Twee AIOTO-plaatsen Maatschappij & Gezondheid

UTRECHT – 2 mei 2019. Nog dit jaar starten twee AIOTO’s Maatschappij & Gezondheid met een gecombineerd opleidings- en promotietraject. De twee AIOTO’s (arts in opleiding tot onderzoeker) gaan aan de slag bij de Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2021 starten nog eens twee AIOTO’s M&G. De realisatie van de twee AIOTO-plaatsen is het resultaat van de Stuurgroep AIOTO Maatschappij en Gezondheid, een samenwerkingsverband tussen IOSG, LOSGIO, SOGEON, NSPOH en KAMG.

Stevige wetenschappelijke basis

Om de wetenschappelijke ondergrond van het specialisme Maatschappij & Gezondheid te verstevigen, stimuleerde de Stuurgroep de opstart en invulling van de twee AIOTO-plekken in 2019. Nu deze taak volbracht is, is de stuurgroep AIOTO opgeheven. Zij heeft de verdere coördinatie en voortzetting van de AIOTO-plekken overgedragen aan SOGEON.

Versterking publieke gezondheid

De realisatie van de AIOTO-plaatsen sluit aan bij het stimuleringsprogramma ‘Versterking publieke gezondheid; de rol van de arts Maatschappij & Gezondheid als verbinder van zorg, preventie, welzijn en sociaal domein’, in 2018 ontwikkeld door de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG). Eén van de programmalijnen is: ‘Goed opleiden en Academiseren’ en richt zich op een up-to-date en geïntegreerde medische vervolgopleiding, met bredere deskundigheidsgebieden en gecombineerd met een flinke wetenschappelijke impuls en academische verankering.

Kijk voor meer informatie over de AIOTO-plaatsen op de website van KAMG.

2019-08-07T10:19:23+00:00