Sollicitatieronde opleiding arts M&G start op 1 februari

Ben jij een arts die verder durft te kijken?

Artsen die verder kijken dan de klacht, de ziekte, het lichaam of zelfs de patiënt, dát zijn artsen Maatschappij & Gezondheid. Arts M&G is een specialisme buiten de ziekenhuismuren waarbij je echt middenin de maatschappij staat: bij de mensen waarvoor je het doet én hun omgeving. Lijkt jou dat wat? Solliciteer dan voor een opleidingsplek! Op 1 februari 2020 openen de selectierondes voor de profielopleidingen tot jeugdarts, arts infectieziektebestrijding en voor de tweede fase-opleiding arts Maatschappij & Gezondheid.

Eigenschappen die we zoeken? Een brede blik, interesse in wat er in de maatschappij speelt en overstijgend denkvermogen. Online solliciteren kan van 1 februari tot en met 14 maart 2020. Voor de 2e fase geldt dit alleen voor de profielen JGZ, IZB, TBC en MMK. De opleidingen starten in september 2020. Voor de andere opleidingen met een latere startdatum kun je van 1 augustus tot en met 12 september 2020 solliciteren.

Solliciteer


Inhoud van de opleidingen
Inhoudelijk is de opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid onlangs aangepast aan de behoeften van het veld. De aios krijgt tijdens de opleiding veel ruimte om ‘bruggen’ te bouwen. Niet alleen tussen de sociale geneeskunde en aanpalende (klinische) specialismen, maar ook tussen het sociale domein en de publieke gezondheidszorg, én natuurlijk tussen de verschillende profielen M&G. Daarnaast is ook meer aandacht voor academisering binnen het vakgebied. Stichting SOGEON faciliteert dit proces en staat voor innovatie en kwaliteit van de opleiding M&G. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de opleidingsinstituten NSPOH en TNO, KAMG, GGD GHOR Nederland, ActiZ en LOSGIO.

Verhalen van de werkvloer
De inhoud van de opleiding en het vak arts M&G is nog weinig bekend onder geneeskundestudenten. Daarom spant stichting SOGEON zich in om extra aandacht te genereren en betrekt hierin aios M&G. Zo is het mogelijk om een dag(deel) mee te lopen op de werkvloer en delen aios M&G hun werkervaringen via blogs op artsmg.nl.

Landelijk werkgeverschap
Sinds 1 januari 2019 komen artsen gedurende hun opleiding in dienst bij een landelijk werkgever, de SBOH. Deze stichting is al jaren de werkgever van de aios huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

2020-01-13T11:30:35+00:00