Hetzelfde vak, dezelfde infectieziekte, anders uitgevoerd

Sophie Niemansburg -  4 maart 2020
Hetzelfde vak, dezelfde infectieziekte, anders uitgevoerd 2020-03-04T16:24:54+00:00

Project Description

Even afstand nemen van het werk biedt vaak nieuwe inzichten en ervaringen. Maar precies op het moment dat ik als arts M&G bij GGD Rotterdam en GGD Zuid-Holland Zuid in verband met werk van mijn vriend in West-Canada vier maanden onbetaald verlof heb, breekt COVID-19 uit. Uiteraard had ik liever gehad dat deze crisis er niet was geweest, maar professioneel gezien zijn deze uitbraken erg interessant. Ik had graag samen met mijn collega’s aan de bestrijding gewerkt. Terugvliegen naar Nederland is geen optie. Maar ik krijg wél de kans te zien hoe in Canada de crisisorganisatie van de infectieziektebestrijding is georganiseerd.

Voordat we naar Canada gingen had ik contact gelegd met de British Columbia Center of Disease Control (BCCDC), het instituut dat zich binnen de provincie Brits-Columbia (BC) bezighoudt met public health en specifiek ook met infectieziektebestrijding. Deze kennismaking bood een uitgelezen kans om de kennis van de module Health System Research van de NSPOH toe te passen; in deze module is de eindopdracht om Nederland wat een bepaald gezondheidszorgaspect betreft te vergelijken met een ander land. Bijvoorbeeld, hoe heeft een land als Canada de vaccinatiezorg ingericht en op welke manier verschilt dit van Nederland? Door naar de verschillen te kijken, kun je ideeën opdoen over hoe dat in Nederland anders of beter zou kunnen.

Geen voorbereiding maar actie

De provincie BC had eerder dan Nederland al een aantal patiënten met COVID-19, wat vooral komt door de grote Chinese immigrantenpopulatie die hier van oudsher woont. Het aantal casus staat op het moment dat ik dit schrijf op acht, op een inwoneraantal van circa vijf miljoen. Ik mag aanwezig zijn bij drie uitbraakoverleggen op de BCCDC waar de laatste stand van zaken wordt besproken. Telefonisch sluiten hier de vijf Health Authorities van BC aan. Deze Health Authorities zijn enigszins vergelijkbaar met onze GGD’en.

Vergelijkingen

Bij Health Authorities werken Medical Health Officers, een soort artsen M&G die een breed takenpakket hebben, van milieukunde tot verslavingsproblematiek. Waar wij in Nederland als artsen Infectieziektebestrijding verantwoording afleggen aan de gemeentes, leggen zij verantwoording af aan de Provincial Health Officer, een arts M&G die werkt voor het ministerie van Gezondheid. Een groot verschil.

Ook is het opvallend dat niet elke Health Authority is aangesloten op het provinciale elektronische registratiesysteem. Hierdoor is er een minder goed overzicht van het aantal meldingen. Maar door de grote afstanden (BC is 22 keer zo groot als Nederland) is men hier heel erg gewend aan skypen, waardoor ze met 25 mensen zeer gedisciplineerd vergaderen en nieuwe casuïstiek efficiënt met elkaar delen.

Een keer kijken in een andere infectieziekte-keuken heeft me nog meer doen realiseren dat de inrichting van de infectieziektebestrijding erg kan verschillen. Het is goed af en toe over de landsgrenzen heen te kijken. Dit kan aanknopingspunten bieden voor innovatie binnen je vakgebied, een competentie waar je als arts M&G ook voor wordt opgeleid!

Sophie Niemansburg
Arts Maatschappij en Gezondheid (profiel Infectieziektebestrijding)