Innovatie + kwaliteit

SOGEON maakt verbinding tussen de opleidingsinstituten, de beroepsvereniging, de praktijkopleiders, de aios, de universiteiten en andere betrokkenen rond de opleidingen voor artsen sociale geneeskunde. Samen werken wij aan innovatie en academisering van de opleidingen.

Publicaties:

2024-04-04T12:33:05+00:00