Wat houdt een 2e gesprek in?

Na het STARR-interview kan het voorkomen dat je uitgenodigd wordt voor een 2e gesprek omdat de selectiesommissie op grond van het eerste gesprek nog niet kan beoordelen of je geschikt bent voor de opleiding. Dit gesprek kan door SOGEON ingepland worden als een van onderstaande reden aan de orde is:

  • Tijdens het STARR-gesprek is jouw motivatie voor de opleiding niet voldoende duidelijk geworden voor de selectiecommissieleden en zijn er nog aanvullende vragen.
  • Er (digitale) opstartproblemen waren waardoor het gesprek niet optimaal verliep en/of er was te weinig tijd om het goed af te ronden.
  • Men onvoldoende zicht heeft gekregen op jouw competenties die nodig zijn voor de opleiding.

Zie ook de FAQ’s:

2021-07-20T12:51:31+00:00