Verdeelmodel kandidaten JGZ 2e fase

Voor de opleiding tot jeugdarts wordt een tekort aan subsidieplekken verwacht in het cohort 2022. In overleg tussen de samenwerkende partijen SOGEON, AJN, KAMG, GGD GHOR, ActiZ, LOSGIO, SBOH is daarom een verdeelmodel vastgesteld voor de verschillende groepen sollicitanten Jeugdarts 2e fase van 2022. Zo krijgen alle kandidaten gelijke kansen.

Voor alle Jeugdarts 2e fase sollicitanten – ook kandidaten die al in dienst zijn van een opleidingsinstelling – geldt dat er wordt geloot en toegewezen op basis van opgegeven voorkeuren. “Reservering van een opleidingsplek voor een kandidaat” komt te vervallen. Dit besluit heeft de volgende gevolgen:

  1. Opleidingsinstellingen bieden opleidingsplekken aan voor alle kandidaten die geschikt zijn om de 2e fase te doen.
  2. Alle kandidaten kunnen een voorkeur voor een opleidingsplek aangeven in het sollicitatieformulier (max 6). Hoe meer voorkeuren er worden opgegeven, des de groter de kans op plaatsing is (de procedure is vergelijkbaar met de 1e fase plaatsingen).
  3. Kandidaten die worden gekoppeld aan een instelling die zij nog niet kennen, voeren een matchingsgesprek.
  4. Kandidaten die eerst in dienst waren van een opleidingsinstelling, maar uiteindelijk een 2e fase opleidingsplek krijgen bij een andere opleidingsinstelling, komen tijdens de opleidingsperiode in dienst van de SBOH.

Bij een eerste mismatch, blijft de subsidieplek in eerste instantie bij de opleidingsinstelling, deze krijgt een nieuwe kandidaat op de plek geloot, indien deze beschikbaar is. Bij een tweede mismatch komt de opleidingsplek te vervallen en gaat de subsidieplek voor deze ronde naar een andere opleidingsinstelling (zie de naplaatsingsprocedure in onze voorwaarden).

De samenwerkende partijen zijn nog in gesprek over de wijze waarop de verdeling subsidieplekken over de opleidingsinstellingen plaats gaat vinden. Zodra hierover meer bekend is, delen we dit via artsmg.nl. Niet elke opgegeven opleidingsplek zal ingevuld kunnen worden, omdat er minder subsidieplekken zijn.

Overige info

Voorwaarden

2021-07-15T16:30:04+00:00