Infectieziekten – home 2020-07-03T12:11:28+00:00
Solliciteren kan nu al. Gewoon online!

Opleiding van de toekomst

25 april 2020 – Op 8 april heeft Het College Geneeskundige Specialismen met veel waardering ingestemd met het landelijk opleidingsplan Maatschappij + Gezondheid. Een grote stap richting de opleiding van de toekomst.

Goede aansluiting

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) is van mening dat de nieuwe opleiding goed aansluit bij hun toekomstvisie. ‘Het zorglandschap verandert, het specialismenlandschap verandert mee. De nieuwe opleiding biedt flexibiliteit en legt een duidelijke verbinding met de clusters 1 en 3. Het opleidingsplan voldoet aan de criteria van het CGS en is overzichtelijk en duidelijk.’

Eén integrale opleiding

In de nieuwe opleiding is sprake van één integrale opleiding tot arts M+G met vijf deskundigheidsgebieden. Een aantal oude profielen worden hierin met elkaar worden gecombineerd:

  1. JeugdGezondheid (JG)
  2. Medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld en […]

De onverwachte wending in het leven van artsen M+G

24 maart 2020 – De uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft grote gevolgen voor het werk van artsen maatschappij + gezondheid, vooral met het profiel infectieziektebestrijding. Zo ook voor artsen-in-opleiding.

Artikel op Medisch Contact

Op Medisch Contact deelde Aiman Ibrahim zijn bijzondere ervaring bij de uitbraak van het coronavirus.  Als Aios Maatschappij en Gezondheid met profiel infectieziektebestrijding, werd hij op een […]

Aandacht voor de Arts Maatschappij + Gezondheid

9 maart 2020 – Het nut en de noodzaak van artsen Maatschappij + Gezondheid worden de laatste weken maar weer benadrukt met de komst van het coronavirus in Nederland. De instroom in de opleiding tot Arts Maatschappij + Gezondheid blijft echter structureel en significant achter bij de benodigde capaciteit. Uit een peiling van de Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG), […]