Toolbox Kansen voor co’s 

De digitale toolbox Kansen voor co’s helpt professionals in de jeugdgezondheidszorg om uit te dragen hoe mooi hun vak is. Met als doel een grotere aanwas van jeugdartsen en artsen maatschappij en gezondheid. 

De toolbox Kansen voor co’s is ontwikkeld door JGZ-pioniers uit het hele land, tijdens het innovatieatelier JGZ. Het doel? Het vak beter onder de aandacht brengen en voor aantrekkelijke coschappen zorgen. De toolbox richt zich op alle professionals die werkzaam zijn of samenwerken met de jeugdgezondheidszorg. Van opleidingscoördinatoren en jeugdartsen tot zorgmanagers en onderwijsorganisaties.

Tips voor de praktijk
De toolbox bevat praktische tips waarmee professionals hun vak aan studenten kunnen ‘verkopen’. Zoals een kennismaking met het vak via bijbaantjes voor geneeskundestudenten, zoals vaccineren, en meeloopdagen. Ook geeft het document adviezen over hoe organisaties coschappen kunnen plannen en coördineren zonder dat het professionals te veel belast. Door slim om te gaan met opleidingsplannen voor aios bijvoorbeeld of door regionaal samen te werken. 

Knelpunten voorkomen
Daarnaast geeft Kansen voor co’s inzicht in de randvoorwaarden die voor opleidingsplekken geregeld moeten zijn. Het laat zien hoe organisaties knelpunten als tijd, geld, draagvlak, taken en verantwoordelijkheden kan voorkomen. En welke faciliteiten nodig zijn om coassistenten zelfstandig te laten werken. Ook geven de samenstellers praktische tips voor een vruchtbare inwerkperiode van coassistenten.  

Aantrekkelijke coschappen
Tot slot vind je in de tolboom adviezen om een coschap in de jeugdgezondheid voor studenten inhoudelijk aantrekkelijker te maken. Zo zijn er aanbevelingen om coassistenten zo veel mogelijk aspecten van de jeugdgezondheidszorg te laten zien en hen zelfstandig te leren handelen. Inclusief praktische opdrachten waarmee coassistenten direct en zelfstandig aan de slag kunnen.  

Benieuwd welke coschapkansen er voor jouw organisatie in het verschiet liggen? Neem een kijkje in de toolbox Kansen voor co’s. 

2023-07-06T12:52:00+00:00