De opleiding tot vertrouwensarts

De opleiding tot vertrouwensarts is er voor artsen die een bijdrage willen leveren aan het stoppen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Basisartsen, maar ook artsen die al meerdere jaren werkervaring hebben als vertrouwensarts of in een ander domein, kunnen de opleiding volgen.

Eerste fase

Start je met de eerste fase van de opleiding tot vertrouwensarts, dan ziet het curriculum er als volgt uit:

  • Je start met een opleidingsperiode van negen maanden. Je gaat dan aan de slag bij Veilig Thuis als arts in opleiding tot specialist (aios).
  • Daarna volg je twee stages van drie maanden, buiten Veilig Thuis. De stages zijn gericht op verbreding en verdieping van je expertise en worden afgestemd op je individuele opleidingsplan.
  • Vervolgens ga je door met een opleidingsperiode van zes maanden bij Veilig Thuis.
  • Je sluit de opleiding af met een keuzestage op basis van je individuele opleidingsplan. Deze stage duurt drie maanden.

Gedurende de hele opleiding volg je gemiddeld één dag per week cursorisch onderwijs bij de NSPOH. Je volgt onderwijs gericht op medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld, bijvoorbeeld over de diverse vormen van (kinder)mishandeling en seksueel misbruik. Ook forensisch medische zaken, de juridische grondslag van je werk en adviesvaardigheden komen aan bod. Voor verdieping volg je keuzeonderwijs (op basis van je individuele opleidingsplan). Daarnaast volg je – samen met de deelnemers van de eerste faseopleidingen M+G – sociaalgeneeskundige onderwijsmodules bij NSPOH.

De opleiding tot vertrouwensarts is duaal ingestoken: deels theoretisch, maar vooral ook praktijkgericht. Je krijgt opdrachten die je toepast in je dagelijkse werk bij je opleidingsinstelling (Veilig Thuis).

Afhankelijk van de omvang van je dienstverband, duurt de opleiding tot vertrouwensarts twee jaar. Je rondt de opleiding af met een VVAK-registratie als vertrouwensarts.

Tweede fase 

Na afronding van de eerste fase kun je doorstromen naar de tweede fase opleiding arts M+G. In de tweede fase opleiding word je opgeleid tot arts Maatschappij en Gezondheid. Je hoeft de tweede fase niet dírect na de eerste fase te volgen. Je kunt ook eerst een tijd aan de slag als vertrouwensarts. Lees meer over de tweede fase arts M+G.

Het vak van de vertrouwensarts

Lees meer over het werk en de werkomgeving van de vertrouwensarts

Vragen over de opleiding?

Voor inhoudelijke vragen over deze opleiding kun je terecht bij de opleiders/adviseurs van de NSPOH.

Vertrouwensarts worden? Solliciteer naar een opleidingsplek!

Is je interesse gewekt? Lees meer over het sollicitatieproces. Je kunt nog solliciteren voor deze opleiding: stuur je CV en motivatie naar support@sogeon.nl.Op termijn gaat er een nieuw Landelijk Opleidingsplan arts Maatschappij + Gezondheid van start. Het is de bedoeling dat de huidige tweejarige opleiding tot vertrouwensarts wordt opgenomen in de toekomstige vierjarige opleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid. Bij afronding van die opleiding kun je je registreren als specialist medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld & forensische geneeskunde in het BIG-register.

2021-06-07T14:57:50+00:00