Voorwaarden en verwachtingen selectiecommissielid SOGEON

 • Elke selectiecommissie bestaat uit drie personen: een praktijkopleider (PO), een instituutsopleider (IO) en een aios.
 • We werken met de STARR-methodiek. STARR staat voor situatie-Taak-Actie-Resultaat en Reflectie. De STARR-methodiek is een beproefde methodiek die ook gebruikt wordt bij de selectie van aios huisartsgeneeskunde en specialisten ouderengeneeskunde.
 • Om de methodiek te kunnen toepassen en als selectiecommissielid te kunnen fungeren, volg je eerst een STARR-training. De STARR-training wordt je kosteloos aangeboden door SOGEON. Opgeven kan via support@sogeon.nl.
 • Samen met je andere collega’s in de selectiecommissie bepaal je of een kandidaat geschikt is om te starten met de opleiding tot (profielarts) M+G.
 • Selectiecommissieleden spreken voor de sollicitatiegesprekken af wie welke rol inneemt: wie luistert, wie stelt vragen, wie bewaakt de tijd, etc.
 • We verwachten dat je minimaal 4-6 dagdelen beschikbaar bent in tijdens de periode waarin de selectiegesprekken worden gevoerd (maart/april en september/oktober). Afhankelijk van het profiel en het aantal sollicitanten kan het zijn dat er minder of meerdere dagdelen nodig zijn. Exacte data en uitvraag voor planning ontvang je ruim van te voren van SOGEON. Hoe de daadwerkelijke planning ingedeeld wordt, is afhankelijk van het aantal sollicitanten.
 • De selectiegesprekken vinden online plaats op een ochtend of op een middag per dag. Per dagdeel worden 3 gesprekken gevoerd. Je voert nooit meer dan 3 gesprekken per dag. Als een kandidaat naar beraad gaat, dienen alle selectiecommissieleden die het gesprek hebben gevoerd met de betreffende kandidaat, aanwezig te zijn tijdens het beraad op die dag (meestal eind van de dag).
 • Je bent bereid om je meerdere rondes in te zetten voor de selectie van aios.
 • Je bent in staat om feedback te geven en deze op goede wijze te verwoorden.
 • Je bent in staat een gesprek volgens een vaststaande structuur te voeren zonder dat dit een keurslijf wordt.
 • Je hebt een goed inschattingsvermogen om de geschiktheid van de kandidaat te bepalen.
 • Alle selectiecommissieleden zullen door SOGEON ruim voor de STARR-gesprekken benaderd worden voor hun beschikbaarheid. Op basis van de opgegeven beschikbaarheid wordt door SOGEON een rooster gemaakt. Wanneer alle sollicitanten bekend zijn, wordt het rooster definitief gemaakt en ontvangen de selectiecommissieleden alle gegevens van de sollicitanten en de online vergaderlocatie. SOGEON plant een vooroverleg in om de komende STARR-gesprekken door te nemen.
 • Aan het eind van de STARR-gesprekken volgt een evaluatie voor de selectiecommissieleden en de sollicitanten. De gegevens worden anoniem verwerkt.
 • Geheimhouding: alle informatie die vanuit SOGEON gedeeld wordt, zal vertrouwelijk worden behandeld door de selectiecommissieleden.
 • Bepaalde commissieleden hebben recht op een vergoeding in de vorm van vacatiegelden. Bekijk actueel overzicht van de vergoedingen. Wanneer fysieke aanwezigheid wordt verwacht heb je recht op reiskostenvergoeding €0,19 per kilometer en eventuele parkeerkosten of openbaarvervoer volgens de officiële tarieven. Vanuit SOGEON ontvang je aan het einde van iedere ronde een declaratieformulier.
2022-11-17T17:40:03+00:00