Overgangsregeling verlengd

Voor aios arts M+G/jeugdgezondheidszorg (2e fase) in dienst van opleidingsinstelling

30 januari 2023 – De SBOH heeft de overgangsregeling voor de arts M+G/jeugdgezondheid verlengd tot en met 2023. Dat betekent dat aios die de 1e fase van hun opleiding tot jeugdarts in dienst waren bij een opleidingsinstelling (gestart voor 2019), ook voor de 2e fase opleiding bij hun opleidingsinstelling in dienst kunnen blijven. Op voorwaarde dat ze de 2e fase opleiding in 2023 starten en zij de opleidingsplek krijgen toegewezen. 

Laatste mogelijkheid

Voor kandidaten en instellingen is de sollicitatieronde van 1 februari de laatste mogelijkheid om gebruik te maken van de overgangsregeling voor 2e fase opleiding arts M+G. De opleiding start in september 2023 en solliciteren kan tot en met 7 maart 2023.  Als er meer aanmeldingen zijn dan dat er capaciteit is, vindt er een loting plaats.

Oproep aan opleidingsinstellingen

De verlengde overgangsregeling biedt kansen voor opleidingsinstellingen:

Mogelijkheid om een extra plek arts M+G/jeugdgezondheidszorg (2e fase) aan te bieden
Heb je kandidaten in dienst die ook de 2e fase van hun opleiding willen volgen bij jouw opleidingsinstelling? Geef dan de naam en eventueel nog een extra opleidingsplek door aan SOGEON vóór 14 april 2023, via support@sogeon.nl. Let op: de kandidaat moet wel solliciteren voor 7 maart 2023 in verband met de STARR-gesprekken.

Mogelijkheid om een plek te reserveren voor een kandidaat uit jouw organisatie
Heb je als opleidingsinstelling al een opleidingsplek arts M+G/jeugdgezondheidszorg (2e fase) doorgegeven en heb je een kandidaat die je voor deze plek wilt aandragen? Geef dit dan door vóór 14 april, via support@sogeon.nl.

Meer informatie en vragen

Op de website van SBOH vind je meer informatie over de overgangsregeling en de voorwaarden. Heb je nog vragen? Neem contact op met SOGEON via support@sogeon.nl.

2023-02-16T10:41:35+00:00