Nieuwe sollicitatieronde opleiding arts M&G is geopend

UTRECHT – 6 augustus 2019. Artsen die verder kijken dan de klacht, de ziekte, het lichaam of zelfs de patiënt, dát zijn artsen Maatschappij & Gezondheid. Op 1 augustus 2019 zijn de selectierondes geopend voor de profielopleidingen tot jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, arts medische milieukunde en forensisch arts en voor de tweede fase-opleiding arts Maatschappij & Gezondheid. Eigenschappen die we zoeken? Een brede blik, interesse in wat er in de maatschappij speelt en overstijgend denkvermogen.

Arts M&G is een specialisme buiten de ziekenhuismuren waarbij je echt middenin de maatschappij staat: bij de mensen waarvoor je het doet én hun omgeving. Lijkt dat jou wat? Solliciteer dan nu voor een opleidingsplek! Online solliciteren kan tot en met 14 september 2019 op deze website. Ga naar Solliciteren voor alle informatie en de sollicitatiemodule.

Inhoud van de opleidingen

Inhoudelijk is de opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid onlangs aangepast aan de behoeften van het veld. De aios krijgt tijdens de opleiding veel ruimte om ‘bruggen’ te bouwen. Niet alleen tussen de sociale geneeskunde en aanpalende (klinische) specialismen, maar ook tussen het sociale domein en de publieke gezondheidszorg, én natuurlijk tussen de verschillende profielen M&G. Daarnaast is er ook meer aandacht voor academisering binnen het vakgebied. Stichting SOGEON faciliteert dit proces en staat voor innovatie en bevorderen van de kwaliteit van de opleidingen M&G. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de opleidingsinstituten NSPOH en TNO, KAMG, GGD GHOR Nederland, ActiZ en LOSGIO.

Landelijk werkgeverschap

Sinds 1 januari 2019 komen artsen gedurende hun opleiding in dienst bij een landelijk werkgever, de SBOH. Deze stichting is al jaren de werkgever van de aios huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

2019-08-07T10:18:55+00:00