De opleiding tot arts infectieziektebestrijding

De opleiding tot arts infectieziektebestrijding leidt artsen op die zich willen richten op het voorkomen van infectieziekten en de bestrijding van uitbraken van besmettelijke ziekten. Zowel pas afgestudeerde basisartsen als artsen die meerdere jaren werkervaring hebben, kunnen de opleiding volgen. De opleiding bestaat uit twee fases.

Eerste fase

Start je met de eerste fase van de opleiding tot arts infectieziektebestrijding, dan ziet het curriculum er als volgt uit:

  • Je start met een opleidingsperiode van negen maanden, waarbij je aan de slag gaat bij een opleidingsinstelling binnen het opleidingsnetwerk.
  • De drie maanden stage aanpalend volg je bij het RIVM (vier weken) én bij de medische microbiologie (negen weken).
  • Dan volgt er een stage M+G van drie maanden, waarin je de verbreding zoekt. Hierbij kun je denken aan een stage binnen de medische milieukunde of tuberculosebestrijding of een M+G brede stage bij een organisatie als Soa Aids Nederland, de Gezondheidsraad, een gemeente of de NVWA.
  • Vervolgens ga je door met een opleidingsperiode van zes maanden bij een andere opleidingsinstelling, maar wel binnen hetzelfde opleidingsnetwerk. De plaatsing van deze tweede opleidingsperiode wordt gecoördineerd door het opleidingsinstituut en niet door SOGEON.
  • Je sluit de eerste fase af met een keuzestage op basis van je individuele opleidingsplan. Deze stage duurt drie maanden.

Gedurende de hele eerste fase volg je gemiddeld één dag per week cursorisch onderwijs bij de NSPOH. Je krijgt specifiek profielonderwijs, bijvoorbeeld over diagnostiek, antibioticaresistentie, outbreakonderzoek, reizigersadvisering en soa-bestrijding. Ook kan het onderwijs voor infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding en medische milieukunde samen plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor het onderwijs op het gebied van risicocommunicatie, crisismanagement en One health. De sociaalgeneeskundige onderwijsdagen volg je met deelnemers van alle 1e faseopleidingen M+G bij de NSPOH. Tot slot zijn in het programma 10 keuzeonderwijsdagen opgenomen. Op basis van je leerdoelen worden deze ingevuld en zijn verdiepend of verbredend van aard.

De opleiding tot arts infectieziektebestrijding is duaal ingestoken: deels theoretisch, maar vooral ook praktijkgericht. Je krijgt opdrachten die je toepast in je dagelijkse werk bij je opleidingsinstelling.

Tweede fase

De tweede fase leidt op tot arts Maatschappij + Gezondheid. Deze fase is profieloverstijgend en volg je na afronding van de eerste fase. Je hoeft de tweede fase niet dírect na de eerste fase te volgen. Je kunt ook eerst een tijd aan de slag als profielarts. Lees meer over de tweede fase.

Arts infectieziektebestrijding worden? Solliciteer naar een opleidingsplek!

Is je interesse gewekt? Lees meer over het sollicitatieproces.

Meer informatie


Interviews en meer

2021-07-20T12:51:23+00:00