Arts M+G opleidingen in de spotlights bij NCC

‘Coassistenten zijn nieuwsgierig naar de mogelijkheden buiten het ziekenhuis’

Op zaterdag 9 maart namen Sophie van Blijswijk (aios vertrouwensarts), Nikita van den Berge (aios M+G/infectieziektebestrijding) en Max van Gent (aios jeugdgezondheidszorg) deel aan het Nationaal Coassistenten Congres (NCC). Om hun ervaringen te delen én om de vele vragen te beantwoorden over het vakgebied van de arts Maatschappij + Gezondheid.  ‘Inspirerend om te zien dat er zoveel belangstelling is in de extramurale specialismen.’

Wereld aan mogelijkheden

Het thema van het congres “Kijk jij ook buiten de sCOpe” sloot perfect aan bij de beroepsgroepen van de arts M+G, vertelt Nikita (links op de foto). ‘Er ligt een wereld aan mogelijkheden buiten de bekende muren van het ziekenhuis en steeds meer coassistenten zijn daar nieuwsgierig naar.’ En terecht, vindt Nikita: ‘Mijn vak – arts infectieziektebestrijding – en alle andere profielen binnen de opleiding arts M+G bieden zoveel uitdaging, verdiepingsmogelijkheden en carrièrekansen. Die kennis en brede blik op het artsenvak gun ik elke coassistent.’

In gesprek met coassistenten

Onze next level dokters kregen veel vragen van bezoekers in de arts M+G stand én tijdens de parallelsessie over extramurale vakken. ‘Over de opleiding, de carrièremogelijkheden en ook over onze eigen drijfveren. Heel leuk om hierover in gesprek te zijn met zoveel geïnteresseerde coassistenten.’

 

 

 

 

2024-03-14T09:47:39+00:00