Essay aangeboden aan partners in volksgezondheid

Het essay ‘Samen Werken aan Volksgezondheid’ werd afgelopen weken aangeboden aan diverse partners binnen de volksgezondheid: Marjan Vluggen en Peter Visser van GGD Flevoland, Jet Bussemaker en Stannie Driessen van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en Prof. dr. Ien van de Goor, bijzonder hoogleraar Publieke gezondheid en preventie aan Tilburg University. 

In opdracht van KAMG en De Jonge Arts M+G schreven artsen Maatschappij + Gezondheid het essay Samen werken aan volksgezondheid. Om alle mensen die de volksgezondheid vanuit hun professionele achtergrond een warm hart toedragen te inspireren. Want, zo valt te lezen in het essay: ‘De volksgezondheid is van ons allemaal. Het is een groot goed, dat het waard is om beschermd te worden. Voor het verwezenlijken van een gezonde samenleving zijn het zorgsysteem, de samenleving én het openbaar bestuur gezamenlijk aan zet.’

Publieke gezondheid reikt verder

Reactie Marjan Vluggen: ‘Als GGD Flevoland juichen we toe dat aankomende artsen M+G vanuit hun expertise op het sociaal-medische vakgebied nadenken over de wereld waarin we leven en de uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien. Het essay laat goed laat zien hoe publieke gezondheid verder reikt dan Flevoland en Nederland. Het is de leefomgeving ofwel Planetary health die met elkaar in verbinding staat.’

Bestaanszekerheid

Na de overhandiging aan Jet Bussenmaker en Sannie Driessen, kwamen de gelijkenissen tussen de missies van KAMG en RVS ter sprake: ‘Beide partijen hebben veel aandacht voor een brede maatschappelijke kijk op gezondheid en zien bestaanszekerheid als de basis voor de volksgezondheid.’

Samen bouwen aan gezondheid

Reactie prof. dr. Ien van de Goor: ‘Een interessant en breed ingezet essay. Heel goed dat artsen Maatschappij + Gezondheid zich op deze wijze manifesteren! Ik vind het voorstel om te komen tot een Nationaal Programma Volksgezondheid aansprekend en zinvol. Met elkaar moeten we bouwen aan gezondheid, het is een groeimodel.’

Download het Essay: Samen werken aan volksgezondheid.

Foto: maandag 9 januari hebben Jet Bussemaker en Stannie Driessen van Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) het essay Samen Werken aan Volksgezondheid in ontvangst genomen van Karine van ‘t Land en Carla Derijck. Foto: KAMG
2023-01-31T09:56:04+00:00