Toegelaten tot de opleiding, en dan?

Van 1 augustus tot en met 14 september kun je online solliciteren naar een opleidingsplaats tot arts Maatschappij & Gezondheid. Als je wordt toegelaten tot de opleiding, hoor je dat op 6 november 2018. Maar wat gebeurt er daarna?

Plaatsing bij een opleidingsinstelling

De selectiecommissie bepaalt of je geschikt bent om te starten met de opleiding tot (profiel)arts M&G. Wordt je uitgekozen, dan plaatst het opleidingsinstituut (NSPOH of TNO) je bij een opleidingsinstelling. Daar word je in de praktijk opgeleid. Tijdens de sollicitatieprocedure kun je zes voorkeuren voor plaatsing aangeven (je kunt hiervoor kiezen uit een lijst met opleidingsinstellingen, te vinden onder het tabblad ‘Opleidingsplaatsen’). Hiermee wordt zo veel mogelijk rekening gehouden, zowel voor wat betreft de instelling als de regio, maar er is geen garantie dat je de plek van je eerste voorkeur krijgt. Je kunt een plaatsing wel weigeren. Dit mag je één keer doen, een tweede keer is niet toegestaan. De plaatsingsprocedure bestaat uit vier opeenvolgende stappen.

Stap 1: Toewijzing gebaseerd op de voorkeurslijst

De toewijzing vindt plaats aan de hand van de door jou ingevulde voorkeurslijst. Een computerprogramma bepaalt willekeurig de volgorde van alle geschikte kandidaten. Iedere kandidaat heeft dus evenveel kans om bovenaan de lijst te komen.

Stap 2: Toewijzing o.b.v. voorkeurslijst en aantal beschikbare plekken

De bovenste kandidaat wordt geplaatst bij de opleidingsinstelling van zijn/haar eerste voorkeur. Dit gebeurt met alle kandidaten, totdat er een kandidaat is waarvoor er geen plek meer is bij de opleidingsinstelling van zijn/haar eerste voorkeur. Als deze kandidaat een tweede voorkeur heeft ingevuld, wordt geprobeerd de kandidaat daar te plaatsen. Als dat niet lukt, wordt gekeken naar de derde voorkeur enzovoort. Als alle opleidingsinstellingen op de voorkeurslijst van de kandidaat geen plaatsen meer hebben, gaat SOGEON over tot handmatige toewijzing. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de regio waaruit je afkomstig bent. Dit proces herhaalt zich totdat het einde van de lijst met geschikte kandidaten is bereikt.

Stap 3: Matchen kandidaat en opleidingsinstelling

Je krijgt een bevestiging van het selectieproces met het verzoek een matchingsgesprek te plannen met de opleidingsinstelling waaraan je bent toegewezen. Tijdens dit gesprek kijk je samen met de instelling of er een match is. Mocht een van jullie vaststellen dat die match er niet is, dan kun je de plaatsing afwijzen. Je krijgt dan een nieuwe plek toegewezen. Als die ook niet past, stopt de procedure. Je mag je daarna uiteraard weer inschrijven voor de volgende selectieronde.

Stap 4: Definitief plaatsen kandidaat bij opleidingsinstelling

Als er wel een match is, word je definitief geplaatst en treed je in dienst bij de SBOH. Hierna vindt er een introductie plaats binnen het betreffende opleidingsinstituut en de opleidingsinstelling.

Stap 5: SOGEON sluit de plaatsingsprocedure

SOGEON sluit de plaatsingsprocedure en controleert de uitvoering.

Meer informatie

2018-08-09T08:20:07+00:00