Nieuwe profielopleiding Forensische geneeskunde

UTRECHT – 8 juni 2018. De ministeries van Justitie & Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben besloten de nieuwe profielopleiding forensische geneeskunde gezamenlijk te gaan financieren. Dit besluit brengt met zich mee dat de aios Forensische geneeskunde met ingang van januari 2019 in dienst komen van de SBOH, evenals aios binnen de andere vier profielen binnen de publieke gezondheidszorg. Hiermee wordt ook het profiel Forensische geneeskunde in het project van het landelijk werkgeverschap betrokken.

Opleidingen Maatschappij & Gezondheid

Er verandert veel in de opleidingen Maatschappij & Gezondheid. Voor 2019 veranderen de opleidingsprogramma’s en zullen er meerdere stages in de opleidingen verweven worden. Kandidaat-aios solliciteren bij een centrale selectiecommissie en worden geplaatst bij een opleidingsinstelling. Dit alles wordt ook van toepassing op de forensische geneeskunde.
Meer informatie over de veranderingen bij de opleidingen M&G vindt u op deze website (kijk onder FAQ). Ook over de profielopleiding Forensische geneeskunde kunt u op hier binnenkort relevante informatie vinden.

Opleiding voor 15 nieuwe artsen

  1. Onderwijsvernieuwing: de praktijkopleiding wordt opnieuw vormgegeven en het instituutsonderwijs wordt flink geactualiseerd. NSPOH en FMG (Forensisch Medisch Genootschap) werken hierbij nauw samen.
  2. Opleiding praktijkopleiders Forensische geneeskunde: de praktijkopleiding heeft lang stilgelegen. Hierdoor zijn er weinig kansen geweest voor praktijkopleiders om binnen de forensische geneeskunde op te leiden. NSPOH en FMG hebben een plan gemaakt om voor de start van de nieuwe opleiding een eerste groep praktijkopleiders op te leiden, zowel didactisch als inhoudelijk.
  3. Erkenningen als opleidingsinstellingen moeten worden geactualiseerd of aangevraagd. Het FMG is in gesprek met de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) om een plan te ontwikkelen zodat de opleidingsinstellingen die in 2019 willen gaan opleiden zoveel mogelijk ondersteund worden in dit traject.

Informatiebijeenkomsten

Omdat er in een korte tijd veel gerealiseerd moet worden, organiseren NSPOH en FMG twee informatiebijeenkomsten voor directeuren, managers en (beoogd) opleiders. De informatiebijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 26 juni en op woensdag 4 juli 2018, beiden van 17.00 tot 19.00 uur bij de NSPOH te Utrecht. Houd de website in de gaten voor actuele informatie.

2018-06-14T15:51:35+00:00