Instroomadvies sociaal geneeskundige beroepen

6 februari 2023 – Het capaciteitsplan 2024-2027, deelrapport Sociaal Geneeskundigen, laat zien dat artsen buiten het ziekenhuis hard nodig zijn. Om in te kunnen spelen op de veranderende zorgvraag, nu en in de toekomst. Wij (SOGEON + artsmg.nl) blijven ons daarom met partners uit het veld, aios en artsen m+g, onverminderd inzetten voor meer bekendheid voor de opleidingen en het vak van de arts M+G.

Lees het Capaciteitsplan 2024-2027

2023-02-16T10:40:25+00:00