Na de vloedgolf

30-07-2020 In maart en april kwam de vloedgolf. Met grote vaart overspoelde hij ons land en de wereld. In allerijl hoosden we water, vulden we zandzakken, legden we dijken aan. We trokken extra mankracht aan, massa’s extra mankracht. In mei en juni trok het water langzaam weg, her en der nog wel flinke golven. En in juli hebben we te maken met… droogte.

Lees de blog van arts infectieziektebestrijding Kirsten Wevers: Na de vloedgolf

2020-08-19T14:42:43+00:00