Het werkterrein van de arts M+G

Als arts Maatschappij + Gezondheid (M+G) kom je terecht in een divers vakgebied. Je gaat aan de slag als jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, arts medische milieukunde of forensisch arts. Gemene deler: je draagt bij aan de gezondheid van grote groepen mensen en je houdt je bezig met de maatschappelijke problemen die hierop van invloed zijn.

Preventie

Artsen M+G bewaken, bevorderen en beschermen de individuele en collectieve gezondheid. Daarbij richt je je meer op preventie dan op het behandelen van ziekten. Ook combineer je medische kennis met kennis uit andere vakgebieden zoals de sociale wetenschappen of rechtsgeleerdheid. Je hebt uitvoerende taken en houd je bezig met management-, staf-, en beleidszaken en met onderzoek. Vaak werk je in een multidisciplinair team. Daarnaast werk je samen met allerlei organisatie, zoals GGD’en, ministeries, gemeenten, thuiszorginstellingen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

Naast deze overeenkomsten zijn er natuurlijk genoeg verschillen tussen de afzonderlijke profielen. Hieronder vind je meer informatie over wat je specifiek doet als jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, arts medische milieukunde of forensisch arts.

 Jeugdarts

Als jeugdarts richt je je onder meer op de gezondheid van kinderen. Je kijkt naar hun ontwikkeling en functioneren, zowel op psychosociaal als emotioneel gebied. Maar je hebt ook oog voor de omgeving van het kind, de leefstijl en de gezondheidszorgvoorzieningen. Ook richt je je op de gezondheid van groepen kinderen. Wil je meer weten over wat een jeugdarts zoal doet? Klik dan hier.

Arts Infectieziektebestrijding

Als arts infectieziektebestrijding richt je je op het voorkomen van infectieziekten en op de doelmatige bestrijding van uitbraken van diverse besmettelijke ziekten. Je bent eindverantwoordelijk voor het bron- en contactonderzoek in het kader van de Wet publieke gezondheid en voor de infectieziektesurveillance. Daarnaast heb je een belangrijke netwerkfunctie tussen professionals en publiek en ben je betrokken bij onderzoek. Meer informatie over het werk van de arts infectieziektebestrijding, vind je hier.

Arts tuberculosebestrijding

Als arts tuberculosebestrijding werk je met specifieke risicogroepen, zoals illegalen en onverzekerden waarbij tuberculose mogelijk een probleem vormt. Ook test je mensen die op reis gaan en houd je je bezig met epidemiologie. Wil je meer weten over het werk van de arts tuberculosebestrijding? Dan kijk je hier.

Arts medische milieukunde

Als arts medische milieukunde bewaak en bevorder je een gezond leefmilieu door het tegengaan van blootstelling aan onder meer giftige stoffen, straling of de uitstoot van CO2. Ook adviseer je (over) de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Wil je meer weten over wat een arts medische milieukunde zoal doet? Kijk dan hier.

Forensisch arts

De taken van een forensisch arts lopen uiteen van het verrichten van lijkschouwingen, het opstellen van letselverklaringen en het doen van zedenonderzoeken. Ook ben je verantwoordelijk voor de zorg voor mensen op het politiebureau, het afnemen van lichaamseigen materiaal bij slachtoffers of verdachten en het opstellen van expertiserapporten over het letsel of de doodsoorzaak. Klik hier voor meer informatie over het werk van een forensisch arts.

2020-04-02T14:34:23+00:00