AIOTO-plaats Maatschappelijk Handelen jeugdarts

Utrecht – 7 augustus 2019. Gehoorschade bij tieners. Duizenden kinderen die geen plek op een school hebben, oogproblemen door computergebruik. Problemen bij de Nederlandse jeugd, waarbij door medisch specialisten aan de bel is getrokken. Maar waarom niet door jeugdartsen? De Rijksuniversiteit Groningen biedt een jeugdarts in opleiding een promotieonderzoek Maatschappelijk Handelen jeugdartsen aan.

In dit promotieonderzoek gaat de jeugdarts in opleiding via diepte-interviews en vragenlijsten bij jeugdartsen en kinderartsen, en met analyses van onderwijscurricula, op zoek naar antwoorden op vragen als:

  • Welke waarden vinden jeugdartsen belangrijk in hun werk?
  • Is Maatschappelijk Handelen ook een kerncompetentie van deze beroepsgroep?
  • Hoe willen en kunnen zij zich ontplooien op het gebied van Maatschappelijk Handelen?
  • Hoe zijn zij hierop voorbereid in hun opleiding?
  • Hoe verhouden zij zich tot andere geneeskundig specialisten die zorg leveren aan de jeugd in Nederland?

Wie komt in aanmerking?

De AIOTO (arts in opleiding tot onderzoeker-)plaats biedt een jeugdarts in opleiding de kans om hier onderzoek naar te doen. Hierbij wordt hij of zij begeleid door een team met veel ervaring in onderzoek in de praktijk van de jeugdgezondheidszorg en van het onderwijs. Voor dit promotieonderzoek komen artsen in aanmerking die de opleiding tot Arts Maatschappij en Gezondheid (in het profiel jeugdgezondheidszorg) gestart zijn in 2019 of deze starten in 2020. Een tweede voorwaarde is dat ze in dienst zijn van SBOH (centraal werkgeversschap). Het project moet starten tussen december 2019 en mei 2020, onder voorbehoud van goedkeuring door ZonMw (november 2019). In het najaar volgt een nadere bekendmaking van de sollicitatieprocedure.

AIOTO’s M&G

Dit promotieonderzoek is een van de twee AIOTO-plekken die dit komende studiejaar de wetenschappelijke ondergrond van het specialisme Maatschappij & Gezondheid moet gaan verstevigen. In 2021 zullen nog eens twee AIOTO’s M&G starten. Meer weten over de achtergrond van deze AIOTO-plaatsen? Lees dit artikel.

Geïnteresseerde jeugdartsen in opleiding kunnen voor vragen of opmerkingen terecht bij:   

Dr. Djoeke Wolff, jeugdarts GGD Groningen (momenteel met verlof)

Dr. Jessie Hermans, arts M&G en coördinator van het onderwijs sociale geneeskunde in het medische curriculum, UMCG; a.j.m.hermans@umcg.nl

Prof. dr. Menno (S.A.) Reijneveld, hoogleraar Sociale geneeskunde en afdelingshoofd Gezondheidswetenschappen, UMCG; s.a.reijneveld@umcg.nl

2019-08-15T16:19:30+00:00