Landelijk opleidingsplan arts M+G voorlopig vastgesteld

27 juli 2020 Op 8 april is het Landelijk Opleidingsplan arts M+G 2020 voorlopig vastgesteld door het College Geneeskundig Specialisten (CGS). Dit plan wordt pas na veldraadpleging bij andere beroepsgroepen, werkgevers en andere belanghebbenden definitief vastgesteld. De Koepel voor Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG) licht een aantal belangrijke punten alvast toe op zijn website.

Steun in het veld

Zo geeft de KAMG aan dat er een groot draagvlak is voor het LOP in het veld. De koepelorganisatie benadrukt dat het plan aois – indien gewenst – ruimte biedt voor meer verbreding, differentiatie en verdieping. Het LOP sluit daarmee uitstekend aan bij de behoeften in het werkveld. Daarom hebben veel werkgevers, netwerkpartners en andere belanghebbenden hun steun uitgesproken naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook hebben professionals uit de niet bekostigde profielen VWS meer zicht gegeven op het belang van hun werk voor de publieke gezondheid.

Financiering door VWS

Over de financiering van het nieuwe LOP is KAMG nog volop in gesprek met VWS. De verwachting is dat VWS – na alle positieve verhalen uit het veld – het belang ziet van goed opgeleide artsen M+G en bereid is tot bekostiging van het opleidingsplan. Zonder bekostiging kan het LOP immers niet ingevoerd worden. Dit is geen makkelijke taak, want er zijn meerdere partijen binnen en buiten VWS betrokken zijn bij de bekostiging van het LOP. Daarom kan VWS vooralsnog geen uitsluitsel geven.

Invoeringsdatum & vertaling naar curriculum

Naar verwachting zal het LOP op zijn vroegst op 1-1-2020 in werking kunnen treden, omdat de bekostiging nog niet rond is. In de tussentijd vertalen de opleidingsinstituten, KAMG en andere partners het LOP naar een curriculum voor de arts M+G in de 5 deskundigheidsgebieden.

Overgangsregelingen

De invoering van het LOP brengt veranderingen met zich mee voor de profielen en de opleiders. De volgende overgangsregelingen zijn voorgelegd aan het CGS ter goedkeuring, aldus KAMG:

  • Profielartsen houden hun titel: De invoering van het LOP heeft gevolgen voor de profielartsen. Instroom in het profielregister is nog tot 5 jaar na de invoering van het LOP mogelijk. Voor profielartsen die al in het profielregister staan, verandert er voorlopig helemaal niks: hun registratie én titel van arts KNMG blijft tot 30 jaar ná de invoering van het LOP geldig. Ook de bijbehorende herregistratie-eisen blijven zo lang van kracht. Profielartsen kunnen ook ná de invoering van het LOP instromen in de opleiding tot arts M+G via een speciale regeling.
  • Vertrouwensartsen en farmaceutisch geneeskundigen krijgen overgangsregeling op maat: Vertrouwensarts en farmaceutisch geneeskundigen kennen op dit moment geen profielopleiding. Wel zijn zij geregistreerd bij hun wetenschappelijke vereniging en hebben zij veel kennis en ervaring op andere wijze opgedaan. Voor hen komt er een overgangsregeling op maat waar nog aan gewerkt wordt door de KAMG, CGS en RGS.
  • Praktijkopleiders profielopleidingen functioneren tijdelijk als opleider M+G: Praktijkopleiders voor de profielopleidingen die nog geen arts M+G zijn, krijgen na de invoering van het LOP 5 jaar de tijd om geregistreerd te worden als arts M+G en zo praktijkopleider M+G te kunnen blijven. In de tussentijd functioneren ze als praktijkopleiders arts M+G. Vijf jaar na de invoering van het LOP kan een profielarts geen praktijkopleider arts M+G meer zijn.

KAMG register

De KAMG ontwikkelt een register voor de deskundigheidsgebieden waar artsen M+G ingeschreven kunnen worden. Dit register vervangt voor artsen M+G de registratie in het profielregister. Profielartsen KNMG blijven ingeschreven in het register van het CGS. Ga naar kamg.nl voor meer informatie over het KAMG-register.

Bron: KAMG
2020-08-19T14:32:03+00:00