Infectiegevaar bij Mud Runs

UTRECHT – 30 juli 2019. Wanneer op de risico’s van de immens populaire Mud of Obstacle Runs wordt gewezen, zal het meestal om schaafwonden, kneuzingen of zelfs botbreuken gaan. GGD Hart voor Brabant en GHOR Brabant Midden-West-Noord waarschuwen voor een wat minder op de voorgrond tredend fenomeen: infectiegevaar.

In 2012 waaide de ‘Mud- of Obstable Run’ vanuit Groot-Brittannië, via de Verenigde Staten, over naar Nederland. Sindsdien is het echt een rage geworden: van vijf runs en dertienduizend deelnemers in dat jaar naar meer dan tweehonderd runs en meer dan 260 duizend deelnemers in 2018.

VenloStormt

Dat de Mud of Obstacle Runs niet zonder risico zijn, is algemeen bekend. Door een ongeluk op een glijbaan verloor een deelneemster in Venlo zelfs haar leven tijdens VenloStormt 2017. Nu er op steeds meer verschillende plaatsen dergelijke runs worden gehouden, waarschuwt de GGD Hart voor Brabant organisatoren én deelnemers behalve voor lichamelijk letsel, ook voor besmettings- en infectiegevaar.

Ziekte van Weil

Uit eigen, tweejarig onderzoek onder 2900 deelnemers constateert de GGD Hart voor Brabant de volgende risico’s: verkoudheid, buikgriep, ziekte van Weil (via de leptospirose-bacterie), norovirus (ontsteking maag-darmkanaal) en gastro-enteritis (maag-darminfectie). Overgeven komt ook regelmatig voor, maar daarbij blijft onduidelijk of dat door een infectieziekte, of door de zware inspanning komt.

Adviezen

De GGD Hart voor Brabant is dit jaar de campagne Run dirty, stay healthy gestart, waarvoor ze bij een vijftal runs in Noord-Brabant aanwezig zijn en voorlichting zullen geven. De GHOR Brabant Midden West Noord gaf al eerder een Informatieblad Mud- en Obstacle Runs uit. De belangrijkste adviezen uit beide bronnen voor organisatoren om het infectiegevaar te beperken, zijn:

 • gebruik bij het maken van modderbakken enkel schoon water en schoon zand;
 • verwijder eventueel vee minimaal twee weken voor de wedstrijd van het parcours;
 • zuiver het parcours van alle uitwerpselen, ook van landbouwhuisdieren;
 • biedt deelnemers alleen voedsel in gesloten portieverpakkingen aan;
 • gebruik geen vrachtwagens voor veevervoer als kleedkamer;
 • zorg voor minimaal één EHBO-post en één Advanced Life Support-team.

De deelnemers krijgen het advies om:

 • hun mond dicht te houden als ze in het water zijn;
 • bestaande wonden heel goed af te plakken, of meteen heel goed af te spoelen (en vervolgens met zeep te wassen en te ontsmetten) als ze tijdens de run ontstaan zijn;
 • ingeënt te zijn tegen tetanus;
 • zich meteen met water af te spoelen na de wedstrijd;
 • na afloop niet in de wind te gaan staan.

Vrouwen die zwanger zijn, wordt afgeraden deel te nemen. Dat is ook van toepassing voor iedereen met een afweerstoornis, die ziek is of diarree heeft, of in de week vóór de wedstrijd buikgriep had.

Veranderende hobby’s of gewoonten kunnen voor nieuwe gezondheidsrisico’s zorgen. Van artsen infectieziektebestrijding wordt verwacht dat ze daar erg alert op zijn, wat het vak extra boeiend maakt. Meer weten over de opleiding? Klik hier

 

2019-08-06T13:59:43+00:00