Sollicitatieprocedure opleiding arts M&G gestart

UTRECHT – 1 augustus 2018. De sollicitatieprocedure voor de opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid (M&G) is met ingang van 1 augustus gestart. Geïnteresseerde basisartsen kunnen tot en met 14 september solliciteren naar een opleidingsplaats bij de profielopleidingen jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, forensisch arts en arts medische milieukunde of de hierbij horende tweede fase van de opleiding.

Veelzijdig en relevant

Obesitas, kindermishandeling, antibioticaresistentie, Q-koorts of de gevolgen van kunstgraskorrels op de gezondheid van mensen. Onderwerpen waar artsen Maatschappij en Gezondheid zich mee bezighouden zijn veelzijdig en altijd relevant. Daarbij richten ze zich de ene keer op een specifiek onderwerp of een bepaalde groep mensen. Maar uiteindelijk zetten zij zich altijd in voor de gezondheid van de hele bevolking.

Landelijk werkgeverschap

Omdat de instroom van artsen in de opleiding onvoldoende is om de behoefte aan opgeleide artsen in het werkveld te vervullen, heeft het ministerie van VWS een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Eén daarvan is dat de arts in opleiding tot specialist (aios) M&G vanaf 1 januari 2019 in dienst komt van één werkgever, de SBOH. Dit landelijk werkgeverschap is al gebruikelijk bij een groot aantal medisch specialismen, zoals de huisartsengeneeskunde en ouderengeneeskunde. Vanaf 2019 is het landelijk werkgeverschap ook van kracht voor de profielopleidingen jeugdartsarts infectieziektebestrijdingarts tuberculosebestrijding, arts medische milieukunde en forensisch arts, en de hierbij horende tweede fase.

Bruggen bouwen

Een andere vernieuwing is dat de opleiding tot arts M&G wordt aangepast. Grootste verandering is dat aios meer ruimte krijgen om bruggen te bouwen. Niet alleen tussen de klinische zorg en de sociale geneeskunde, maar ook tussen het sociale domein en de publieke gezondheidszorg, en tussen de verschillende profielen M&G. Er is daarnaast veel aandacht voor academisering binnen het vakgebied. Concreet betekent de vernieuwing van het curriculum dat er meer (klinische) stages en keuzestages in de opleiding worden ingebouwd. Zo zorgen we voor verbreding van het vakgebied en leiden we artsen op voor de toekomst.

Eendrachtige samenwerking

Het verandertraject is in eendrachtige samenwerking opgepakt door de opleidingsinstituten (NSPOH en TNO), KAMG, GGD GHOR Nederland, ActiZ en LOSGIO, onder aansturing van het ministerie van VWS. Ook de opleidingsinstellingen zijn enthousiast, wat blijkt uit de hoeveelheid opleidingsplekken die zij beschikbaar stellen. Om (aankomende) aios te informeren over de veranderingen én om hen te informeren en inspireren, heeft Stichting SOGEON website artsmg.nl gelanceerd. De site biedt actuele informatie over de opleiding tot arts M&G, antwoorden op veelgestelde vragen en ervaringsverhalen van aios en (profiel)artsen Maatschappij & Gezondheid. Ook kunnen artsen via de website solliciteren naar een opleidingsplaats tot arts M&G.

2018-08-27T14:27:50+00:00