Minister: meer extramurale artsen nodig

Minister Helder voor Langdurige Zorg wil dat meer artsen kiezen voor een baan buiten het ziekenhuis. Op een bijeenkomst over het arbeidsmarktprogramma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn sprak ze studenten, artsen, bestuurders en opleiders. Over hoe mensen enthousiast kunnen worden gemaakt voor de extramurale zorg, oftewel: de zorg buiten het ziekenhuis en de instelling.

Volgens Helder is het van groot belang dat er meer zorgprofessionals bij komen in de extramurale zorg, omdat de meeste zorg plaatsvindt buiten het ziekenhuis.

Aandacht op middelbare school

Om dat voor elkaar te krijgen, pleitte Helder voor een integrale aanpak die al begint op de middelbare school. Ze wil dat jongeren daar al enthousiast worden gemaakt voor de zorg. Ook wil ze dat er in de opleiding geneeskunde meer aandacht komt voor extramurale zorg, bijvoorbeeld via coschappen. Daarnaast pleit ze voor meer samenwerking tussen het onderwijsveld, de universiteiten, werkgevers en ministeries.

Minister Helder: ‘We kunnen de uitdagingen in het veranderende zorglandschap alleen het hoofd bieden als wij ons nu gezamenlijk inzetten om het aantal extramurale artsen te vergroten.’

Vergrijzing

Aan artsen buiten het ziekenhuis, zoals specialisten ouderengeneeskunde, jeugdartsen, bedrijfsartsen en verslavingsartsen is al jaren een groot tekort. De verwachting is dat door onder meer de vergrijzing in de nabije toekomst alleen maar meer artsen nodig zijn in de extramurale zorg

500 miljoen euro

In september kwam de minister al met 500 miljoen euro per jaar over de brug om de zorg als geheel aantrekkelijker te maken. Daarvoor is het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn opgezet. Met dat programma richt Helder zich met name op het garanderen van het werkplezier, meer zeggenschap voor de zorgprofessional en innovatie.

Lees meer over het arbeidsmarktprogramma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn

Foto: nfu.nl / Ministerie van VWS
2023-06-13T11:30:57+00:00