Sollicitatieronde opleiding arts M+G van 1 augustus t/m 7 september

Als arts Maatschappij + Gezondheid zorg je niet voor één, maar voor iedereen. Je maakt je sterk voor de publieke gezondheid en staat middenin de maatschappij. Iets voor jou? Van 1 augustus tot en met 7 september 2021 kun je solliciteren voor verschillende (profiel)opleidingen. De opleidingen starten in maart 2022.

Direct solliciteren

Solliciteren kan vanaf 1 augustus 2021 t/m 7 september: direct solliciteren.

Deze ronde kunnen kandidaten solliciteren voor de (profiel)opleidingen tot:

Veelzijdig werkterrein

Van tuberculosebestrijding tot obesitas, antibioticaresistentie en lijkschouwing. Maar ook megastallen, depressie bij een puber en de aanpak van een pandemie; het werkterrein van een (profiel)arts M+G is veelzijdig. Gemeenschappelijke deler: je zet je niet alleen in voor de individuele patiënt, maar voor de gehele bevolking. Dit vraagt om een gezamenlijke, maatschappelijke aanpak met een brede blik.

360º geneeskunde

Artsen M+G werken niet in het ziekenhuis, maar in de wijk, bij een GGD en landelijke instituten als het RIVM en Veilig Thuis. Maar ook op scholen, in gemeentehuizen, bij defensie of zorgverzekeraar, in de stad of op het platteland. Zo zie je meer, kun je meer, beteken je meer. We noemen het ook wel: 360º geneeskunde.

Opleiding tot forensisch arts gaat veranderen

De opleiding forensische geneeskunde gaat veranderen naar een driejarige profielopleiding en valt vanaf 2022 niet meer onder de opleiding Arts M+G. Dit houdt in dat de forensische arts niet meer wordt opgeleid tot Arts M+G. Voor de komende sollicitatieperiode heeft dit nog geen invloed; je kunt gewoon via artsmg.nl solliciteren op een opleidingsplek. Binnenkort wordt duidelijk hoe de nieuwe opleiding er precies uit gaat zien en welke veranderingen dit met zich meebrengt voor het toekomstige sollicitatieproces. We houden je op de hoogte via artsmg.nl.

Verdeelmodel kandidaten Jeugdarts 2e fase

Voor de opleiding tot jeugdarts wordt een tekort aan subsidieplekken verwacht in het cohort 2022. In overleg tussen de samenwerkende partijen SOGEON, AJN, KAMG, GGD GHOR, ActiZ, LOSGIO, SBOH is daarom een verdeelmodel vastgesteld voor de verschillende groepen sollicitanten JGZ 2e fase van 2022. Zo krijgen alle kandidaten gelijke kansen. Voor alle jeugdarts 2e fase sollicitanten – ook kandidaten die al in dienst zijn van een opleidingsinstelling – geldt dat er wordt geloot en zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de opgegeven voorkeuren van de kandidaten. Het advies is om minimaal 3 voorkeuren aan te geven (maximaal 6).

Meer informatie

Voor meer informatie over het sollicitatieproces je terecht op artsmg.nl/solliciteren.

2021-08-01T13:54:55+00:00