Puzzelen, actie en een aanrijding

Anna van Laarhoven -  19 september 2019
Puzzelen, actie en een aanrijding 2019-09-23T15:24:13+00:00

Project Description

Sinds zes maanden ben ik in opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid (M&G) en werk ik in de infectieziektebestrijding. Ik ben van Leiden naar Amersfoort verhuisd voor mijn eerste opleidingsplek en inmiddels fiets ik iedere dag op mijn OV-fiets langs de weilanden naar een GGD in het Oosten van het land. Dat het zo interessant zou zijn om infectieziekten te bestrijden, had ik vooraf nooit kunnen bedenken…

Puzzels

Eigenlijk ben ik de hele dag puzzels aan het oplossen. En de belangrijkste vraag bij al die puzzels is steeds: kunnen we verspreiding van een bepaalde infectieziekten voorkomen? Gevolgd door nog een cruciale vraag: is dit ook zinvol? Verspreiding van difterie willen we koste wat het kost voorkomen, maar bij gezonde kinderen of volwassenen met kinkhoest maken we ons minder zorgen. Behalve als zij in contact komen met jonge zuigelingen, omdat bij hen kinkhoest ernstig kan verlopen. Ik vind het interessant dat je als arts M&G veel kennis moet hebben van de verschillende infectieziekten en hiermee op populatieniveau steeds een inschatting maakt of actie nodig is.

Genoeg actie?

Regelmatig krijg ik van vrienden die bezig zijn met een promotieonderzoek in een Randstedelijk ziekenhuis, de vraag of er wel genoeg actie plaatsvindt bij een GGD. En dan ook nog één zo ver buiten de Randstad. Ja dus, die actie is er genoeg! Ik vertel dan waar ik de afgelopen week aan heb gewerkt. Bijvoorbeeld over een invasieve groep A streptokokken bij een jong kind, waarbij ik snel in kaart heb gebracht wie in de omgeving van het kind met antibiotica profylaxe moet starten om te zorgen dat deze ernstige infectie zich niet verspreidt. Ook heb ik de klasgenootjes, de opvang en familie en vrienden geïnformeerd om bij beginnende klachten van mogelijke groep A streptokokken naar de huisarts te gaan. Zo’n situatie zorgt logischerwijs voor onrust. Het voorkomen en bestrijden van deze onrust door duidelijke informatie te geven en vragen van schooldirecteuren, ouders en huisartsen te beantwoorden, is ook een belangrijke taak als arts M&G.

Natuurlijk is er niet iedere dag volop actie. Soms is het rustiger, maar ook dan moet je altijd paraat staan. Continu alert blijven. Vergelijk het met mijn rustige fietstocht langs de weilanden. Vorige week werd ik op weg naar de GGD plotseling aangereden door een scooter. Ineens lag ik op de grond. Gelukkig kwam ik er met blauwe plekken en schaafwonden vanaf. Ook in de infectieziektebestrijding kan het in een seconde omslaan van rustig naar actie. En die blauwe plekken en schaafwonden? Dat zal het leren wel zijn.