Domein M&G

Het domein M&G bestaat uit een veelheid aan profielen. Een aantal van deze profielen –  Jeugdgezondheidszorg, Infectieziektebestrijding, Medische Milieukunde, Tuberculosebestrijding en Forensische Geneeskunde – maakt deel uit van het landelijk werkgeverschap. Op deze site vindt je daarom meer informatie over deze profielen. Informatie over de profielen Beleid en Advies, Donorgeneeskunde en Sociaal medische indicatiestelling en advisering vind je op kamg.nl.

Werkterrein

Als arts Maatschappij & Gezondheid (arts M&G) sta je midden in de maatschappij. Je werkterrein is breed. Afhankelijk van je specialisatie houd je je bijvoorbeeld bezig met:

Daarbij richt je je de ene keer op een specifiek onderwerp of een bepaalde groep mensen. Maar het kan ook zijn dat je je juist voor de hele bevolking inzet.

Je vakgebied

Als arts M&G kom je terecht in een divers vakgebied. Gemene deler is dat je een bijdrage levert aan de gezondheid van grote groepen mensen en dat je je bezighoudt met de maatschappelijke problemen die hierop van invloed zijn. Een-op-eencontact met burgers en patiënten is vaak het startpunt van je werkzaamheden. Je werkt ook veel samen met andere disciplines en organisaties, zoals GGD’en, ministeries, gemeenten, thuiszorginstellingen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Daarnaast combineer je medische kennis met kennis uit andere vakgebieden. Te denken valt aan de sociale wetenschap of de rechtsgeleerdheid. Je komt op voor groepen in de samenleving die dit zelf niet zo goed kunnen doen. Dit betekent uiteraard dat je je bezighoudt met maatschappelijk relevante gezondheidsthema’s.

Je werk

Je bewaakt, bevordert en beschermt de individuele en collectieve gezondheid. Je werkt in de hele gezondheidszorg, maar je richt je meer op preventie dan op het behandelen van ziekten. Je signaleert belangrijke risico’s voor de gezondheid van bevolkingsgroepen of de algemene volksgezondheid, geeft advies en voert interventies uit als dat nodig is. Als arts M&G heb je een afwisselende, verantwoordelijke en belangrijke baan met een grote maatschappelijke relevantie.

Je werkplek

Artsen M&G werken onder andere bij GGD’en, ministeries, in de jeugdgezondheidszorg, in ziekenhuizen, in de geestelijke gezondheidszorg, bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting, op universiteiten, bij zorgverzekeraars en bij Veilig Thuis. Je hebt uitvoerende taken, houdt je bezig met management-, staf-, en beleidszaken en met onderzoek. Vaak werk je in een multidisciplinair team.


Meer weten over wat je als arts M&G doet? Lees dan meer over het vak van de:

 

2018-07-23T08:53:32+00:00