‘Ik wil de comfortzone van aios verbreden’

Praktijkopleider arts M+G Fred Slijkerman Megelink over vakmanschap, groei en teamwerk

Fred Slijkerman Megelink is arts M+G/infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Noorden en rolde 13 jaar geleden het vak van praktijkopleider in. Hij begeleidde al 12 aios en hoopt dat nog heel lang te doen. ‘Mensen van dichtbij zien groeien, daar doe ik het voor.’

‘Ik werkte al lange tijd als arts M+G/infectieziektebestrijding toen ik in 2009 werd gevraagd om praktijkopleider te worden voor een collega’, blikt Fred terug. ‘Toen deze aios de opleiding afrondde, had ik de smaak te pakken en stelde ik voor om als praktijkopleider te blijven werken. Daar was gelukkig ruimte voor in onze organisatie en mijn voorstel werd dan ook enthousiast ontvangen.’

Vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling

Met vier aios onder zijn hoede is Fred op dit moment ongeveer een dag in de week zoet. ‘Je bent als praktijkopleider begeleider, stimulator en een beoordelaar. Die rol van beoordelaar is belangrijk, maar ik leg niet de nadruk op het eindresultaat. Ik vind de weg daarnaartoe veel belangrijker. Wat ging goed, wat ging minder, wat zou je een volgende keer anders doen?’ Daarbij richt hij zich vooral op vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. ‘Vakmanschap is veel meer dan alleen kennis vergaren. Ik wil juist de comfortzone van aios verbreden. Daar horen soms lastige vragen bij: wat zijn je eigen ontwikkeldoelen? Waar wil je sterker in worden? Wat voor arts wil je straks zijn? Die benodigde kennis komt altijd wel.’

Opleiden is teamwerk

Fred ziet het opleiden van een aios als teamwerk. ‘Er is bij ons geen harde lijn tussen productieve uren en opleidingsuren, dat loopt door elkaar heen. De dagelijkse begeleiding ligt dan ook niet alleen bij mij, maar bij het hele team. Zo maakt een aios kennis met verschillende denkwijzen en leert dat er meer wegen naar Rome leiden. Aios zijn bij ons echt onderdeel van het team. Ik stimuleer ze om vragen te stellen en bij te dragen aan discussies. Zo blijven we leren van elkaar.’ Fred benadrukt dat het belangrijk is dat het hele team bijdraagt: ‘Het opleiden van een aios kun je niet als eenling, je collega’s moeten kunnen en willen helpen.’

Leren van elkaar

Een opleidingsplek biedt niet alleen voordelen voor de betreffende aios, gaat Fred verder. ‘Je groeit er zelf ook van. Nieuwe, vaak jongere collega’s beschikken over andere vaardigheden, waar ik ook van kan leren. Zo gingen onze aios tijdens corona heel voortvarend aan de slag met nieuwe technieken en digitalisering. Ze namen de rest van het team daarin mee en zijn in die periode van grote waarde geweest. Geef aios die ruimte en vrijheid. Het zijn allemaal academisch opgeleide artsen, die hoef je niet te pamperen.’

Praktijkopleider worden? Doen!

Gevraagd naar tips voor artsen M+G die overwegen praktijkopleider te worden, beginnen Freds ogen te stralen: ‘Doen!’ Hij benadrukt het belang van heldere afspraken met het management. ‘Zorg bijvoorbeeld dat je tijd krijgt om verplichte nascholing te volgen en dat de formatie opgehoogd wordt voor de aios én de opleider.’ Zijn de randvoorwaarden geregeld, dan is het volgens Fred een prachtrol. ‘Je bouwt echt een vertrouwensband op met de aios die je begeleidt. Het is niet alleen belangrijk hoe het met de opleiding gaat, maar ook hoe het met de aios zélf gaat. Bijdragen aan iemands persoonlijke ontwikkeling, van dichtbij mensen zien groeien, daar doe ik het voor.’


Tip van SOGEON voor opleidingsinstellingen

  • Maak ruimte in het bedrijfsplan voor het opleiden van aios. Een aios aannemen betekent dat je als instelling bijdraagt aan de instandhouding van kwalitatief hoogstaande zorg: zonder opleider geen aios en zonder aios geen artsen.
  • Laat zien wat voor opleidingsplek je te bieden heb en maak dit zichtbaar voor de buitenwereld.
  • Stimuleer je eigen anios om in opleiding te gaan (en zoek gelijk nieuw talent om de rol van anios te vervullen).
  • Werk gezamenlijk aan opleiden, bijvoorbeeld met instellingen in de regio.
2022-12-06T10:25:18+00:00