Een afwisselende baan met maatschappelijke relevantie

Als arts Maatschappij & Gezondheid (arts M&G) sta je midden in de maatschappij. Meer dan andere medische professies heeft het vak een sterke sociale en ook een beleidsmatige component. Welke kenmerken heeft het beroep nog meer? En belangrijker: waarom moet je ervoor kiezen?

Individuele én collectieve gezondheid

Als arts M&G bewaak, bevorder en bescherm je de individuele én de collectieve gezondheid. Dit geldt voor een deel natuurlijk voor alle medische beroepen. Maar er zijn verschillen. Je werkt namelijk in de hele gezondheidszorg. Je richt je meer op preventie dan op het behandelen van ziekten. En je signaleert belangrijke risico’s voor de gezondheid van bevolkingsgroepen of de algemene volksgezondheid, geeft advies en voert interventies uit als dat nodig is. Je hebt kortom een afwisselende, verantwoordelijke en belangrijke baan met een grote maatschappelijke relevantie.

Breed werkterrein

Je houdt je meer dan je collega’s in andere medische disciplines bezig met medische problemen die om een gezamenlijke aanpak vragen. Dit betekent dat je werkterrein breed is. Afhankelijk van je specialisatie houdt je je bijvoorbeeld bezig met obesitas en kindermishandeling (als jeugdarts), antibioticaresistentie en Q-koorts (als arts infectieziektebestrijding), tuberculosebestrijding (als arts tuberculosebestrijding), de gevolgen van kunstgraskorrels op de gezondheid van mensen (als arts medische milieukunde) of met lijkschouwingen en het afnemen van lichaamsmateriaal bij slachtoffers of verdachten (als forensisch arts).

Haarvaten van de samenleving

Als arts M&G vervul je een belangrijke maatschappelijke rol voor uiteenlopende groepen in de maatschappij. Je functioneert echt in de haarvaten van de samenleving. In die zin lijkt je rol wel op die van een huisarts. Met het verschil dat een huisarts zich vooral bezighoudt met de gezondheid van individuele patiënten. Als arts M&G is je impact groter en ben je medeverantwoordelijk voor nieuw gezondheidsbeleid.

Werkgevers

Voor welke werkgevers ga je uiteindelijk aan de slag? Artsen M&G werken bijvoorbeeld bij GGD’en, ministeries, thuiszorginstellingen, ziekenhuizen, in de geestelijke gezondheidszorg, bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, universiteiten, zorgverzekeraars en Veilig Thuis. Maatschappelijke organisaties die het gezondheidsbeleid in ons land mee vormgeven.

Waarom arts M&G worden?

Tot slot de hamvraag: waarom zou je arts M&G moeten worden? In de eerste plaats omdat je maatschappelijk betrokken bent. Omdat je het verschil wil maken in de levens van (diverse groepen) mensen. En omdat je vooral ook preventief wilt werken. Je wil voorkomen dat (grote groepen) mensen – jong en oud – ziek worden. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Is je interesse gewekt om arts M&G te worden? Lees dan meer over de opleiding of solliciteer direct (vanaf 1 augustus).

2018-07-23T09:48:08+00:00