Toewijzen, matching en plaatsingsprocedure

Toewijzen, matching en plaatsingsprocedure

De gestandaardiseerde selectieprocedure maakt landelijke toewijzing van opleidingsplekken mogelijk. De gehele plaatsingsprocedure heeft tot doel dat de opleidingscapaciteit volledig wordt benut, rekening houdend met de voorkeuren van een geschikt bevonden kandidaat en een goede landelijke spreiding van opleidingsplekken die tegemoet komt aan de maatschappelijke behoefte aan voldoende (profiel)artsen M+G.

De procedure

Kandidaten die geschikt zijn bevonden voor de (profiel)opleiding vallen onmiddellijk onder de plaatsingsprocedure. Het is niet mogelijk een eerste plaatsingsronde over te slaan. Van kandidaten die solliciteren wordt dan ook verwacht dat zij per de eerstvolgende startdatum van de (profiel) opleiding (een half jaar later) ook daadwerkelijk kunnen starten met de opleiding. Lees alle voorwaarden goed door.

Start procedure

Zodra de uitkomst van de selectieprocedure bekend is bij SOGEON wordt de uitvoering van de toewijzing van opleidingsplaatsen gestart. Dit proces is semi-geautomatiseerd en wordt uitgevoerd onder toezicht van de hoofden opleiding M+G van de opleidingsinstituten. Hierbij wordt, naast de voorkeuren, rekening gehouden met een goede landelijke spreiding. SOGEON behoudt zich, dientengevolge, het recht voor af te wijken van de opgegeven voorkeuren.

Berichtgeving

SOGEON informeert de kandidaten, zodra de uitkomst van de toewijzing bekend is en overeenkomstig de data die genoemd zijn bij de Planning.

Kandidaten ontvangen bericht of zij:
– Wel of niet zijn toegelaten tot de (profiel) opleiding.
– Indien geschikt bevonden: welke opleidingsplaats zij toegewezen hebben gekregen en bij welk opleidingsinstituut de (profiel)opleiding gevolgd wordt.

Het verloop van de procedure

De toewijzing, matching en plaatsingsprocedure verloopt als volgt:

Stap 1: Toewijzing gebaseerd op de voorkeurslijst en landelijke spreiding

De toewijzing van opleidingsplaatsen geschiedt aan de hand van een door de kandidaten ingevulde voorkeurslijst en de landelijke spreiding waar het landelijk werkgeverschap een verantwoordelijkheid in heeft. Kandidaten geven bij hun sollicitatie in het aanmeldingsformulier aan bij welke opleidingsinstellingen hij/zij bij voorkeur geplaatst wil worden.  Op plek 1 van de lijst zet de kandidaat de opleidingsinstelling waar hij/zij het liefst geplaatst wordt, op plek 2 een opleidingsinstelling als de instelling op plek 1 niet beschikbaar is enzovoort. Het maximaal aantal voorkeuren dat opgegeven kan worden bedraagt 6. Een kandidaat vergroot zijn of haar kansen om geplaatst te worden op een aangegeven instelling door zoveel mogelijk voorkeuren in te vullen.
Via een computerprogramma wordt, zodra de uitkomst van de selectieprocedure bekend is, een willekeurige volgorde gemaakt van alle geschikt bevonden kandidaten. Iedere kandidaat heeft evenveel kans om bovenaan de lijst te komen.

Stap 2: Toewijzing o.b.v. voorkeurslijst en aantal beschikbare plekken

De eerste kandidaat van de willekeurige volgorde wordt geplaatst bij de opleidingsinstelling die het hoogst op zijn/haar voorkeurslijst staat. Dit gebeurt daarna met de tweede kandidaat enzovoort, totdat er een kandidaat is waarvoor er geen plek meer is bij de opleidingsinstelling die op de eerste plek van zijn/haar voorkeurslijst staat. Als deze kandidaat een tweede voorkeur heeft ingevuld, wordt geprobeerd de kandidaat daar te plaatsen. Als dat niet lukt wordt gekeken naar de derde voorkeur enzovoort. Als alle opleidingsinstellingen op de voorkeurslijst van de kandidaat geen plaatsen meer heeft, gaat SOGEON over tot handmatige toewijzing. Hierbij zoveel als mogelijk rekening houdend met de regio waar de kandidaat uit afkomstig is. Dit proces herhaalt zich totdat het einde van de lijst met de kandidaten is bereikt. Als alle kandidaten geplaatst zijn, wordt er gekeken naar de landelijke spreiding. Dit kan betekenen dat SOGEON afwijkt van de opgegeven voorkeuren om dit belang te dienen.

Stap 3: Matchen kandidaat en opleidingsinstelling

1) Kandidaten ontvangen een bevestiging van het succesvol verlopen van het selectieproces waarbij ze verzocht worden tot het plannen van een matchingsgesprek met de opleidingsinstelling waar ze aan zijn toegewezen. Dit is een gesprek tussen de deelnemer en opleidingsinstelling zonder aanwezigheid van het opleidingsinstituut.
2) De opleidingsinstelling wordt gelijktijdig geïnformeerd door het opleidingsinstituut.
3) Kandidaat heeft een matchingsgesprek met de opleidingsinstelling. Wanneer vanuit het matchingsgesprek blijkt dat zowel kandidaat als opleidingsinstelling van mening zijn dat dit geen optimale match is wordt een volgende leerwerkplek toegewezen. Maximum aantal keer dat is toegestaan om van  beide kanten de plaatsing af te wijzen, is 1 keer. Kandidaat wordt opnieuw toegewezen aan een andere opleidingsinstelling. Wanneer dit wederom niet resulteert in een match stopt de procedure voor de kandidaat en is hij/zij uitgesloten van deze startronde. De  kandidaat mag wederom inschrijven voor de volgende selectieronde.

Stap 4: Definitief plaatsen kandidaat bij opleidingsinstelling

1) Het opleidingsinstituut wordt geïnformeerd door de opleidingsinstelling of het matchingsgesprek geleid heeft tot een definitieve plaatsing.
2) Nadat het matchingsgesprek heeft plaatsgevonden en er een match is, wordt de kandidaat definitief geplaatst en treedt in dienst bij de SBOH. Er vindt overdracht van gegevens plaats naar SBOH om de contracten op te stellen.
3) Na indiensttreding bij de SBOH, vindt de introductie plaats binnen het betreffende opleidingsinstituut en de opleidingsinstelling.

Stap 5: SOGEON sluit plaatsingsprocedure

SOGEON sluit vervolgens de plaatsingsprocedure en controleert de uitvoering.

Lees, voor het indienen van je sollicitatie, goed onderstaande voorwaarden en bepalingen door!

Informatie en contact

Vragen of problemen bij online solliciteren? Neem contact op met Stichting SOGEON via telefoonnummer 030-8100500 (NSPOH) of 088-8666270 (TNO), of stuur een e-mail naar support@sogeon.nl. Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen.

2020-04-02T15:37:09+00:00