Op pad met arts M&G Ronald Smit

Ronald Smit -  12 juli 2019
Op pad met arts M&G Ronald Smit 2019-08-27T15:02:55+00:00

Project Description

Arts M&G Ronald Smit vertelt over zijn werk bij de Gezondheidsdienst Utrecht. Dag 1 & 2: over nachtopvang, korte lunches en reizigers.

Het is weer maandagochtend. De wekker gaat om 06:00 uur af. Koud en donker. Als eerste de weersverwachtingen voor de komende dagen bekijken. Afspraak met de G4 is twee keer per week te bepalen of we de ‘koudweerregeling’ in werking laten treden. Via een app breng ik de contactpersonen op de hoogte van mijn bevindingen en stel voor om woensdag open te gaan. Ik wacht hun reactie rustig af….

Opvang

Om 08.00 uur op het stadskantoor. Een korte bespreking met de verpleegkundigen over bepaalde klanten van het spreekuur. Even later introduceer ik samen met enkele collega’s van Jeugdgezondheidszorg twee co-assistenten (die twee weken stage gaan lopen) de context waarin Volksgezondheid zich bevindt. Na anderhalf uur sluit ik aan bij de werkgroep kennis en onderzoeksagenda.Tussendoor reacties van de G4. Besloten is om binnen 48 uur open te gaan. Ik waarschuw de Tussenvoorziening die de zaak verder in gang zet. De opvang is gratis en mensen zonder regiobinding kunnen terecht in de Stadsbrug. Deze wordt daarvoor speciaal ingericht.

Korte lunch

De lunch is weer kort. Na het afhandelen van de gebruikelijke overdaad aan e-mails beginnen we aan de wekelijkse casuïstiekbespreking van klanten die op het sociaal medisch spreekuur komen. Op tijd naar huis, want vanaf 17.00 uur heb ik dienst als forensisch arts voor de provincie Utrecht. In afwachting van mogelijke oproepen, heb ik stukken voor de bijeenkomsten van de volgende dag doorgenomen. In de nacht twee keer gestoord voor een overlijden na een heupfractuur en een verhanging.

Dinsdag: MIC-commissie

Na een korte nacht gun ik mezelf een kwartier om later op te staan. Stipt om 09.00 uur en half hijgend zit ik de MIC-commissie (Melding Incidenten Commissie) voor en buigen we ons over meldingen van collega’s die tijdens hun werkzaamheden iets niet conform de richtlijnen hebben uitgevoerd. Het zijn vaak heftige en doeltreffende discussies. Na de vergadering is het aan mij om zo snel mogelijk de besluiten aan de melders te sturen. Dat moet natuurlijk zorgvuldig gebeuren. Voordat ik daaraan begin, informeer ik de huisarts van een van de overledenen. De schok is groot. Vaker hoor ik de vraag van de andere kant hoe dit voorkomen had kunnen worden. Het is niet direct aan mij om daar een oordeel over te geven, tenzij de behandeling tekortgeschoten is. Nadat het laatste besluit de pc uit is, maak ik een eerste opzet van het jaarverslag van de MIC-commissie.

Uitvallers

In het teamoverleg Volwassenen staat de nieuwe nota Volksgezondheid en de betekenis voor volwassenen op de agenda. Terugkijkend op mijn ambtsjaren is er veel gebeurd op het terrein van de publieke gezondheid en in het sociale domein. We mogen niet verslappen wat de groep (dreigende) uitvallers betreft. Ondanks alle inspanningen blijft de onderkant van de samenleving een belangrijk aandachtsgebied. De landelijke overheid mag in mijn ogen meer onderscheid maken in het beleid.

Utrechtse visie

Een gesprek volgt met een collega hoe we het onderwijs binnen Utrecht over wat we de komende jaren beogen op het gebied van gezondheid breder kunnen uitdragen dan alleen binnen de geijkte zorgopleidingen. Gelet op de Utrechtse visie kunnen we onze kennis bijvoorbeeld ook aan architecten en advocaten uitdragen. Een aardige hersenkraker, die zeker een uitwerking behoeft.

Rond 23:00 uur belt een beveiliger van de Stadsbrug. Het is erg druk en door het gebrek aan voldoende mankracht kan de veiligheid onvoldoende gegarandeerd worden. We besluiten om een extra beveiliger in te zetten. Die nacht slaap ik ongestoord.

Ronald Smit, arts Maatschappij en Gezondheid
Volksgezondheid, gemeente Utrecht

Lees hier de volledige drie-delige blogreeks van Arts M&G Ronald Smit:

  1. Op pad met… (dag 1&2)
  2. Verder op pad met… (dag 3&4)
  3. Laatste dag op pad met… (dag 5)