Het vak van de donorarts

Donorgeneeskunde richt zich op de donatie van lichaamsmaterialen – bloed, cellen, weefsel en organen – voor de behandeling van patiënten en preventieve zorg. Alles wat met donatie en transplantatie te maken heeft, moet uiterst zorgvuldig worden geregeld. Als donorarts ben je medisch verantwoordelijk voor het hele donatieproces. De veiligheid en bescherming van de donor, eerlijke verdeling en de veiligheid en effectiviteit van het lichaamsmateriaal voor de ontvangende patiënt staan centraal in je werk.

Werkveld

Donorartsen werken bij Sanquin, Matchis, NTS, Eurotransplant, ETB/Bislife en TRIP. In Nederland zijn ongeveer 190 donorartsen medisch verantwoordelijk voor de donatieprocedures bij ongeveer een half miljoen donoren per jaar, met meer dan een miljoen donaties.

Het aantal patiënten dat lichaamsmateriaal ontvangt is een veelvoud daarvan. Het betreft patiënten die een transfusie of transplantatie krijgen en personen die behandeld worden met plasmageneesmiddelen bereid uit lichaamsmateriaal. Zoals stollingsfactoren en immunoglobulinen als anti Rhesus-D, Tetanus, hepatitis B, Varicella Zoster en recent ook anti-COVID19 plasma.

Stijgende behoefte aan donorartsen

Het aantal donaties en de behoefte aan onafhankelijke beoordeling door donorartsen neemt toe. Niet alleen door stijging van de toepassing van bekende donatievormen, maar ook door de ontwikkeling van nieuwe en soms nog experimentele vormen van de toepassing van specifieke donaties, zoals hematopoëtische stamcellen. Daarbij spelen donorartsen een cruciale rol in de uitbreiding van de donorpoel.

Maatschappelijke vraagstukken

In het hele gebied van de donorgeneeskunde liggen vele ethische, politieke en maatschappelijke vraagstukken en zijn er veel onderzoeksmogelijkheden die elke keer vertaald zullen moeten worden naar de dagelijkse praktijk. Naast de vertaling naar de dagelijkse praktijk is het maken van beleid van trends, nieuwe medische inzichten of ziekten een belangrijk onderdeel van het werk van de donorarts.

Lees meer over de opleiding tot donorarts.

2022-07-29T15:34:33+00:00