2e fase opleiding arts M+G: groeien in je rol en overstijgend denken

Herma Hepark is vertrouwensarts bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid. In 2019 deed zich de gelegenheid voor om te starten met de 2e fase opleiding arts M+G en die kans pakte ze met beide handen aan. ‘Ik heb geleerd om overstijgend te denken, van een individueel gezondheidsprobleem naar volksgezondheid.’

Herma begon als jeugdarts binnen de GGD Gelderland-Zuid, waar ze ook de rol vervulde van extern vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris kindermishandeling. ‘Ik zat daar al goed op mijn plek maar zocht nog nét dat beetje extra uitdaging in mijn werk. Toen kwam er een vacature voor vertrouwensarts vrij en vond ik de verdieping waar ik naar op zoek was.’

Ideale kennismaking

In eerste instantie werkte Herma twee dagen als vertrouwensarts en daarnaast bleef ze als jeugdarts werken. Een ideale kans om kennis te maken met het vak, vertelt Herma. ‘Ik ontdekte meteen dat het werk heel uitdagend en afwisselend is. Ik ben als vertrouwensarts bij alle processen betrokken waarbij inbreng van medische expertise nodig is. Ik adviseer en ondersteun Veilig Thuis collega’s en (para)medici buiten de organisatie. Uiteraard werk ik ook veel met gezinnen, uiteindelijk draait het om hun veiligheid.’ Toen uitbreiding van uren mogelijk was, besloot ze volledig als vertrouwensarts aan de slag te gaan.

Publieke gezondheidszorg

Dat beviel haar uitstekend en in 2019 maakte Herma de keuze om zich nog verder te verdiepen; ze startte met de 2e fase opleiding arts M+G. ‘De opleiding heeft mij geleerd om overstijgend te denken, van een individueel gezondheidsprobleem naar het niveau van volksgezondheid. Ik weet nu beter hoe de publieke gezondheidszorg in elkaar zit, hoe zaken zijn geregeld. Denk aan de invloed van politiek, de financiële stromen, verschillende belangen en hoe beleid wordt gemaakt. Wanneer krijgt een bepaald volksgezondheidsprobleem de nodige aandacht en hoe zorgen we er samen voor dat het op de politieke agenda komt? Interessante vraagstukken waar ik mij als arts graag hard voor maak.’

Krachtenveld

Herma staat steviger in haar rol door de 2e fase opleiding. ‘Ik heb nu extra bagage om de taak en positie van de vertrouwensarts in de hele veiligheids- en jeugdbeschermingsketen te plaatsen en te versterken. Als keten zijn wij verantwoordelijk voor structurele veiligheid binnen gezinnen. De vertrouwensarts is daarin een belangrijke schakel en ik weet nu veel beter hoe die keten in elkaar zit. Hoe het soms lastige krachtenveld werkt en aan welke knoppen ik kan draaien om zaken aan te kaarten en problemen op te lossen. En het werkt twee kanten op; want hoe meer ik mij in het veld beweeg, hoe meer mensen mij ook weten te vinden en kennismaken met de expertise van de vertrouwensarts.’

Meekijken op beleidsniveau

Overweeg je de 2e fase opleiding te volgen? Ga ervoor, luidt het advies van Herma. ‘Ook al is er niet direct een plek vrij, benut die ‘tussentijd’. Ontdek het werkveld, maak kennis met beleidszaken en publieke gezondheid. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met je manager over welke uitdagingen er liggen op beleidsniveau. Wat kan jouw rol en meerwaarde hierin zijn? Zijn er projecten die opgepakt moeten worden? Kun je meekijken bij overleggen op beleidsniveau? En denk ook alvast na over welk onderwerp je onderzoek wil doen en waar je energie van krijgt.’

Lees meer over de opleiding tot vertrouwensarts en de 2e fase opleiding arts M+G.

2021-10-18T10:49:17+00:00