer met mensen bezig bent dan met ziekte. In de publieke gezondheid kun je grote verschillen maken met kleine interventies.' Na haar onderzoek in het buitenland onder Palestijnse vluchtelingen [...]

Een veilig thuis voor iedereen

Inge Jepkes (38) werkt bij Veilig Thuis, onderdeel van GGD Noord-Holland Noord. In de eerste helft van 2020 kwamen daar 2175 meldingen van huiselijk geweld binnen. Ongeveer 12 per dag. Landelijk gezien werden er ruim 64000 meldingen gedaan: 350 per dag (CBS). Een hoog aantal, zeker als je bedenkt dat er maar zo’n 60 vertrouwensartsen zijn. Deze 60 vertrouwensartsen werken bij 26 [...]

Informatiebijeenkomst opleiding vertrouwensartsen

Wil je meer weten over de nieuwe opleiding voor vertrouwensartsen? Op dinsdag 8 december 2020 vindt van 19.30 tot 21.00 een digitale informatiebijeenkomst plaats voor alle geïnteresseerden. Meld je aan via opleidingVA@nspoh.nl

Glenn Tan over zijn werk als forensisch arts

‘Als forensisch arts ben je altijd oproepbaar en moet je snel kunnen schakelen. Je komt gelijk in actie, zonder dat je weet wat je te wachten staat. Die spanning en alertheid trekt me en het gaat me goed af. Het vak vraagt om een open en brede blik. Als ik aankom op een plaats delict, ga ik er zo blanco mogelijk [...]

5 vragen aan Putri Hintaran

Putri Hintaran is arts infectieziektebestrijding en arts maatschappij + gezondheid bij GGD regio Utrecht. Ze werkt dagelijks mee aan de bestrijding van corona, adviseert beleidsmakers en staat regelmatig de media te woord. 1. Hoe ziet jouw werk er op dit moment uit? ‘Mijn werk is door de coronacrisis flink veranderd. In het begin van het coronatijdperk werkten we in een team [...]

Hein Raat over zijn liefde voor het vak en kruisbestuiving

Zijn ontmoeting met een medisch socioloog in de jaren ’80 bleek bepalend voor zijn carrière in de sociale geneeskunde. Inmiddels is Hein Raat hoogleraar jeugdgezondheidszorg bij het Erasmus MC waar hij zich onder meer richt [...]

Blog: Nachtlicht

29-10-2020 Zaterdag 4 uur ’s nachts. Normaal tijd voor een laatste dansje in de club. Maar helaas, het is coronatijd én ik heb nachtdienst. Mijn telefoon gaat, ik word wakker gebeld. Het is de politiemeldkamer. Er [...]

Vertrouwensartsen krijgen nieuwe opleiding

In september 2021 start een nieuwe tweejarige opleiding voor vertrouwensartsen. Basisartsen en beginnend vertrouwensartsen kunnen vanaf dan de benodigde sociaal-medische expertise op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld opdoen door een volledig gesubsidieerde opleiding [...]

Interview Putri in Arts & Auto

Arts & Auto nam het beroep van de GGD arts onder de loep en sprak met één van onze ambassadeurs: Putri Hintaran, arts infectieziektebestrijding in opleiding. Putri vertelt dat de combinatie van geneeskunde en maatschappelijke betrokkenheid [...]

Sollicitatieronde 1e fase forenische geneeskunde

De sollicitatieronde voor de 1e fase forensische geneeskunde is geopend van 1 september tot en met 14 oktober 2020. Lees meer over het vak van de forensisch arts en de opleiding. Solliciteren Solliciteren op een opleidingsplek forensische [...]

Bestuurslid Hein Raat in Medisch Contact

'Sociaal geneeskundigen zijn bij uitstek de collega’s die de pandemie van alle kanten bekijken' Voor het artikel ‘Sociale geneeskunde uit de slop’ sprak Eva Nyst met vier hoogleraren en afdelingshoofden over wat corona betekent voor [...]

Leren hoe de wereld werkt

23-07-2020 Afgelopen weekend was ik een dagje met mijn jaarclub in Groningen. Dé stad waar we 14 jaar geleden begonnen met studeren. Auw, wat klinkt dat al lang geleden… Ik voel me nog zo jong [...]

Na de vloedgolf

30-07-2020 In maart en april kwam de vloedgolf. Met grote vaart overspoelde hij ons land en de wereld. In allerijl hoosden we water, vulden we zandzakken, legden we dijken aan. We trokken extra mankracht aan, massa’s [...]

Waagmeester

19-08-2020 Op vakantie naar het buitenland? Je verjaardag vieren met de hele familie? Je ouders laten oppassen op hun kleinkinderen? Een greep uit de vragen die ons bezighouden in tijden van corona. Achter al dit soort [...]

Landelijk opleidingsplan arts M+G voorlopig vastgesteld

27 juli 2020 Op 8 april is het Landelijk Opleidingsplan arts M+G 2020 voorlopig vastgesteld door het College Geneeskundig Specialisten (CGS). Dit plan wordt pas na veldraadpleging bij andere beroepsgroepen, werkgevers en andere belanghebbenden definitief [...]

Nieuwe sollicitatieronde

16-07-2020 De arts Maatschappij + Gezondheid is een geneeskundig specialist die zich sterk maakt voor de publieke gezondheid. Je zorgt niet voor één, maar voor iedereen. Niet altijd in de spreekkamer, maar juist in de [...]

Gezonde ogen? Ga naar buiten!

Beeldschermgebruik onder kinderen: op zoek naar balans 13-07-2020 De mobiele telefoon, tablet en laptop zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. We kunnen en willen als samenleving niet om deze digitale apparaten heen, [...]

In no-time op de plank: e-learning Bron- en contactonderzoek bij COVID-19

‘Het is mooi om te zien wat er allemaal mogelijk blijkt’ 10-07-2020 In het voorjaar ontving Jeannette de Boer, hoofd opleiding arts maatschappij + gezondheid bij NSPOH, een telefoontje van GGD GHOR Nederland. Of ze [...]

Kiezen voor gezondheid?

23 juni 2020 - Hoe mensen keuzes maken rondom hun gezondheid fascineert me al een tijd. Dit was een belangrijke drijver voor mijn onderzoek over vaccinatie-acceptatie een aantal jaar geleden, maar ook nu in de [...]

Opleiding van de toekomst

25 april 2020 - Op 8 april heeft Het College Geneeskundige Specialismen met veel waardering ingestemd met het landelijk opleidingsplan Maatschappij + Gezondheid. Een grote stap richting de opleiding van de toekomst. Goede aansluiting Het College Geneeskundige [...]

Discipline is topsport

9 juni 2020 - Sporten, mediteren, gezond eten, voldoende slapen, meer water drinken, vaker contact opnemen met familie en vrienden: allemaal prachtige voornemens. Maar hoe werk ik aan discipline? Lees de nieuwe blog van jeugdarts Hajo [...]

De onverwachte wending in het leven van artsen M+G

24 maart 2020 - De uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft grote gevolgen voor het werk van artsen maatschappij + gezondheid, vooral met het profiel infectieziektebestrijding. Zo ook voor artsen-in-opleiding. Artikel op Medisch Contact [...]

Aandacht voor de Arts Maatschappij + Gezondheid

9 maart 2020 - Het nut en de noodzaak van artsen Maatschappij + Gezondheid worden de laatste weken maar weer benadrukt met de komst van het coronavirus in Nederland. De instroom in de opleiding tot [...]

Van spreekkamer tot Tweede Kamer

6 februari 2020 -Er is een hypothese dat het Romeinse Rijk ten onder is gegaan aan loodvergiftiging. De Romeinen dronken wijn uit loden bekers. Bovendien voegden wijnmakers in die tijd loodhoudend conserveermiddel aan de wijn [...]

Van Co tot Pro!

Het basisartsencongres van De Jonge Specialist en de LAD Op 7 maart 2020 organiseren De Jonge Specialist (DJS) en de LAD samen het eerste basisartsencongres. Tijdens het congres kan je workshops volgen over niet-medische competenties [...]

Vacature: Promovendus – arts M&G in opleiding

Het Universitair Medisch Centrum Groningen zoekt een promovendus – een arts in opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid - voor het onderzoeksproject ‘Maatschappelijk handelen van jeugdartsen, een kerncompetentie van de beroepsgroep?’. Het onderzoeksproject Het onderzoeksproject [...]

Sollicitatieronde opleiding arts M&G start op 1 februari

Ben jij een arts die verder durft te kijken? Artsen die verder kijken dan de klacht, de ziekte, het lichaam of zelfs de patiënt, dát zijn artsen Maatschappij & Gezondheid. Arts M&G is een specialisme [...]

Tips voor een veilige Mud Run

De eerste Mud- en Obstacle Runs van het nieuwe jaar worden alweer aangekondigd. Waar moet je op letten om veilig deel te nemen aan deze razend populaire runs? Foto: www.mudstacle.com Adviezen De GGD Hart voor [...]

Op skivakantie met je baby? Dit zijn zaken waar je aan moet denken

Gezellig met de hele familie naar de sneeuw. Een mooi vooruitzicht. Ga je met je baby op skivakantie? Houd dan rekening met de volgende zaken: Tips tegen de kou Kleed je baby lekker warm aan [...]

Hajo en Loes in landelijke tv-commercial

Artsen maatschappij en gezondheid Hajo en Loes van GGD regio Utrecht schitteren in één van de nieuwe tv-commercials van Ik Zorg. Loes, gespecialiseerd in infectieziektebestrijding: “Hajo en ik hebben alle twee dezelfde missie: [...]