GGD Limburg-Noord investeert in goed & veilig opleidingsklimaat 

Om kwalitatieve artsen Maatschappij + Gezondheid te werven, selecteren en op te leiden, werkt SOGEON onder andere samen opleidingsinstellingen door het hele land. Om elkaar te inspireren en vooruit te helpen, maken we een rondje langs de verschillende opleidingsinstellingen. Hoe vullen jullie je rol als opleidingsinstelling in? Deze keer kloppen we aan bij Jolanda Idink, opleidingscoördinator bij GGD Limburg-Noord. ‘Veel artsen vinden het mooi om aios te begeleiden, maar ze moeten daar wel de ruimte voor krijgen’

Om de juiste begeleiding en leerzame plekken te creëren voor aios, gaat Jolanda er graag op uit binnen haar organisatie GGD Limburg-Noord. ‘Om uit te leggen wat we onze aios willen bieden en wat dat vraagt van de verschillende betrokkenen. Gewoon het gesprek aangaan; zo willen we het doen, wat vinden jullie daarvan? Als je mensen meeneemt in het proces, dan kan er heel veel, is mijn ervaring.’ 

Instroom aios

GGD Noord-Limburg biedt gemiddeld drie opleidingsplekken per jaar aan voor de 1e fase (profiel jeugdgezondheid en infectieziektebestrijding) en één voor 2e fase opleiding tot arts M+G. ‘We zijn nu ook aan het kijken of er meer opleidingsplekken mogelijk zijn, want de vraag naar artsen M+G in onze samenleving groeit. Daarbij kijken we goed naar onszelf. Wat zijn onze ambities qua instroom? Welke vraagstukken liggen er in organisatie die voor een arts M+G interessant zijn? En wie heeft er binnen de organisatie ruimte om de aios op te leiden?’ 

Opleiders faciliteren

Voor zichzelf als opleidingscoördinator ziet Jolanda een grote rol weggelegd in het faciliteren van praktijkopleiders en werkbegeleiders. ‘Elke arts die ik spreek, geeft aan dat ze het heel mooi vinden om een aios te begeleiden, maar het moet wel kúnnen. Daarom vraag ik altijd door. Wat heb je nodig aan begeleidingsuren? En is die ruimte er? Ook moet er niet te veel ‘gedoe’ bij komen kijken voor de arts. Wij ontzorgen daarin. Zodat de praktijkopleider (in spé) kan blijven doen waar hij of zij goed in is: toekomstige artsen inspireren en begeleiden.’   

Centraal aanspreekpunt

Jolanda Idink, opleidingscoördinator bij GGD Limburg-Noord

Wat ook goed werkt: één aanspreekpunt voor opleiden. ‘Voorheen hielden veel mensen zich bezig met opleiden, maar er was niemand die de lijnen uitzette en het geheel coördineerde. Dit gebeurde met de beste intenties, want opleiden doe je samen, alleen was er te weinig overzicht. Nu hebben we dit gecentraliseerd: álle opleidingsvragen en verzoeken komen bij ons – afdeling opleidingen – binnen. Wij gaan vervolgens uitzoeken wat er mogelijk is en informeren alle betrokkenen. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is en krijgen we zelf steeds meer overzicht. Ondertussen werken we doorlopend aan het verder verbeteren van dit proces en de afstemming die daarbij komt kijken.’ 

Aios boventallig begroten

Een ander aandachtspunt is het creëren heldere verwachtingen rondom de komst van een aios. ‘Het moet voor het hele team en de aios zelf helder zijn wat hij of zij komt halen en brengen. Welke dagen is iemand aanwezig en wat mag je van deze nieuwe collega verwachten? Zo worden aios bij ons niet ingezet om ‘gaten op te vullen’ op de werkvloer. Ze zijn bij ons om te leren, zichzelf te ontwikkelen als professional. We begroten daarom alle aios boventallig. Een flinke investering, maar daardoor hebben aios daadwerkelijk de ruimte om zich te ontwikkelen en hun opleidingsdoelen te halen. Het is ook een investering in het creëren en behouden van kwalitatieve artsen in het werkveld. Daar hebben we als GGD, maar eigenlijk als hele samenleving op termijn profijt van.’  

Planning ruim van tevoren bekend

Nog een tip van Jolanda: zorg voor tijdige communicatie en een soepel indiensttredingsproces. ‘Vroeger kwam het nog weleens voor dat P&O en ICT redelijk laat werden ingeschakeld waardoor er nog geen laptop beschikbaar was of de locatie nog niet op de hoogte was wanneer de aios begon. Bij SOGEON is de planning ruim van tevoren bekend. Van het aanbieden van een opleidingsplek tot het matchingsgesprek en de start van een aios. Doe daar je voordeel mee. Naast tijdig informeren, ontzorgen we de teams ook met een inwerk- en meewerkprogramma. Zodat het voor iedereen duidelijk wie de aios wanneer begeleidt en de aios een vliegende start kan maken.’ 

Vast onderdeel van het team

Dromen voor de toekomst? Die zijn er altijd, vertelt Jolanda tot slot. ‘Ik zou graag zien dat het normaal wordt dat er altijd een aios meedraait op de afdeling. Niet af en toe erbij, maar als vast onderdeel van het team. En ondertussen blijf ik hard werken aan een veilig & gezond opleidingsklimaat waarbij de juiste randvoorwaarden voor iedereen aanwezig zijn. Zodat mensen in hun kracht staan: zowel de aios als de werkbegeleider en de opleider.’ 

Een opleidingsinstelling voor aios M+G is een door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) erkende instelling waar de praktijkopleiding wordt gegeven aan aios. Je vindt alle opleidingsinstellingen voor de arts M+G opleidingen in onze landkaart. 

Lees ook:

 

2024-07-02T14:00:44+00:00