Cecile de Ruiter over de kracht van de arts M+G en “wicked problems”  

‘Al in de opleiding leer je hoe je veranderingen voor elkaar kunt krijgen’

Cecile de Ruiter is arts Maatschappij + Gezondheid, eindverantwoordelijk instituutsopleider M+G bij NSPOH en bestuurslid van SOGEON. We vroegen Cecile naar haar persoonlijke drijfveren en de ontwikkelingen binnen de opleidingen en het werkveld. ‘De nieuwe generatie artsen M+G brengt energie.’

Cecile koos bewust voor een carrière buiten het ziekenhuis. ‘Ik hecht veel waarde aan autonomie in mijn werk. En ik wilde meer van mijn patiënten en cliënten zien, hun hele context. Want zaken als leefomgeving en een sociaal netwerk hebben veel invloed op je gezondheid.’ Ze begon haar carrière als centrumarts in een asielzoekerscentrum, volgde de opleiding Algemene gezondheidszorg (de voorloper van de huidige opleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid) en verkende sindsdien de volle breedte van het vak van arts M+G. Van infectieziektebestrijding tot jeugdgezondheid en van management tot beleidsadviseur. Inmiddels zet ze zich als eindverantwoordelijk instituutsopleider M+G in om de nieuwe generatie artsen op te leiden en te inspireren.  

Verdiepen, verbreden en samenwerken

De opleiding tot arts M+G wordt gekenmerkt door een combinatie van inhoudelijke diepgang, een brede blik en samenwerking, vertelt Cecile. De eerste twee jaar volgen aios de profielopleiding gericht op één expertise. ‘Dan gaan aios echt de diepte in. Tegelijkertijd is er vanaf het begin al aandacht voor samenwerking en dagen we aios uit om over de grenzen van hun vakgebied te kijken. Onder andere door stage te lopen bij verschillende disciplines en organisaties.’ De daaropvolgende 2e fase opleiding is profieloverstijgend. Gericht op samenwerking, beleid, innoveren en wetenschappelijk onderzoek. ‘We leren aios hoe ze inzoomen én uitzoomen. Ze verdiepen zich in de inhoudelijke, medische kant van het verhaal en gaan daarna als het ware “boven het probleem” hangen. Om te kijken op welke manier en met welke samenwerkingspartners bepaalde gezondheidsproblemen aangepakt kunnen worden.’

Sleutelrol in wicked problems

Dat is dan ook precies waar de arts M+G in uitblinkt, vindt Cecile. ‘Wicked problems zoals mentale weerbaarheid, groeiende gezondheidsverschillen en een dalende vaccinatiegraad, vereisen een multidisciplinaire aanpak. Daarvoor moeten we als maatschappij veel meer samenwerken. Van de medische wereld tot het sociale domein en de politiek. Artsen M+G spelen hierin een sleutelrol. Als arts M+G ben je niet alleen medisch onderlegd met kennis van bijvoorbeeld infectieziekten of de invloed van luchtvervuiling op gezondheid. Je leert ook hoe je kennis over kunt brengen, mensen mee kunt nemen en verandering voor elkaar kunnen krijgen. Dit vereist vaak een lange adem en de nodige creativiteit. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze interdisciplinaire benadering dé weg is naar duurzame oplossingen voor de complexe vraagstukken van onze tijd. Samen kunnen we een gezondere en veerkrachtiger samenleving opbouwen.’

Nieuwe generatie artsen

Over de toekomst van het vak is Cecile positief. ‘Ik ben erg blij met de instroom van jongere collega’s. Zij omarmen het vakgebied vanuit maatschappelijke waarden en normen. Ik zie veel passie en soms zelfs een activistisch kantje. Ze willen de wereld mooier maken en kiezen er bewust voor om te werken met kwetsbare groepen of zich te richten op klimaatproblematiek. Deze nieuwe generatie artsen brengt frisse energie en maken het vak van de arts M+G meer zichtbaar. Daardoor zien steeds meer mensen hoe waardevol én uitdagend de rol van arts M+G is en kiezen steeds meer geneeskundestudenten voor een carrière buiten het ziekenhuis. Waar veel mooie kansen liggen en artsen hard nodig zijn.’

2024-07-02T14:06:21+00:00