‘Het gaat om meedenken, niet om overnemen of beter maken’

KIJK IN DE PRAKTIJK – Wat doet een arts Maatschappij en Gezondheid? Hoe ziet het vak eruit? Jeugdarts en praktijkopleider Rianne Reijs vertelt over de jeugdgezondheidszorg, haar drijfveren en de redenen om voor het profiel jeugdarts te kiezen.

Hoe kwam je op het idee om jeugdarts te worden?
‘Tijdens mijn promotieonderzoek naar leer- en gedragsstoornissen bij kinderen met epilepsie ontdekte ik dat ik mijn “arts-zijn” en mijn expertise graag wil inzetten in het dagelijkse leven in plaats van in de kliniek. Dat vind ik in de publieke gezondheidszorg, en meer in het bijzonder in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Ik ben er heel trots op dat ik een positieve bijdrage lever aan de gezondheid van onze maatschappij.’

Wist je altijd al dat je jeugdarts wilde worden?
‘Nee, ik heb vanaf het tweede jaar van mijn opleiding geneeskunde tot in mijn promotietraject getwijfeld tussen genetica en neurologie. Ook tijdens mijn co-schap JGZ ging er geen lichtje branden. De JGZ is de afgelopen jaren enorm veranderd en nog altijd bezig aan een flinke doorontwikkeling. Dat maakt het vak extra interessant, omdat het gaat om ontwikkeling op alle niveaus. De overeenkomsten tussen mijn oorspronkelijke interesses en de JGZ zijn wel duidelijk: het gaat om meedenken, niet om overnemen of beter maken.’

Wat is het meest opmerkelijke dat je tijdens je werk bent tegengekomen?
‘Mijn eigen onbekendheid – en die van iedere nieuwe collega en coassistent – met de effecten van de omgeving op je gezondheid en je gedrag. En hoe complex de werkelijkheid van gezondheidsverschillen, met name de sociaal-economische kant, is. Kort door de bocht: armoede, de schrijnende gevolgen daarvan en de veerkracht van kinderen. Het vertrouwen dat ouders en kinderen je geven, vraagt om toewijding en verantwoordelijkheid. De voldoening kan bovendien uit onverwachte hoek komen. Uit plekken die ogenschijnlijk niet met je beroep te maken hebben. Je “arts-zijn” is zo veel meer dan wat je hebt geleerd voor je echt aan het werk gaat.’

Wat wil je meegeven aan (basis)artsen of geneeskundestudenten die twijfelen of ze jeugdarts willen worden? Waarom moeten zij volgens jou voor het vak kiezen?
‘Alles wat in mij opkomt, geldt voor ieder vak dat met passie wordt uitgevoerd: de diversiteit. Jeugdgezondheidszorg speelt zich af in de huiskamer, in de spreekkamer en op school, maar ook aan de beleidstafel van de gemeente, de provincie en het ministerie. Het gaat om dat plekje op iemands kleine teen én om goed omgaan met de situatie van ouders. Als jeugdarts moet je willen zien wat goed gaat en mag je ondersteunen bij twijfel en verlies. Het is een analytisch vak met veel vertaalslagen en mooie ontwikkelingen voor de publieke gezondheid. Wel moet het werk op het snijvlak van medische expertise, wetenschap en beleid je liggen. Ik zou iedereen willen meegeven dat je het gewoon een keer moet proberen. Loop een dagje mee of ga eens het gesprek aan met een jeugdarts.’

Rianne werkt als jeugdarts bij de GGD Zuid Limburg en als stafarts bij Envida JGZ B.V.

Meer weten over het vak van Jeugdarts? Kijk dan hier.

2018-07-23T14:56:50+00:00