Over het vak

Algemeen

De taken van een forensisch arts lopen uiteen van het verrichten van lijkschouwingen, het opstellen van letselverklaringen en het doen van zedenonderzoeken. Ook  ben je verantwoordelijk voor de zorg voor mensen op het politiebureau, het afnemen van lichaamseigen materiaal bij slachtoffers of verdachten en het opstellen van expertiserapporten over het letsel of de doodsoorzaak. Als forensisch arts werk je bijvoorbeeld bij een GGD of bij een forensische maatschap, zoals de FARR (Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond).

Wat doe je als forensisch arts?

Het werk van een forensisch arts is veelzijdig. Zo heb je te maken met slachtoffers van gewelds- of zedenmisdrijven, en met hun directe omgeving of hun nabestaanden. Ook ben je verantwoordelijk voor de zorg voor mensen op het politiebureau, waarbij je je onder meer bezighoudt met acute geneeskunde, traumatologie, verslavingszorg en psychiatrie.

Het uitvoeren van lijkschouwingen bij niet-natuurlijk overlijden is een van je belangrijkste taken. Je bent dan ook bekend met sporenonderzoek en forensische technieken en gebruikt deze kennis in je rapportages. Daarnaast voer je zedenonderzoek uit. Je weet bijvoorbeeld hoe je geweldsletsels bij kinderen kunt herkennen, beschrijven en registreren. In het kader van het strafrecht ben je verantwoordelijk voor het afnemen van lichaamseigen materiaal bij verdachten en slachtoffers.

Je hebt ook te maken met wetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van strafrecht, wet- en regelgeving rond lijkschouwing en de rechten van de mens. Als forensisch arts moet je bovendien goed kunnen communiceren, op allerlei niveaus – variërend van de omgeving en nabestaanden van slachtoffers tot de politie en de strafrechtketen.

Bekijk de video over het werk van de forensisch arts:

Maatschappelijk belang

Iedereen heeft recht op goede zorg. Als forensisch arts breng je dit in de praktijk door zorg te verlenen aan mensen op het politiebureau. Daarnaast is forensisch-medische expertise onmisbaar in het strafrecht. Door het doen van lijkschouwingen draag je bij aan de opsporing van strafbare feiten en de besluitvorming om over te gaan tot strafvervolging. Dat is niet alleen belangrijk voor het voorkomen van misdrijven, maar ook voor het verwerkingsproces van nabestaanden van slachtoffers.

Je werkt samen met allerlei partijen. Bijvoorbeeld met ketenpartners als Veilig Thuis, de politie, het openbaar ministerie, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), huisartsen, de GGZ en verslavingszorg.

Werkgevers

Als forensisch arts werk je bijvoorbeeld bij een GGD of bij een forensische maatschap, zoals de FARR (Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond). Je werkt onafhankelijk van politie en justitie, maar wordt wel door hen ingeschakeld.

Meer informatie

2020-09-01T14:37:25+00:00