Hoe kan ik me voorbereiden op het selectiegesprek via de STARR-methode?

Tijdens het selectiegesprek wordt bepaald of je geselecteerd wordt voor de opleiding. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van de STARR-methodiek. Hoe kun je je hierop voorbereiden? Een aantal tips:

In het gesprek van 60 minuten beoordeelt de selectiecommissie of je de vereiste competenties voldoende beheerst. Ook krijg je de gelegenheid om te laten zien hoe je het vak hebt verkend en kun je je motivatie toelichten.

Tijdens het interview wordt je gevraagd om praktijkvoorbeelden te geven van hoe je recent hebt gehandeld en wat je daarvan hebt geleerd. Hiervoor gebruiken we de STARR-methode. Dit houdt in dat je voorbeelden duidelijk moeten laten zien:

 • wat de situatie (S) was;
 • wat je taak (T) was;
 • hoe je gehandeld hebt (A van ‘actie’);
 • wat het resultaat (R) was;
 • hoe je erop terug kijkt (R van ‘reflectie’).

In deze voorbeelden laat je zien hoe je de onderstaande vaardigheden hebt gebruikt om de situatie aan te pakken. Het hoeven geen succesverhalen te zijn, maar je moet laten zien welk gedrag je hebt getoond, zoals bij de competentie samenwerken.

Competenties die uitgevraagd kunnen worden:

Generiek

 • Actief leren
 • Samenwerken
 • Belastbaarheid/zelfzorg

Specifiek

 • Actieve wendbaarheid
 • Besluitvaardigheid, omgaan met onzekerheden
 • Zorgvuldige/onafhankelijke oordeelsvorming

Deze competenties zijn afgeleid van de competentiegebieden vanuit de CanMeds. Het is belangrijk dat de selectiecommissie een goed beeld krijgt van hoe je samenwerkt, leert, besluiten neemt, omgaat met dilemma’s, en je ontwikkelt. Naast de gevraagde competenties moet je ook je motivatie voor het vak kunnen aantonen. Meer informatie over de STARR-methode en voorbeelden.

Is er twijfel over je geschiktheid, dan word je uitgenodigd voor een 2e gesprek in dezelfde selectieperiode en kan de commissie besluiten een referent te bellen.

Mogelijk ook interessant voor je: Het STARR-interview: boeiender (en minder streng) dan je denkt.

2024-06-20T14:00:44+00:00